Müslüman Türk kadın hükümdar Melike Mama Hatun 1200

Mama Hatun, Saltukoğulları Hükümdarı II. İzzettin Saltuk’un kızı Saltukoğulları Beyliği’nin hükümdarı.
Melike Mama Hatun , ya da sadece Mama Hatun , 1191 ve 1200 yılları arasında dokuz yıl boyunca Erzurum’da başkenti olan Saltuklu hanedanının kadın yöneticisiydi.
Hükümdarlığı sırasında bir kervansaray , cami , köprü ve Erzincan ve Erzurum arasında ortada bulunan ve halen ayakta olan ve adını taşıyan Tercan ilçesinde yapılan hamam.

Mezarı – Ahlatlı ustalar tarafından yaptırılmıştır – Tercan’da.
Kasabaya yakın zamana kadar Mamahatun adı verildi ve hala yerel halk tarafından Mama Hatun olarak da adlandırılıyor.

Mama Hatun ayrıca, Türk halk edebiyatında bu güne kadar canlı bir figür olmaya devam ediyor .

1191 yılında hükümdar olmuştur.
Eyyubiler’in Ahlat’ı kuşattıklattıkları sırada çevre beyliklerine ait ordularla, Ahlat’a yardıma giden Saltuklu kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı.
Hükümdarlığının ilk yıllarındaki durumu açıklık kazanmamış olmakla beraber, yeğenlerine karşı kararlı ve güçlü bir şekilde mücadele ederek 10 yıl hükümdarlığını sürdürmüştür.
Mama Hatun Mısır ve Suriye Meliki El Adil’den kendisine uygun soylu biriyle evlenmesi konusunda istekleri gerçekleşememiş, kadın hükümdar olmanın güçlükleri nedeniyle siyasi yaşamından ayrılmıştır.


Onun daha sonraki yıllarda nasıl yaşayıp, kaç yaşında öldüğü bilinmiyor.
Ancak, hayatının son yıllarını Tercan’da geçirmiş olması ve buradaki türbede defnedilmesi ile Tercan, bir süre onun adıyla anılmıştır.
Bu soylu kadın hükümdar, Tercan’da Orta Çağ Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluşan büyük bir külliye inşa etmiştir…

.

Hakkında Türk Bilimi