MEHTER – Türk Milleti..Türk Milleti..azm ile sev Milliyeti…

Ev / Genel / MEHTER – Türk Milleti..Türk Milleti..azm ile sev Milliyeti…

MEHTER – Türk Milleti..Türk Milleti..azm ile sev Milliyeti…

MEHTER; TOPLUMSAL SES (MÜZİK) KÜLTÜR TAMGASI
Türk Milleti..Türk Milleti..azm ile sev Milliyeti…
Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk Milleti…orduları pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan…
.
Dünyanın en eski askeri bandolarından birisidir. İsmi Farsçadaki “mihter” kelimesinden türemiştir.
İslamiyetten önceki Türk devletlerinde, küçük değişikliklerle yer almıştır.
.
Üç önemli sembol yer alır; ocak, sancak ve zafer.
.
Selçuklu devletinde;
1200 Ahilik kültürü ile gelişmiştir (Ahi Evren 1171 – 1261)
1250 Hacı Bektâş-ı Velî devam ettirmiştir (Hacı Bektâş-ı Velî 1209 – 1271)

.
1299 İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey’e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) olmuştur.
.
Orhan Gazi’nin Alevî-Bektaşilikle ilgilendiği bilinmektedir.
Orhan Gazi yeniçeri teşkilâtı kurulacağı zaman Hacı Bektaş dergahına gelir. Yeni kuracağı yeniçeri ocağı icin dua ister.
Hacı bektaş, Pir’i de Bunların adı yeni asker Yeniçeri olsun diyerek Cenabı Hak yüreklerini ak, pazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun diye dua eder.
O yüzden yeniçeri ocaklarına Ocak-ı Bektaş-î-yân , kendilerine Taifei Bektaş-î-yân, Güruh Bektaşiye, Zümre-i Bektaşiye gibi isimler vermişlerdir.


.
Osmanlı Devletinin yükselme devrinde çok önemli görev üslenmiş ve başarıyla sürdürmüştür.
İnsanlara çok etki eden bir müzik yapısı vardır.
Hem Türk kültürünü, hem kahramanlık destanını, hemde güç olgusunu insanlara yükler.
.
Milli duyguları yüceltir..
.
Dünyada bir benzeri yoktur…
.
1826 Mehteran bölüğü, 1826 yılında Padişah II. Mahmut tarafından Yeniçeri, Ahi ve Bektaşi Ocaklarıyla birlikte kapatılmıştır.
1908 yılında Enver Paşa tarafından yeniden açılmıştır.

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

.
Cumhuriyet döneminde kullanılmamıştır…
.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mehter
.
Hacı Bektâş-ı Velî (Haci Bektaş-ı Vali; 1209 – 1271), Horasan Nişabur doğumludur. Asıl adı Seyid Muhammed bin Seyyid İbrahim Ata olan şair ve mutasavvıf’dır
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hacı_Bektaş ı_Veli
.

Ahi Evren veya Ahi Evran, (Tam ad: Şeyh Nasırettin Mahmut el Hoyi); (d.1171-ö.12 Nisan 1261) Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların (dericilerin) piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri, Türk filozof.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahi_Evran
.
.

Artar cihadla Şanımız 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Sancak Marşı 1996 Mehter
Eski Ordu Marşı 1996 Mehter
Rast Peşrevi 1996 Mehter
Dua 1996 Mehter
Bülbüller Ötüyor 1996 Mehter
Çırpınırdı Karadeniz 1996 Mehter
Mehter Marşı 1996 Mehter
Eski Malazgirt Marşı 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Kırımdan Gelirim 1996 Mehter
Gülbank 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Ceddin Dede 1996 Mehter
Estergon Kal’ası 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Mehter Vuruyor 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Çağrı 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Ordumuz Etti Yemin 1996 Mehter
Estergon Kalesi 1996 Mehter
Hücum Marşı 1996 Mehter
Sivastopol Marşı 1996 Mehter
Devlet Marşı 1996 Mehter
Yine de Şahlanıyor 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Yelkenler Biçilecek 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Fatih Topkapıdan 1996 Mehter
Hicaz Hümayun Peşrevi 1996 Mehter
Ordunun Duası 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Genç Osman 1996 Mehter
Gül Yüzünde Goreli 2010 Mehter: Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
İhtiyatlar Silah Çaatmış 1996 Mehter
Tarihi Çevir 1996 Mehter
Esti Nesimi Nevbahar

.

.

.

DEVAM EDECEK

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor