Ölçüm sabitleri tarihi – Avrupa’da meridyen savaşları ve İslam alimi Gazali-“Anatomi ve astronomi ilimlerini bilmeyen, Allah’ın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz.”

İslam alimi Gazali: “Anatomi ve astronomi ilimlerini bilmeyen, Allah’ın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz.”

Dünyada medeniyetlere göre sık sık değişen bir merkezler hareketi vardır.. Bu değişimlerin sebebi güçlü yönetimlerdir, yönetim gücünün olduğu yerde yönetim merkezi olur.
Mısır medeniyeti tarihinde “büyük piramit” dünyanın merkezidir.
Dünyanın merkezi kabul edilen sıfır meridyenler tarihler boyu yer değiştirmiştir.

AKDENİZ MEDENİYETLERİ VE DÜNYA HARİTALARI

ROMA MİLYON TAŞI


İstanbul öncesinde öncesinde merkez Roma’dadır, çünkü Roma dünyanın medeniyet yönetim merkezidir.

BİZANS MEDENİYETİ İSTANBUL MİLYON TAŞI VE DÜNYA HARİTALARI

 

İstanbul MİLYON TAŞI ve dünya haritası üzerinde isimlendirmeler.

Venedik-Ceneviz deniz Avrupa-Asya-Afrika deniz ticareti

Müslüman Asya-Afrika-Avrupa kara ticareti


Günümüz dünya haritalarının merkezi İstanbul Milyon Taşı’dır, bunun sebebi 1100 yıl Hıristiyanlığın merkezi oluşu ve dünya haritalamasının İstanbul’dan ölçülerek yapılmasıdır, 350 – 1450 yılları arasında 1100 yıl dünya merkezi olarak dünya inanç ve ticaret merkezi olarak görev yapmıştır

.
İslamiyet’in merkezi Mekke şehrindeki Kabe’dir, fakat 1453 yılında İstanbul Müslümanlar tarafından yönetilmeye başlaması ile hem Hıristiyanlığın merkezi olmuş hem de Müslümanlığın yönetim merkezi olmuştur, bu tarihten sonra dünya Yahudileri İstanbul’a gelmiş ve İstanbul’daki BANKALAR CADDESİ dünyanın ticaret merkezi olmuştur.

İSLAM TARİHİNDE ASTRONOMİ
Gazali kitaplarından birinde şöyle diyor: “Anatomi ve astronomi ilimlerini bilmeyen, Allah’ın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz.”
İslam tarihinde bilinen en büyük bilim çalışmaları Bağdat’ta olmuştur, ikinci bilim merkezi İspanya Granada’dır, üçüncü önemli bilim merkezi Timbuktu’dur.
İslam Türk tarihinde en büyük bilim çalışmaları Selçuklu ve Timur dönemidir, Selçuklu’nun her büyük şehrinde gök bilim çalışmaları yapılmıştır.
İslam’ın merkezi Mekke şehrindeki KABE dir fakat İslam tarihinde HZ Muhammedin ölümü sonrasında yönetim ve bilim merkezi olmamış sadece kutsal merkez olarak kalmıştır.

SELÇUKLU TÜRKLERİNDE GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI

Selçuklu Türkleri hem Türk hem de İslam tarihinin bilgelik altın çağıdır, Selçuklular her büyük şehire gök bilim evleri kurmuşlardır, bu özellik Osmanlı devletinde oluşmamıştır.

.
620 YILLIK OSMANLI TARİHİNDE GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI
1453 Yılında İstanbul’un fethi ile Avrupa zenginleri İstanbul’a taşınmış İstanbul Bankalar Caddesi DÜNYA TİCARET MERKEZİ olmuştur.
1571 yılında Osmanlı Sarayı’na müneccimbaşı olarak atanan Takiyüddin’in, Padişah III. Murad’a, astronom Uluğ Bey’in Semerkant’ta hazırlattığı “Zic-i İlhani” adlı astronomi gözlem ve hesaplarının eskidiğini belirten raporunu sunmasından sonra kurulmuştur. İstanbul Rasathanesinin yapımına kesin olarak ne zaman başlandığına dair kanıt niteliğinde herhangi bir belge bulunmamasına karşın, rasathanenin aletleri ve yapımı tamamlanmamış bile olsa 1575-1580 yılları arasında gözleme açık olduğu belirlenmiştir.
Rasathane 1580 yılında, Şeyhülislam Kadızade’nin onaylayan fetvası ve padişah III. Murad’ın emriyle denizden topa tutularak yıkılmıştır.
İstanbul’un fethi ile başlayan değişimler Avrupa’daki Hıristiyan toplumun merkez seçimini oluşturmuştur, seçilen merkez Fransa Paris’tir.
Son olarak dünyanın meridyen merkezi Londra kabul edilmiştir, bu tarihten sonra Fransa-Paris ile İngiltere-Londra Greenviç gözlem evi arasında sıfır meridyen ihtilafı doğmuştur.

PARİS GÖZLEM EVİ VE MERİDYENİ
Fransa Osmanlı devletinin duraklama devrinde 1789 Fransız ihtilali sonrası Fransa’nın Yahudileri kabul etmesi ile İstanbul’daki Yahudi zenginler servetlerini Fransa’ya taşımış ve Paris merkez olma sürecine girmiştir, bu dönemde Paris gözlemevi kurulmuş ve dünyanın meridyen merkezi kabul edilmiştir, o tarihe kadar dünyanın meridyen merkezi İstanbul Milyon Taşı’dır.
Osmanlının zayıflama sürecinde Fransa bankaları Osmanlıyı borçlandırmış ve bu borçlanma Osmanlının yıkılmasını sağlamıştır.

GREENVİÇ GÖZLEMEVİ VE MERİDYENİ
Fransa sonrasında Yahudi zenginler servetlerini İngiltere Londra’ya taşımış ve LONRA BORSASI kurulmuş Londra dünya ticaret merkezi olmuş ve halen bu şekilde tanımlanmaktadır.
.
.
.

Mühim notlar:
Benzer durum takvimler ile de yaşanmıştır, takvim başlangıçları da önemli ve kutsal günler ile başlar
Çağ başlangıçları da böyle bir durumdur.
Milyon taşları, gözlem evleri ve kutsal şehirler insanların medeniyet merkezleridir, her devrin ve her toplumun ayrı medeniyet merkezi vardır, devrin en büyük medeniyet merkezi dünyanın da merkezi olarak kabul edilir…
.
.

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

.
.
.

Hakkında Türk Bilimi