Marip ve Maşrık goğrafyası; Eski Müslüman bölge tanımları


Mağrip-Maghreb; kuzeybatı Afrika bölgesi. Tarihte, Müslüman idaresi sırasında İber Yarımadası, Malta ve Sicilya’yı da içerirdi.
Günümüzde Mağrip, dar manada Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra’yı içerir. Libya ve Moritanya’nın da bunlara eklenmesiyle “Geniş Mağrip” diye adlandırılabilecek bölge ortaya çıkar.
Afrika’nın geri kalanından Atlas Dağları ve Sahra Çölü ile ayrılan Mağrip ülkeleri, Akdeniz coğrafi ve kültürel olarak Akdeniz havzasının bir parçası sayılabilir.
.
Maşrık; Mashriq, tarihsel bölge içinde Arap dünyasının doğusunda Mısır (bazen Mısır ve Sudan’da dahil).
Bu modern Mısır, Sudan , Suudi Arabistan , Yemen , Umman , Kuveyt , Birleşik Arap Emirlikleri , İsrail , Ürdün , Lübnan , Suriye , Filistin veIrak.
Şiirsel olarak “güneşin doğduğu yer” adı, şeşt fiilinden ( Arapça: “parlamak, aydınlatmak, yaymak” ve “yükselmek”) türetilmiştir Doğu, güneşin doğduğu yer.

Coğrafya
Maşrık-Mashriq; Akdeniz ile İran arasında sınırlanan ülkeleri ifade ettiğinden , Kuzey Afrika’nın batı kısmı olan Mağrip kelimesinin eşlik ettiği bir terimdir.
Mısır belirsiz bir konuma sahip: hem Mashriq hem de Mağrip’le kültürel, etnik ve dilsel bağları olmasına rağmen, her ikisinden de farklı bölge parçası olarak gruplandırılır, ancak, genellikle, kendi yakın bağları nedeniyle Mashriq Levant’ın bir parçası olarak kabul edilir.
.
Bu iki alan, Mısır devletinin doğusu ve batısı olarak tarihi bir tanımlamanın Müslüman Arap yönetimince verilmiş ismidir.
.

Hakkında Türk Bilimi