ÖNEMLİ İSVİÇRE ŞEHRİ LOZAN.. A BİR DE BURADAN BAKALIM…

Lozan Osmanlı ve Türkiye Türkleri açısından çok önemlidir, çünkü Türkiye Türk tarihinde “Lozan antlaşması” çok bilinen önemli antlaşmadır..
Önemini tanımak için önce İsviçre şehri Lozan’ı coğrafya ve tarih olarak tanımak gerekir.. ardından kültür kimliğini ve önemli kişilerini tanımak gerekir.

İsviçre’nin Fransızca konuşulan Vaud kantonunun başkenti ve en büyük şehridir.

Jura Dağları’nın yaklaşık yarısında, Cenevre Gölü kıyısında yer alan tepelik bir şehirdir, Alpler tarafında gölün karşısında Fransız kasabası Évian-les-Bains’e bakmaktadır.

Başlangıçta gölün kıyısında bir Kelt ve Roma yerleşimi olan Lozan, Romalılar, Vidy ve Ouchy’nin bulunduğu gölün yakınında, bir Kelt yerleşim yerinde, Lousanna adını verdikleri bir askeri kamp inşa ettiler; yukarıdaki tepede Lausodunon veya Lousodunon adında bir kale vardı.
MS 2. yüzyılda vikanor[um] Lousonnensium, 280’de lacu Lausonio olarak biliniyordu
400’de civitas Lozan’dı, 990’da Losanna olarak anıldı. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra güvensizlik, Lozan sakinlerini savunması daha kolay olan dağlık bir alan olan mevcut merkezine taşınmaya zorladı. Kamptan çıkan şehir, Savoy Kontları ve Lozan Piskoposu tarafından yönetildi
888’den 1032’ye kadar, başlangıçta nispeten küçük olan kasaba, Yukarı Burgonya krallığına aitti.
11. yüzyılda Lozan siyasi, ekonomik ve dini bir merkez haline geldi..

12. yüzyılda inşa edilmiş bir katedral olan Notre Dame’in eteğinde önemli bir kasaba haline geldi.
1685’te Nantes Fermanı’nın yürürlükten kaldırılmasından sonra, Lozan (Cenevre ile birlikte) Fransız Huguenot’ları için bir sığınak yeri oldu . 1729’da Antoine Court ve Benjamin Duplan tarafından bir ruhban okulu açıldı.
1750’de 90 papaz, gizlice çalışmaları için Fransa’ya geri gönderildi; bu sayı 400’e çıkacaktı.
Resmi zulüm 1787’de sona erdi;
1808’de Montauban’da bir Protestan ilahiyat fakültesi kuruldu.
Lozan ruhban okulu nihayet 18 Nisan 1812’de kapatıldı. Napolyon Savaşları sırasında şehrin statüsü değişti.
1803’te yeni kurulan İsviçre kantonu Vaud’un başkenti oldu.altında İsviçre Federasyonu’na katıldı .

EVANGELİZM
Evanjelizm, 18. yüzyılda, ilk olarak Britanya ve onun Kuzey Amerika kolonilerinde ortaya çıktı.
19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar, çoğu Amerikan Protestanı Evanjelikti.
II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Evanjelikler giderek daha fazla örgütlendiler. Amerika Birleşik Devletleri’nde Evanjelik faaliyette büyük bir genişleme oldu,

BURCKHARD AİLESİ
Burckhardt veya Fransızca (de) Bourcard, aslen Münstertal, Kara Orman’dan kumaş ve ipek tüccarı olan ve 1523’te Basel vatandaşlığı alan Christoph (Stoffel) Burckhardt’ın (1490-1578) soyundan gelen Basel soylularının bir ailesidir. 1553’te Basel-Stadt Büyük Konsey üyesi oldu. Aile, 1553’ten 20. yüzyıla kadar sürekli olarak Büyük Konsey’de temsil edildi. 17. yüzyılda ve 18. yüzyılın başlarında aile, Basel kantonunun en güçlü ailesiydi. Ailenin şubeleri, 18. yüzyıldan itibaren Nantes ve Napoli Krallığı’nda bulunuyordu.de Bourcard olarak yüceltildi . Ailenin ünlü üyeleri arasında gezgin ve oryantalist Johann Ludwig Burckhardt , etkili sanat tarihçisi Jacob Burckhardt ve uluslararası Kızıl Haç Başkanı Carl Jacob Burckhardt yer alıyor.
Altı oğuldan beşi kumaş ve ipek tüccarı olurken, Hieronymus Töton Tarikatı’na girdi. 17. ve 18. yüzyılda Burckhardt’lar, Basel soyluluğunun diğer önde gelen aileleriyle ( Iselin, Merian, Sarasin, Staehelin, Vischer, Von der Mühll, Wettstein ) evlendiler.

İSLAM DÜNYASINDA ORYANTAL(BUKALEMUN-RENK DEĞİŞTİREN) BİR EVANGELİST
Burckhardt, 24 Kasım 1784’te İsviçre’nin Lozan kentinde, zengin bir Basel ipek tüccarı ailesi olan Burckhardt ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. (24 Kasım 1784 – 15 Ekim 1817) İsviçreli bir gezgin, coğrafyacı ve Oryantalistti. Burckhardt, Arabistan’daki seyahatleri sırasında Şeyh İbrahim İbn Abdallah takma adını aldı. Mektuplarını Fransızca yazdı ve Louis ile imzaladı.
Dizanteriye yakalandı ve 15 Ekim 1817’de Kahire’de öldü. Müslüman olarak defnedildi ve mezarının üzerindeki mezar taşı, Arabistan’da yaptığı seyahatlerde aldığı ismi taşıyor.
Zaman zaman günlüklerini ve notlarını ve çok sayıda mektup dizisini dikkatli bir şekilde İngiltere’ye nakletti, bu nedenle yolculuklarının çok az ayrıntısı kayboldu. 800 ciltlik doğu el yazmalarından oluşan koleksiyonunu Cambridge Üniversitesi kütüphanesine miras bıraktı.
Eserleri, Afrika Derneği tarafından ölümünden sonra aşağıdaki sırayla yayınlandı:
Nubia’da Seyahatler (ön eki biyografik bir anı olan) (1819)
Suriye ve Kutsal Topraklarda Seyahatler (1822)
Arabistan’da Seyahatler (1829)
Arap Atasözleri veya Modern Mısırlıların Görgü ve Gelenekleri (1830)
Bedeviler ve Wahabyler Üzerine Notlar (1831).

SYKES-PİCOT GİZLİ “OSMANLIYI YOK ETME ANTLAŞMASI”
I. Dünya Savaşı esnasında 1916 senesinde Sykes-Picot projesi doğrultusunda Osmanlı İmparatorluğu’nu bölme planları yapmışlardı.
Sykes-Picot Anlaşması, I. Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916’da Kût’ül-Amâre Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı Devleti’nin 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra, 16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya ve Fransa arasında yapılan ve aynı yılın Ekim ayında Rusya tarafından onaylanan, Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır.

LOZAN “OSMANLIYI YOK ETME ANTLAŞMASI”
Fransız Başbakan Clemenceau ve ABD Başkanı Wilson ile 21 Mayıs 1919’da görüşen İngiliz Başbakan Lloyd George, Lord Curzon’un isteği üzerine İstanbul ve Boğazlar, Ermenistan ve tüm Anadolu üzerinde bir ABD mandası teklif etti. Ermenistan, İstanbul ve İzmir hariç tüm Anadolu’nun Amerikan mandası altında Türklere bırakılacağını vurguladı. ABD eğer Anadolu mandası almazsa Türklerin Anadolu’da yalnız bırakılması gerektiğini savundu. Karara sinirlenen Fransa Başbakanı Clemenceau,
“Bu, Lord Curzon’un işi olmalı. Fransa’yı Türkiye’den kesin olarak dışlıyorsunuz. Kaldı ki Fransa, Avrupa’da, Türkiye ile iktisadi ve mali bağları en fazla olan memlekettir”
dedi.

BU TARİH ROMA İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE KURULUŞ YILLARI ARASINDAKİ DERS ALINACAK ÇOK ÖNEMLİ HAREKETLERDİR.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://en.wikipedia.org/wiki/Burckhardt
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Burckhardt
https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelism
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Antlaşması
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan_Antlaşması
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi