MÜSLÜMAN BİLİMCİLER VE BULUŞLARI.

Ev / Genel / MÜSLÜMAN BİLİMCİLER VE BULUŞLARI

MÜSLÜMAN BİLİMCİLER VE BULUŞLARI.

Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur

Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.

Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant,cotanjant,sekant,kosekant ’ı bulan büyük alimdir

Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir.

Ebu Kamil Şü’ca: Avrupaya matematiği öğretmiştir.

Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur.

Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir

Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim

Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır

Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.

Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır

Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur.

İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır

İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır

İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.

İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır

İbni türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir

İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir

İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA’dır.

Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır

Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetmiştir

İbnünnefis: avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir

Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.

Ömer hayyam: Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur

İbni Fazıl: İlk kağıt fabrikasını kuran alim

Razi:Kızamık ve çiçek hastalığını  keşfeden alim.

Akşemseddin: Mikrobu ilk tanımlayan alim

İbni Cessar :Cüzzamı bulan alim …

İbni Hatip :Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim

Kambur Vesîm :Verem mikrobunu bulan alim

İbni • Rüşd :Retina tabakasını bulan alim

Ammar: İ lk göz ameliyatını yapan alim

Ali bin Abbas: İ lk kanser ameliyatını yapan alim

İbnünnefis :Küçük kan dolaşımını bulan alim

Ali bin Rıdvan: İ lk Tabipler odası başkanı

Harizmi :Sıfırı ilk kullanan alim

Battani :Trigonometriyi ilk bulan alim

Ebul Vefa :Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim

Nasiruddin Tusi :Trigonometri kitabını yazan alim

İbni Yunus :İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim

Ömer Hayyam: Binom formülünü ilk bulan alim

Hayyam :İlk difransiyel kitabını yazan alim.

Gıyaseddin Cemşid :Ondalık kesiri ilk bulan alim

Zerkali :İlk usturlabı yapan alim

Biruni: Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim

Musa kardeşler: Dünyanın çevresini ilk ölçen alim.

Fergani :Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim

Cabir bin Eflah :Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim

Ahmet bin Musa: İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim

İsmail-El Gezeri :Sibernetiği ilk kuran alim.

İbni Heysem :İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem

Farabi :Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim

İbni Karara :İlk torna tezgahını yapan alim

Hazerfen Ahmed Çelebi :Kanatlarla uçan ilk alim

Ebu Firnas :İlk uçağı yapan alim

Razi :Yer çekimini ilk bulan alim

İbni Yunus :Sarkaçlı saati ilk yapan alim

Hazini :Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim

Cabir bin Hayyan :Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim

Kutbettin Şirazi :Gök kuşağını ilk açıklayan alim

Cabir :İlk kimya laboratuarını kuran alim.

Razi :Saf alkolü ilk elde eden alim

Beşir :Fosforu ilk bulan alim

Fatih Sultan Mehmed :Havan topunu ilk bulan alim

İbni Battuta :İlk kıta seyahatnamesini yazan alim

Mürsiyeli İbrahim :İlk dünya haritasını çizen alim

İbni Baytar :İlk ecza kitabını yazan alim

not-1   Noksan olanları elimize belge geçtikçe tamamlamaya devam ediyoruz.

not-2  İçlerinde yanlış olanlar varsa bulduğumuz belgelerden kaynaklanmaktadır, doğru kaynarı bulduğumuzda değiştireceğiz.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor