Mısır ve Avrupa tarihindeki inançlar birlikteliğinde KURT

.
Kurt, Türk milletinin özgürlük tamgasıdır..
Fakat..
Avrupa ve Afrika’nın antik tarihlerinde kurt’un bir inanç tamgası olarak kullanıldığını da biliyoruz.
.
Özellikle antik Mısır’a ait çok belge bulunmaktadır, bunların içerisinde “kurt başlığı taşıyan tanrı” şekilleri de bulunmaktadır.
Antik Avrupa tarihinde de benzer bir durum vardır..
Her iki inanç şekli o kadar benzer dir ki, sanki iki farklı kültür birbirinin temsilcisidir.


.
Burada gözlemlediğimiz iki KURT tanımının ayni yöne bakan kurt başlıklı insan tanımlamasıdır..
İki kurt sadece benzerliği bu kadar değidir..
Her iki tanımda da ellerinde ASA bulunmaktadır…
.
Romanın kurt geçmişi herkes tarafından bilinir, bu kurt’un Trakyenlerden Roma’ya geçtiğinin de belgeleri bulunmuştur, ayrıca Trakyen tarihinde kurt o kadar önemlidir ki madeni paralarında kurt resmi basılmıştır.
.
Türkiye’nin de böyle bir tarihi vardır.
Türkiye’de ilk basılan paralarda da kurt resmi basılmıştır, çünkü kurt özgürlük tamgasıdır.
.

Afrika kültürü ile Asya, Avrupa kültürleri arasında birçok antik bağ bulunmaktadır… dünyaya en çok eser bırakarak tarihten silinen Mısır devletinin tarih boyunca Asya ve Avrupa etkileri muhakkak ki olacaktır, bir medeniyetin bu kadar ani ve topluca yok oluşunun sırlarında dağılma vardır, değişim vardır, ve tabi ki süreklilik vardır..
.
.

Avrupa antik kültüründe Türk kültürü bağı ve kurtların koruduğu tahtlar.

Avrupa antik kültüründe Türk kültürü bağı ve kurtların koruduğu tahtlar.

Bütün mısır ve ortadoğuyu yöneten yukarı mısırın Kuş kıralı Taharka

Bütün mısır ve ortadoğuyu yöneten yukarı mısırın Kuş kıralı Taharka

İran-Tahran müzesinde Sumer-çivi ve Mısır-hiyeroğlif medeniyet ortaklığı

İran-Tahran müzesinde Sumer-çivi ve Mısır-hiyeroğlif medeniyet ortaklığı

Tebes(Mısır) MÖ 800 ve Turan(Kazakistan) MS 850-1200 yılları arasında tarih kültür bağı

Tebes(Mısır) MÖ 800 ve Turan(Kazakistan) MS 850-1200 yılları arasında tarih kültür bağı

İstanbul tarihinin önemli bir belgesi “Üç dilli Dikilitaş” (Mısır kırallığı)

İstanbul tarihinin önemli bir belgesi “Üç dilli Dikilitaş” (Mısır kırallığı)

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

“Ölü kurdun değeri”.. ve “kurt postuna bürünmek”..

“Ölü kurdun değeri”.. ve “kurt postuna bürünmek”..

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi