Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER’DE “KURT TAMGASI”

Ev / Genel / Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER’DE “KURT TAMGASI”

Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER’DE “KURT TAMGASI”

TÜRKLER BOZKURT’U NEDEN SEMBOL OLARAK SEÇTİ? Türkler? Neden başka bir hayvan değil de, “Gök yeleli Bozkurt’u” sembol edindi?
Bozkurt’un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:
1- Bozkurtlar atasına bağlıdır; Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt, karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer ve girdiği sürünün liderliğini alır.
2- Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma ünvanı, Orta Asya bozkurtlarındadır. Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine, gırtlak kısmında bulunan, “öd” denen keseyi parçalar ve intihar eder. Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt ölümü kabul eder, kendisini parçalar ve intihar eder.
3- Bir bozkurt, sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz. Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar. Başka havanların avladığı leşi yemez.
4- Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt yaşamında tek eş seçer. Eşi ölmeden başka eş aramaz.
5- Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına. Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir, esareti kabul etmez.
6- Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz. Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da lideri etrafında koruma tedbirleri alır. Bozkurtlar avlamaları, toplu yaşama kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asildirler.
7- Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürerler. Bozkurt ekip çalışması yapar ve hürriyetine son derece düşkündür.
8- Karda yürüyen 40 kadar bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak beş, altı ayak izi görebilirsiniz, o kadar dikkatli ve organizedirler. Çünkü grup, önde giden lider bozkurt’un ayak izlerine basarak ilerler. Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmez, avlanmazlar.
9- Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Bozkurtlarda grup hiyerarşisi buna müsaade etmez. Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.
10- Türklerin sembolü, “Gök yeleli bozkurt”tur; yani “GÖKBÖRÜ”. Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır. Türk milleti Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmişti
İbrahim Demirtaş

Kurt ve Yavrukurt: www.kurtveyavrukurt.com

Kurtlar:

Dünyanın her yerinde yaşayan Kara Yırtıcı Sosyal Hayvanlar’dır.

Kurtlar yavru yaptıkları yuvaları’nın bölgelerinde avlanmazlar.

.

.Tekli Sosyal Yaşam

YALNIZ KURT KARAKTERİ

.

.İkili Sosyal Yaşam

İKİLİ BİRLEŞİK HARAKET-UYUM

.

İKİLİ HİYERARŞİ

.

.Çoklu Sosyal Yaşam

.

Kurtlar’da gurup yönetimi

.

.Kurt ailesi

Anne Kurt yavruları doğduğunda sütü ile besler

Ailede her iki ebeveyn yavrulardan sorumludur sıra ile yiyecek toplamaya giderler

Kurt topluluklarında yavrulara “topluluktan bir Kurt her zaman dadılık yapar”, diğer Kurtlar avlanmaya gider

AİLEDE YAVRULARIN BAKIM VE EĞİTİMİ

.

.Kurt topluluğu

-Erkek hakimiyetli Kurt topluluğu-Ataerkil Topluluk

-Dişi hakimiyetli Kurt topluluğu-Anaerkil Topluluk

.

İnsan Sosyalitesinde Kurt

Kurt zafer işareti; Topkapı Sarayı minyatürü.

Kurt zafer işareti;Türk Kagan taşı, Miho Müzesi, Japonya.

Firdevs’in Şahnamesinden bir minyatür-Kurt zafer işareti yapan kadınlar;

Şehname (Farsça; Shāh nāme, Šāh-nāma), Firdevsi’nin eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum destanıdır. İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. 60.000 beyitten oluşur.
Turan-Turiya kıralı Afrasiyab’ın savaşlarında kutlama resimleri..savaşta kazanan askerlere kurt-zafer işareti yapan kadınlar..

Firdevsî ( d. 940, Tus – ö. 1020 ay.)
Samanîler ve Gazneliler dönemleri İran edebiyatının önde gelen Fars şair.
Başlıca yapıtı Şehnâme’yi (60.000 beyitten oluşur; ilk insandan III. Yezdigirt dönemine kadar İran tarihi anlatır) tamamlayınca 1010 yılında Gazneli Mahmut’a sunan Firdevsi, bağlanan aylığı az bulduğu için sultanı ağır biçimde hicvedince, Gazne’den göçmek zorunda kaldı.
Bir süre Herat’ta ve Taberistan emiri Şehriyar’ın yanında kaldıktan sonra, Tus’a dönerek orada öldü. Firdevsi’nin soyca bir Dihkan ailesinden olduğu söylenir.
Doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. Firdevsî, Gazneli Mahmut’un fikirler aldığı bilginlerden de bir tanesidir.
Firdevsi gibi bilginlere Gazneli Mahmut maddi ve manevi yönden destek olmuştur.

TARİH OLARAK KURT

Birçok Ülke İnsan Sosyal Tarihinde Kurt vardır

.

.

İTALYAN TARİHİNDE KURT

.

.

.

.

MARKA OLARAK KURT

Birçok Marka’da Kurt kullanılmaktadır

Özellikle izci malzemelerinde kullanılan bir Tamga’dır.

.

Türkler’de kurt tamgası

MOĞOLİSTAN “Bugut yazıtı”; İnsanları emziren Kurt  (KURT’TAN SÜT EMEN ÇOCUK)  AÇIKLAMA İÇİN YAZIYI TIKLAYINIZ; http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s13/alyilmaz.pdf

.

Mezopotamyada Ön Türkler

-ERGENEKON DESTANINDA DEMİR VE KURT; ERGENEKON DESTANI ;YENİDEN UYANIŞ- YENİDEN DOĞUŞ (NEVRUZ) ; Cemre-Pozitif Manyetik Yüklenme

.

Osmanlı tarihinde kurt

TÜRK OCAĞI GENEL MERKEZİ’NİN GÖSTERİ SALONUNUN SAHNESİNİN ÜSTÜNDEKİ BOZKURT BAŞI

TÜRK OCAKLARI KURT BAŞLI TAMGASI 1912’de kabul edilen cepheden görülen “Bozkurt” başıdır.

-1912 yılında İstanbul’da  kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde Türkiye’de millî devletin oluşumuna katkıda bulunmuş milliyetçi örgüttür.

-1931’de 260’ı geçen şubesi, 30.000‘i aşkın üyesiyle ülkenin en güçlü sivil kuruluşu durumuna gelen dernek cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile Cumhuriyet Halk Partisi ile birleştirilmiş

-1949 yılında yeniden canlandırılmıştır. Faaliyetlerini günümüzde sürdürmektedir, genel merkezi Ankara’dadır.

Amacı “Türk milliyetçiliği” olan derneğin amblemi 1912’de kabul edilen cepheden görülen “Bozkurt” başıdır .

.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE KURT TAMGASI

.

17 Aralık 1903 tarihinde Wilbur ve Orwille Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı sembolik anlamda da olsa havalandırmayı başarmalarından sekiz yıl sonra ve 1909-1912 yılları arası askeri havacılık teşkilatlarını kuran ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya ve Rusya ile hemen hemen aynı yıllarda Türk askeri havacılık teşkilatı da dünya havacılık teşkilatlarının ilk sıralarında yerini almıştır.

Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır.

1909 Türk ordusunda havacılıkla ilgili ilk çalışmalara başlanmış,

1910 yılında bu çalışmalar geliştirilmiş ve Avrupa’ya bir inceleme kurulu, Paris’te toplanan Uluslararası Havacılık Konferansı’na da bir heyet gönderilmiştir.1910 yılı sonlarına doğru ise, artık Türk Ordusu’nda havacılık konusunda kesin karar verilmiş ve havacı personel yetiştirilmek üzere birkaç subayın Avrupa’ya eğitime gönderilmesi öngörülmüştür.

Milli savunma bakımından, havacılığın gelecekteki önemini gören Harbiye Bakanı Mahmut Şevket Paşa, konuyla yakından ilgilenmeye devam etmiş.

28 Haziran 1911’de yapılan sınavda en yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkam Teğmen Yusuf Kenan Beyler, uçuş eğitimi için

Temmuz 1911’de Fransa’daki Bleriot Fabrikası’nın uçuş okuluna gönderilmiştir.

1911 yılında, Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey, havacılık teşkilatını kurmakla görevlendirilmiş ve Türk Ordusunun ilk resmi havacılık kuruluşu da, Harbiye Bakanlığı Fen Kıtaları Müstahkem Genel Müfettişliğinin 2’nci şubesi bünyesinde “Havacılık Komisyonu” adıyla 1911 yılında faaliyete geçirilmiştir.

1940’da, II. Dünya Savaşı yıllarında Türk hava tugaylarının Balkanlar’ın ve Orta Doğu’nın en büyük hava kuvvetleri olmak üzere kendi envanterinde 500’den fazla savaş uçağı vardı. Lojistik işler için Milli Savunma Bakanlığı ve eğitim işlerinden Genelkurmay Bakanlığı bünyesinde Hava Müsteşarlığı 1944 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığını oluşturmak için birleştirilmiştir. Böylece, Hava Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrı bir dal haline geldi. Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk komutanı General Zeki Doğan oldu.

.

Cumhuriyet tarihinde kurt

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞ DÖNEMİ-ATATÜRK DÖNEMİ PARALARI;

Bu paralar MUSTAFA KEMAL-ATATÜRK ‘ün ölümünden  sonra “İsmet İnönü  tarafından kaldırılmıştır”.

.

.

TÜRKİYAT ENSTÜTÜSÜ; ATATÜRK,

Fuat Köprülü’nün kendisine: “Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğunda…”

– “Karlı Tanrı Dağları’nın önünde elinde meşale tutan bir “Bozkurt” olsun, Bu meşale, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon’dan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt, Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin.” cevabını verdiği için Bozkurt’tur.

Türkiyat Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 1111 sayılı kararıyla 12 Kasım 1924’de İstanbul Darülfünûnuna bağlı olarak kurulan Enstitüsü.

Atatürk’ün Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü’den Türk kültürünün incelenmesini ve araştırmaların sonuçlarının yayınlanması istediği ile kurulan Enstitü

.

.

,

KURT VE YAVRUKURT İZCİLERİ GİYİMLERİNDE KURT TAMGASI

.

Türk Mukavemet Teşkilatı.png

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI-KIBRIS;

Türk Mukavemet Teşkilatı (kısaca TMT), Kıbrıs’ta 1 Ağustos 1958’de EOKA örgütüne karşı mücadele etmek için kurulan silahlı örgüt. Daha sonraları EOKA’nın yerine EOKA-B’ye bırakmasıyla bu örgütle mücadele etmiştir. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na dönüştürülmüştür. Üyelerine “mücahit” denmekteydi.  Kıbrıs Harekâtı’nın başladığı 20 Temmuz 1974 tarihinde TMT üyesi 17.151 mücahit bulunuyordu.

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Mukavemet_Te%C5%9Fkilat%C4%B1

.

ATATÜRK’E HEDİYE EDİLEN BOZKURT HEYKELİ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TARİHTE BOZKURT DAVASI:

http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/pdf/cilt2sayi4.5/c2_s4-5_durmus_tezcan.pdf

.

.

.

.

. .ZAFER ANITI ANKARA

.

.

.

.

.

.

.

.

.Petrol Ofisi, kamu ve özel sektör kuruluşları ile nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri satın almak, ithal etmek ve ülkenin çeşitli yerlerinde stoklar oluşturup

.pazarlamasını yapmak amacıyla 1941 yılında kuruldu. Simgesi ağzından alev çıkan kurttur. 1983 yılında Anonim Şirket yapısına kavuşan ve 2000 yılında özelleştirildi

.

.

.

.

Kore Savaşı ve Türkiye
Türk Tugayı ve Kunu-ri Muharebesi
Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik 1. Türk tugayı, 17 Eylül 1950’de İskenderun limanından hareket ederek 12 Ekim 1950’de öncü takım Pusan limanına ulaştı ve 17 Ekim’de ana birliği de Pusan’dan karaya çıktı. Aynı gün Pusan’dan hareket ederek 20 Ekim’de Taeg’a varıp, süratle kuzeye doğru ilerleyen Birleşmiş Milletler ordularına iştirak etti. 10 Kasım’da Taeg’dan hareket ederek 21 Kasım’da Kunuri’ye vararak Amerikan 9. Kolordusu’nun sağ kanadında konuşlandırıldı.
24 Kasım 1950 sabahı kuzeye Çin sınırına doğru ilerleme emrini alan tugay Kunuri’den hareket ederek Kaechon, Sinnimni, Wawon boyunca Tokchon’a doğru yola çıktı. Ancak Çin Halk Gönüllü birlikleri cephenin arkasına sızmaya başladı. Durumu farkeden Amerika ve Güney Kore birlikleri ricat etmeye başladılar. Ancak Türk tugayına ricat emri geç ulaştı. 1. Taburun etrafı kuşatılıp süngülü çatışmaya girmek zorunda kaldı. Ricat harekâtını sağlamak için sonuna kadar direnen 3. Tabur 9. Bölük imha edildi. Geri kalan Türk birlikleri ise Chongchon nehri boyunca geri çekildi.

.

.

İlk örgütsel oluşumlar Osmanlı’nın son zamanlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kendilerini gösterir. Ülkücüler daha çok Osmanlı’nın yıkılışına çözüm olarak sunulan “Turan” anlayışını aydınlara ve halka taşıma amacıyla kurulmuşlardı. 3 Mayıs 1944 olayları KURULUŞ SEBEBİDİR, Ülkücüler 1,5 yıl devrin hükümeti tarafından tabutluk denilen odalara konulmuş, eziyetlere maruz bırakılmışlardır.Alparslan Türkeş de o dönemde tutuklu kalmıştı.   İlk olarak 1969’da kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin gençlik kolları olarak, Alparslan Türkeş’in destek ve yönlendirmesiyle 14’lerden emekli binbaşı Dündar Taşer tarafından kurulmuştur.Ülkücü hareketin ilk genel başkanı, daha doğrusu lideri 1969 yılına kadar 25 yılı boyunca Hüseyin Nihal Atsız’dır.

-BOYLARDA KURT TAMGASI

.

-BAYRAKLARDA KURT TAMGASI

.

-PARALARDA KURT TAMGASI

.

TRAKYA BÖLGESİ KAZILARINDA ÇIKARILAN  PARALARDA KURT TAMGASI

.

.

.

.

.

KURT RESİMLİ POSTA PULLARI

.

.

.

-PULLARDA KURT TAMGASI

.

Dünyada sosyalitesinde Kurt

.

İnsanlara zarar veren hayvan Kurt

.

Amerika’da Kurt katliamı

Amerika’da Avrupalı  Milletler’in işgalinden sonra birçok yaban hayvanı katledilmiştir, bunlardan biride Kurtlar’dır. zaman içinde “doğal eko sistemlerdeki bozulma”yı gören Amerika Devleti ; Kurtları Koruma Kanunu çıkarmıştır.

.

TÜRKİYED’EN KAÇIRILIP TEKRAR TÜRKİYE’YE İADE EDİLEN KURT HEYKELİ

.

TÜRKİYE -AYVALIK LALE ADASI BULUNTUSU

.

ÖZBEKİSTAN BULUNTUSU-Urtakurgan.A she-wolf rearing children-ASENA ÇOCUKLARINI BESLİYOR

.

TACİKİSTAN BULUNTUSU

.

Tacikistan’da yeni bir heykel

.

ASTANA’DA KURT HEYKELİ
.

.

ODİN

.

VATİKAN

.

AMERİKA

.

TÜRKİYE-KURT KİREMİT

.

Titi caca gölü antik milletinin yarışmalarının başarılarını  kurt işareti yaparak kutlamaları

Antik Turan coğrafyasındaki bu özelliğin Güney Amerika yerlilerinde olması ilginçtir, bölgedeki antik halkların Türk  Töresine uygun yaşamlarıda ilginçtir.

Trutruca- BÜTÜN RENKLERİ VE KÜLTÜRÜ TÜRKLERİ ANDIRAN – GÜNEY AMERİKA’DA AY YILDIZ BAYRAKLI BİR TARİH VE MAPUÇE YERLİ HALKI

.

Osmanlı 3.ordusu-Balkan Ordusu ve Osmanlıda Milliyetçilik-Bozkurt tamgası

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor