Milletimizin Geleceği, Milliyetçi Hareket Camiası ve MHP

Ev / Genel / Milletimizin Geleceği, Milliyetçi Hareket Camiası ve MHP

Milletimizin Geleceği, Milliyetçi Hareket Camiası ve MHP

Türk–İslâm Ülküsüne inanmış gönül erlerinin oluşturduğu Milliyetçi Hareket Camiası, ülkemizin ve milletimizin temel direğidir. Dolayısıyla Milletimizin geleceği ile Milliyetçi Hareket Camiasının geleceği paralellik arzeder.

Böylesine büyük sorumluluğuna karşılık Camiamız, giderek sadece siyasi alandaki temsilcisinin aldığı sonuçlara göre değerlendirilmeye başlanmıştır. Hâlbuki Camianın; iş hayatı, fikir hayatı, kültür hayatı, köşe yazarlığı, yorumculuk, ilim hayatı gibi topluma can veren damarlardaki konumu da önemlidir.

Bu sebeple Milliyetçi Hareket Camiasının durumu, sadece siyasi alandaki temsilcisi MHP’nin alacağı oy oranlarıyla değerlendirilemez. Toplumun can damarlarında etkin olmayan bir Camianın sadece siyasi alanda hükümet olması bile, muktedir olunacağı anlamına gelmez.

Dolayısıyla, MHP ve Milliyetçi Hareket Camiasının sorunu ortaktır. Ortak zorluklar ise ortak çözümlerle aşılır. Atatürk’ün veciz ifadesiyle “ Milletin makûs talihini yine milletin azim ve kararlılığı yenecektir.”

Milletimizin dünya devler liginde olabilmesi için şahsiyetli insan sayısının en üst seviyeye çıkması gerekir. Bir insanın şahsiyetli olması, hayatla olan ilişkilerinde dürüst ve hareketli olmasına bağlıdır. Bunun için ise, bilgili olması ve bilgiyi kullanmasını bilmesi gerekir. Ama ayrıca çaba göstermesi şarttır.

Maalesef günümüz Türkiye’sinde eğitimden başlayarak her alandaki kurumlarımız, şahsiyetli insanların yetişmesini engellemeye daha meyilli yapıdadır. Milliyetçi Hareket Camiası Milletimizin temel direği olduğuna göre, şahsiyetli insan yetiştirme hususunda toplumumuzun bütün kesimlerine örnek olmak zorundadır.

Camiamız, hayatla ilişkilerinde dürüst ve hareketli insanların daha çok var olduğu kesimdir. Bu sebeple daha başarılı olmaya en yatkın olan guruptur.

Aşağıdaki iki anlayış Camiada ve siyasi alandaki temsilcisinin yönetiminde ne kadar çok yerleşirse, başarı da o oranda artacaktır.

1. İnsanların kendi aralarında rahatça istişare etmesi.

2. Bilgiye dayalı karar verilmesi.

Bu iki anlayış, toplumumuzun bütün kurumlarında ve nihayet siyasi partilerimizde etkisini artırdıkça Türk Milleti güçlü ve huzurlu olacaktır.

Milliyetçi Hareket Camiasının Başbuğ Alparslan Türkeş’ten miras kalan “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” şiarının, siyasi temsilcisi MHP yönetiminde karşılığı çoğaldıkça, topluma can veren damarlardaki etkinliği daha fazla artacaktır. Çünkü Camianın en güçlü organizasyonu, siyasi alandaki temsilcisidir.

Sorunlar ortak olduğuna göre, meselenin çözümünü sadece Camianın siyasi alandaki temsilcisi olan MHP yönetiminden beklemek haksızlıktır. Milletimizin can damarlarında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve insanlarımız da ellerini taşın altına koymalıdır.

Bu konuda atılacak ilk adım, MHP yönetimi ve Milliyetçi Hareket Camiasının “Milletimizin ve Milliyetçi Hareket Camiasının Geleceği” konulu fikri tartışmaların yapılacağı platformlar oluşturmaları olmalıdır.

Bu çalışmalara Türkiye’nin her yöresinden dürüst ve şahsiyetli olduklarına ittifak edilen insanlar katılmalıdır. Katılan kanaat önderleri, toplumumuzdaki bütün sosyal dilimleri temsil edecek yapıda olmalıdır.

Gerek MHP teşkilatlarının ve gerekse Milliyetçi Hareket Camiasının her kesimden gelen kanaat önderlerinin yapacağı bu geniş katılımlı toplantılarda alınacak kararlar, ortak kabul noktasında olmalıdır. Yani hem MHP yönetimi hem de Camianın kurduğu bütün Sivil Toplum Kuruluşları için bağlayıcı olmalıdır.

Aksi takdirde mesele MHP’nin aldığı oy oranları değildir. Sadece yönetici değişikliği de değildir. Eğer kurumlaşmayı sağlayamazsak, isimlerin rastgele değiştirilmeleri Camiamızı hüsrana uğratabilir.

Milliyetçi Hareket Camiası geçmişte en büyük eziyetlere maruz kalmıştır. Halen toplumumuzun en ezilen kesimidir.

Camianın yaşayan ve şahsiyetli olduğunda ittifak edilen önderlerinin omuzlarında; binlerce şehidin, gazinin, halen ezilen milyonların, milletimizin güzel insanlarının vebali vardır. Bu sebeple önderler, kısır çekişmelere, kişisel konulara girilmeden geleceği kurmakla yükümlüdürler.

Tarihi sorumluluklarının şuuruyla çabalayanların başarmaktan başka çareleri yoktur. Dünyanın ve Türkiye’nin gittiği istikamete bakıldığında, aksini düşünmek bile insanın ürpermesi için yeterlidir.

İsmail Hakkı KÜPÇÜ

http://www.ihkupcu.com/makale/Milletimizingelece%C4%9FiveMHP.htm

alıntıdır.


Hakkında Emrah Bekci


İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor