MAQƏR(MAKER)-RƏQƏM(RAKAM)

Ev / Genel / MAQƏR-RƏQƏM

MAQƏR-RƏQƏM

.
MAQ(MAK)ların tarihini bilmeden AQ(AK)ların sırrını anlamak mükün değildir.
MAQLARIN TARİXİNİ BİLMƏDƏN AQLARİN SİRRİNİ AÇMAQ MÜMKÜN DEYİLDİR.
.
AQ(AK)- AQİ(AKİ)- AQİL(AKİL)lerin sırrını bilmeden Ar- Ari- Arif lerin sırrını anlamak olmaz.
AQ-AQİ-AQİLLƏRİN SİRRİNİ BİLMƏDƏN AR-ARİ-ARİFLƏRİN SİRRİNİ ANLAMAQ OLMUR.
.
MAQ(MAK)lar dünyaya rakamları bahşetti. Bu rakamlar ne Arabın nede Hintindir, rakamları Türk MAQ(MAK)ları tarihi değişmez kanun oluşturmuşlar.
MAQLAR DÜNYAYA RƏQƏMLƏRİ BƏXŞ ETDİ.BU RƏQƏMLƏR NƏ ƏRƏBİN NƏ DƏ HİNDİNDİR RƏQƏMLƏRİ TÜRK MAQLARI ƏZƏLİ QANUNLAR ƏSASINDA YARATMIŞLAR.
.
Her şey rakamdır, dünyayı rakamlar idare ediyor diyen Pisagor onların sırrını Türklerden oğrenmiş, sonra Kahire’de biraz düzeltmeler yapmıştır.
HƏR ŞEY RƏQƏMDİR-DÜNYANI RƏQƏMLƏR İDARƏ EDİR DEYƏN PİTAQOR ONLARIN SİRRİNİ TÜRKLƏRDƏN ÖYRƏNMİŞ DAHA SONRALAR QAHİRƏDƏ BİR AZ DA TƏKMİLLƏŞDİRMİŞDİR.
.
Eğer biz Türk MAQ(MAK)larının felsefesini anlasak, görürüz ki dünyada bütün hadiseler maklara bağlıdır, bü şimdide böyledir.
ƏGƏR BİZ TÜRK MAQLARININ FƏLSƏFƏSİNİ ANLASAQ GÖRƏRİK Kİ DÜNYADA BAŞ VERƏN BÜTÜN HADİSƏLƏR MAQLARLA BAĞLIDIR.BU İNDİ DƏ BELƏDİR…
.
Dünyayı hala MAQ(MAK)lar idare ediyor, MAQ(MAK) kanunlarından olmayanlar şeytan emelidir, ancak dağıtmaya yönelmiştir.
DÜNYANI YENƏ DƏ MAQLAR İDARƏ EDİR. MAQ QANUNLARINDAN KƏNARDA BAŞ VERƏN HADİSƏLƏR ŞEYTAN ƏMƏLİDİR-ANCAQ DAĞITMAĞA YÖNƏLMİŞDİR.
.
Dünyadaki muhteşem abideler MAQ(MAK) kanunları esasında gelişmiştir ve Türk felsefesine uygundur.
DÜNYADAKI MÖHTƏŞƏM ABİDƏLƏR MAQ QANUNLARI ƏSASINDA UCALDILMIŞDIR VƏ TÜRK FƏLSƏFƏSİNƏ UYĞUNDUR.
.
Türk milleti’nin öyle bir silahı var ki onun önünde Atom-Hidrojen-Netron bombaları duramaz.
TÜRK MİLLƏTİNİN ELƏ BİR SİLAHI VARDIR Kİ ONUN QABAĞINDA ATOM -HİDROGEN- NEYTRON BOMBALARI DURUŞ GƏTİRƏ BİLMƏZ.
.
Türk’ün düşmanları da bilmeden Türk’e yardım ediyor.
TÜRKÜN DÜŞMƏNLƏRİ ÖZLƏRİ DƏ BİLMƏDƏN TÜRKƏ KÖMƏK EDİRLƏR…
.
Mukaddes kitaplarda kaydedilmiş QOQ(KOK)-MAQOQ(MAKOK)-Yecüc-Mecüc devri artık başlamıştır. Bizim borcumuz MAQ(MAK) kanunlarını öğrenip hayata geçirmektir.
MÜQƏDDƏS KİTABLARDA QEYD OLUNMUŞ QOQ-MAQOQ-YƏCUC-MƏCUC DÖVRÜ ARTIQ BAŞLANMIŞDIR.BİZİM BORCUMUZ MAQ QANUNLARINI ÖYRƏNİB HƏYATA KEÇİRMƏKDİR…
.
Şimdi kimi yayılmış MAQ(MAK)-MAQİYA(MAKİYA) kitapları Yahudilerin uydurduğu yalanlardan ibarettir.
İNDİYƏ KİMİ YAYILMIŞ MAQ- MAGİYA KİTABLARI YƏHUDİLƏRİN UYDURDUĞU YALANLARDAN İBARƏTDİR…
.
Yahudiler asıl MAGİYEeyi bilseydiler çoktan dünya hükümdarı olmuşlardı
YƏHUDİLƏR ƏSL MAGİYANI BİLSƏYDİLƏR ÇOXDAN DÜNYA HÖKMDARI OLMUŞDULAR…
.
Allah buna izin vermeyecek
ALLAH BUNA İCAZƏ VERMƏYİB-VERMİR VƏ VERMƏYƏCƏK…
.
MAQLARIN TARİXİNİ BİLMƏDƏN AQLARİN SİRRİNİ AÇMAQ MÜMKÜN DEYİLDİR.AQ-AQİ-AQİLLƏRİN SİRRİNİ BİLMƏDƏN AR-ARİ-ARİFLƏRİN SİRRİNİ ANLAMAQ OLMUR.MAQLAR DÜNYAYA RƏQƏMLƏRİ BƏXŞ ETDİ.BU RƏQƏMLƏR NƏ ƏRƏBİN NƏ DƏ HİNDİNDİR RƏQƏMLƏRİ TÜRK MAQLARI ƏZƏLİ QANUNLAR ƏSASINDA YARATMIŞLAR.HƏR ŞEY RƏQƏMDİR-DÜNYANI RƏQƏMLƏR İDARƏ EDİR DEYƏN PİTAQOR ONLARIN SİRRİNİ TÜRKLƏRDƏN ÖYRƏNMİŞ DAHA SONRALAR QAHİRƏDƏ BİR AZ DA TƏKMİLLƏŞDİRMİŞDİR. ƏGƏR BİZ TÜRK MAQLARININ FƏLSƏFƏSİNİ ANLASAQ GÖRƏRİK Kİ DÜNYADA BAŞ VERƏN BÜTÜN HADİSƏLƏR MAQLARLA BAĞLIDIR.BU İNDİ DƏ BELƏDİR…DÜNYANI YENƏ DƏ MAQLAR İDARƏ EDİR. MAQ QANUNLARINDAN KƏNARDA BAŞ VERƏN HADİSƏLƏR ŞEYTAN ƏMƏLİDİR-ANCAQ DAĞITMAĞA YÖNƏLMİŞDİR.DÜNYADAKI MÖHTƏŞƏM ABİDƏLƏR MAQ QANUNLARI ƏSASINDA UCALDILMIŞDIR VƏ TÜRK FƏLSƏFƏSİNƏ UYĞUNDUR.TÜRK MİLLƏTİNİN ELƏ BİR SİLAHI VARDIR Kİ ONUN QABAĞINDA ATOM -HİDROGEN- NEYTRON BOMBALARI DURUŞ GƏTİRƏ BİLMƏZ.TÜRKÜN DÜŞMƏNLƏRİ ÖZLƏRİ DƏ BİLMƏDƏN TÜRKƏ KÖMƏK EDİRLƏR…MÜQƏDDƏS KİTABLARDA QEYD OLUNMUŞ QOQ-MAQOQ-YƏCUC-MƏCUC DÖVRÜ ARTIQ BAŞLANMIŞDIR.BİZİM BORCUMUZ MAQ QANUNLARINI ÖYRƏNİB HƏYATA KEÇİRMƏKDİR…İNDİYƏ KİMİ YAYILMIŞ MAQ- MAGİYA KİTABLARI YƏHUDİLƏRİN UYDURDUĞU YALANLARDAN İBARƏTDİR…YƏHUDİLƏR ƏSL MAGİYANI BİLSƏYDİLƏR ÇOXDAN DÜNYA HÖKMDARI OLMUŞDULAR…ALLAH BUNA İCAZƏ VERMƏYİB-VERMİR VƏ VERMƏYƏCƏK…


Hakkında Galib Gulİyev Nüsrət oğlu

MƏN 9.05.1945- DƏ DOĞULMUŞAM. EVLİYƏM 3 UŞAĞIM VAR. BAKU-DƏ YAŞAYIRAM. İXTİSASIM -MÜHƏNDİS-ELEKRTONİK-RADİOTEXNİK.ELMİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ İLƏ MARAQLANIRAM.HƏVƏSKAR ARAŞDIRICIYAM.ƏMƏKÇİYƏM.UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ APARDIĞIM ARAŞDIRMALARIMI SİZİNLƏ BÖLÜŞMƏK FİKRİNDƏYƏM.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM SÜBUT EDİR Kİ MÜASİR ELM SƏHV YOLDADIR.QABAQLAR TÜRK BİLİMİ DAHA GÜCLÜ OLUB….

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor