Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Ev / Bilim Haberleri / Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

.
.
BANA BİR ULUSUN PARASININ KONTROLÜNÜ VERİN KANUNLARINI KİMİN YAZDIĞI UMRUMDA OLMAZ. – MAYER ROTHSCHİLD
(•Mayer Amschel Rothschild: Give me control of a nation’s money … I’ll take all the money and I damn sure would no longer care about who made the laws.) alınıtı;  http://turkisherlockholmes.blogspot.com/2012/08/rothschild-osmanl-bankas-ve-rothschild.html
.
TARİHTEN BİR YAPRAK;  VENEDİK VE CENEVİZ’ İN AKDENİZDEKİ GÜCÜ VE  ROLÜ.
.
ANTİK AKDENİZ TİCARET HARİTASI
.
.
< GALATA KULESİ-KELT KULESİ (CENEVİZ-VENEDİK KULESİ)
.
.528 Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında  inşa ettirilmiştir.
.
1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi’nde geniş çapta tahrip edilmiş.

.

.

.

.

GALATA KULESİNDEN İSTANBULUN GÖRÜNÜMÜ

.

AHİ EVRAN (d.1171-ö.12 Nisan 1261) BİR İMPARATORLUĞUN TEMEL TAŞI VE KAYBEDİLEN EN DEĞERLİ TOPLUM KURALI; TÜRKLERDE “BİLİM, SANAT VE ERDEMİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİREN BİR KURUM OLARAK AHİLİK”

1300  OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU
Osmanlı devleti Söğüt Domaniç yaylasında kuruldu
.
İLK OSMANLI PARASI;
1326 İLK OSMANLI SİKKESİ BASILDI
 İlk Osmanlı sikkesi; Orhan Gâzî’nin 727 (m. 1326-27) yılında Bursa’da bastırdığı ilk sikke, bu parada Bizans etkisi görülmektedir, Orhan Gazi’nin üç Bizans prensesi ile evliliği vardır.
Orhan Gâzî’nin, Osmanlı gümüş parası, bu parada Bizans etkisi görülmemektedir.
.
1348 yılında “İsa Kulesi” adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmıştır. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur.
.
1350 OSMANLININ GELİBOLUYA GİRİŞİ
Gazi Süleyman Paşa 10 000  kişi ile Gelibolu Bolayır’a geçti (Çimpe kalesi)
.

Venedik’le savaş ve Selanik’in fethi

“””Konstantinopolis kuşatması sırasında Venedikliler Selanik ve Mora’yı kendi denetimleri altına almak için Bizans ile görüşmeler başlatmışlardı.
1423’te Osmanlı ordusu Selanik’i kuşatmakta iken Bizanslılara Selanik’i Venedik Cumhuriyeti’ne teslim etmeye anlaştılar ve Venedik Selanik’e sahip oldu.
1424’de Venedikliler Çanakkale Boğazı’nı ablukaya aldılar.
Bunun üzerine Konstantinopolis’in de Venediklilere bırakılabileceği endişesiyle 2.Murat 1424 yılında Cenevizliler aracılığıyla Bizans ile bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre imparator her yıl vergi olarak 30.000 düka altın vermeyi ve Ankara Savaşı’nın ardından tekrar Bizanslıların eline geçmiş olan Ege ve Karadeniz kıyılarındaki toprakları Osmanlılar’a iade etmeyi kabul etti.”””
.
OSMANLIDA TİCARET İMTİYAZLARI HARİTALARI VE GALATA BANKERLERİ ;
.
1300 – 1800 . OSMANLI DEVLETİN’NİN CENOVA – CENEVİZ DEVLETİ’NE TANIDIĞI TİCARET  İMTİYAZLARI
.
1416 Osmanlı Venedik anlaşması;
OSMANLI DEVLETİ’NİN  VENEZİA – VENEDİK DEVLETİ’NE TANIDIĞI TİCARET  İMTİYAZLARI
Akdeniz’in ticareti bu dükalıklarla yönetilmetkteydi.http://en.wikipedia.org/wiki/Doge
Osmanlı Devleti’yle, Venedik Cumhuriyeti arasında 1416 yılında imzalanmış bir barış ve ticaret antlaşmasıdır.
Osmanlı-Venedik Savaşı sona erecek.
Venedikliler, Osmanlı topraklarında diğer milletlerden daha fazla ticaret yapacaklar.
Venedikliler, buna karşılık Osmanlı gemilerine saldırmayacaklardı.
.
.
1453- OSMANLI İMPARATORLUĞU İSTANBULU ALMIŞ FAKAT GALATA BANKERLERİ (VENEDİK VE CENEVİZ TÜCCARLARI) OSMANLI İÇERSİNDE TİCARETLERİNİ SÜRDÜRMÜŞLERDİR.

“”BU GÜNKÜ BANKALAR CADDESİ- Voyvoda Caddesi ANTİK TARİHTEN BERİ AYNİ GÖREVİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR””.

1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ

1600-Evliya Çelebi,  (d. 25 Mart 1611, İstanbul – ö. 1682, Mısır),
“”Bankalar Caddesi herhangi bir cadde değildir. Eski adıyla –ve bugünkü resmi adıyla- Voyvoda Caddesi, Galata’nın hayatına her zaman merkezi bir rol oynamıştır. Evliya Çelebi burada “kat kat kârgir” Cenevizli binaları olduğunu söyler””.
.
1839 tanzimat fermanı ile yeni mali düzenlemeler.

Tanzimât Fermânı 3 Kasım 1839-LAİKLİĞİN FERMANI

1845 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK BANKA KURULMASI;

.1845  İstanbul’da ilk banka 1845 yılında , İstanbul Bankası (Banque de Konstantinople) adıyla kurulmuş.
1847-1852 – 1. İstanbul Bankası
.
-Bu bankanın sermayesi bulunmuyordu, amacı o devirde dış ödeme sıkışıklığını gidermek için Osmanlı İmparatorluğu içersindeki tüccarların (Galata tüccarları) emrine Londra ve Paris üzerine çekilmiş poliçeler sağlamaktı.
-Kurucuları; J. Allon ile  Teodor Baltazzi gibi Galata bankerleri idi.
-OSMANLI HÜKÜMETİ İLE BANKANIN YAPTIĞI ANLAŞMAYA GÖRE İLK OLARAK  450 000 FRANK (2 MİLYON KURUŞ) DEĞERİNDE POLİÇE İHRACATÇI TÜCCARLARIN EMRİNE VERİLMİŞ VE BU SAYEDE KABİYO KURU 1 İNGİLİZ LİRASI 110 KURUŞ OLARAK UZUN SÜRE TUTULABİLMİŞTİR. OSMANLI KAĞIT PARA İHRAÇ ETMİŞTİR. BANKA POLİÇE İŞİNDEN ZARAR ETMİŞTİR.
-Hükümet , bankanın poliçe işinden yaptığı zararı kaime, yani kağıt para ile ödeyince banka bu kaimeler üzerinde spekülasyona girişmiştir.
-Hükümetin kağıt para ihraç politikası devamlı bir işlem haline gelince banka bu riski paylaşmak gücünde olmayınca 1852 de faaliyetini tatil etmiştir.
.
1855 OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK BORÇLANMASI;
1855′te Kırım Savaşı’nın maddi yükünü karşılamak için (((tarihte ilk kez dış borç alındı. Borç İngiltereden alınmıştır))).
.
1856  OSMANLI DEVLETİNDE İLK YABANCI BANKANIN KURULMASI;
-Osmanlı Devleti’nin mali kaynak yetersizliğini gidermek ve devlet gelirlerini bir nizama koymak gibi ihtiyaçlar Osmanlı Bankası’nın kurulmasını gerekli kılmıştır. Osmanlı Bankası’nın kuruluş aşamasında, üç ciddi proje ortaya sürülmüştür. Bunlardan ilki Rothschild’in projesi olup, Osmanlı Devleti’nce Rothschild’in gücü göz önünde bulundurularak reddedilmiştir
.
.
-İkinci önemli proje Paris merkezli finans gruplarınca düşünülmüştür. Pereire Kardeşler ve Credit Mobilier grubunun tekliflerine dayanan söz konusu projeye göre, kurulacak olan Banque Ottomone (Osmanlı Bankası), hem emisyon müessesesi olacak, hem de ticaret ve iş bankacılığı işlevlerini üstlenecek, böylece “”Osmanlı Devleti’nin Tanzimat ile giriştiği çağdaşlaşma hamlesinin mali cephesini oluşturacaktır””).
.
-Henry Layard ve Glyn Mills and Co. Bankası’nın oluşturduğu Londra merkezli üçüncü proje ise, kurulacak Ottoman Bank (Osmanlı Bankası) isimli kuruluşu sadece bir ticari banka olarak düşünmektedir.
ikinci ve üçüncü projeler arasındaki rekabet sonuçta, İngiliz grubunun başarısı ile nihayetlenir ve İngiliz grup, Osmanlı Hükümeti’nin prensip kabulü ile “”24 Mayıs 1856’da İngiltere Kraliçesi Victoria’dan kuruluş iznini (Royal Charter) almıştır””
-500.000 İngiliz Lirası sermayesi ile Otoman Bank doğmuş, ı3 Haziran ı856’da ise Galata’da ticari faaliyetine başlamıştı
.
OSMANLI DEVLETİNDE KURULAN İLK YABANCI PARAKONTROLU;OTTOMAN BANK-OSMANLI BANKASI (İNGİLİZ BANKASI);
1856’da kurulan İngiliz sermayeli Bank-ı Osmani (Ottoman Bank)
OSMANLI BANKASI TARİHİ;  1-İNGİLİZ KARALİÇESİ BERATI, 2-OSMANLI BANKASININ RESMİ İLE MEKTUP-TEBRİK, 3- 4-TARİHİ YAPIDAN KESİTLER
.
1862 istikrazını üstlenen bir Fransız mali grubunun (Mayer Amschel Rothschild) eşit ortaklığıyla tekrar oluşturulması.
.
1863’te İstanbul’da Bank-ı Osmani-i Şahane; Bank-ı Osmani-i Şahane, 4 Şubat 1863’te Bank-ı Dersaadet’in kurucuları “”””Galata bankerlerinden Rothschildler”””” tarafından Sultan Abdülaziz ile anlaşılarak Osmanlı Bankası’nın yerine kurulmuştur.
“””ROTHSCHİLDLER OSMANLI İÇİNDEKİ VENEDİK VE CENEVİZ GALATA BANKERLERİNDENDİR”””
1863 OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ROTHSCHİLDLERİN ORTAKLIĞI VE OSMANLI DEVLETİNİN YENİ ORTAĞI  ROTHSCHİLDLER;
1863 yılında Galata bankerlerinden Rothschildler tarafından Sultan Abdülaziz’e ortaklık sunuldu. Bu ortaklığı kabul eden Sultan Abdülaziz, Bank-ı Osmani-i Şahane adlı bankayı resmen açmış bulundu. Osmanlı Devleti’nin son yıllarda sarayın hazinedarı konumuna gelen banka……
.
Hamit  ve Reşat altın paraları.
.
1863 MEMLEKET SANDIĞI-İLK OSMANLI(TÜRK)  BANKASI;
1863 Ahmet Şefik Mithat Paşa 1863 yılında Pirot-TURRES Kasabası’nda kurduğu ilk Memleket Sandığını oluşturur.
.
1864. 10 muharrem 1864-1893. OSMANLI İMPARATORLUĞU GENEL ŞİRKETİ (Societe Generale de I’Empire Ottoman);
-Kurucuları, A.Baltazzi,Cristaki Zogfaros, Bogos Mısırlıoğlu, A.Ralli, J.Camondo, Zafirpolo, J.Zafiri ticarethanesi, Oppenhaim, Alberti, Galata bankerleri; S.Sulzbach, Frinling, Grosen, Stern kardeşler, Bischoftheim, Goldsmith.
-Sermayesi; her biri 20 Osmanlı lirası karşılığı 1000 000 hisse senedi.
senetleri İstanbul ve Londra’da satışa çıkmış birkaç gün içinde her hisse senedi 3 sterlin pirim yapmış.
-Osmanlı hükümeti ile yapmış olduğu anlaşmaya göre , görevlerinin başında hükümete kısa vadeli krediler sağlamak,
ticarethane ve esnafa kredi sağlamak.
-1864te hükümete 50milyon franklık kredi açmıştır.Dış borçların alınmasında ve Osmanlı tahvillerinin pazarlanmasında büyük rol oynamış.
.
1864 MENAFİ SANDIKLARI KURULUŞU;
1864.  Ahmet Şefik Mithat Paşa  tarafından  Tuna vilayetinde  “Menafi Sandıklıarı” nın kuruluşu;
Mithat Paşa Tuna valisi olunca Tuna vilayetinde o devirde hakim olan düzensiziklerin önünü almak için yaptığı girişimidir. Köylü ve çifçinin sarraf ve tefeciler tarafından sömürülmesine karşı başlattığı ekonomik haraketttir. Her kazada ve dahilinde ki bütün çifçilerin kredi ihtiyaçlarını sağlıyacak çalışmadır.
1866. Padişahın desteği ve isteği ile  bu sandıkların bütün Osmanlı ülkesine yayılımı. Gerekli fon, yörenin aşar vergisinden alınan küçük bir yüzde. Köylü ve çifçiye verilen bu krediler “asa vadeli” olup , kıymetli, eşya , ipotek ve kefalet karşılığı veriliyordu. Sandıkların yönetimi nafia nezaretine bağlı idi. Her kazanın yönetim ve kontrolu  ikisi Hıristiyan ,  ikiside Müslüman olan ayni kazanın seçilmiş 4 üyeli komite ile yönetiliyordu, komitenin katipi olarak görev yapan kişi küçük bir ucret karşılığı alarak yapmaktadır.
1867 yılında “Memleket Sandıkları Nizamnamesi” nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti’nin her yanında Sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.
.
1868. 31 ARALIK 1868-1899 OSMANLI GENEL KREDİSİ (Credit General Ottoman);
-kurucusu, fransız ailesi Tubin osmanlı hükümeti namına 150 milyon frank değerinde hazine bonosu ihraç etmek üzere  31 aralık 1868 tarihinde bir anlaşma imzalar, bu bu haraket 1869 yılında ayni ortakların Credit General Ottoman bankası kurularak faaliyetine başlar.
-ilk yönetim kurulu; G.Tubini, Parisli bankerBlount, İstanbul Darphane müdürü Mihraz Düz, Paris Ticaret Odası BaşkanıGuillaume Denire, Fransız Bankası Murakıbı Viktor Fare, fahri kambiyo ajanı Frederic Ganneron, Parisli banker Koenigswarte, Paris-Uon ve Akdeniz Demiryolları genel müdürü Paulin Talabot,  Galata bankerleri Köçeoğlu Agop, Gean Tubini.
.
1872-1875 yılları arasında GALATA BORSASI ve kurulan bankalar;
1872-1875 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğundaki mali haraketlerin oluşturduğu Galata borsasında birçok banka oluşmuştur. Bu yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkım yıllarıdır, halk mali yıkım içersindedir,  bu haraketlerin ardından Osmanlı – Rus savaşları başlamış ve balkanlardan çok büyük göç yaşanmıştır.
.
Rus Bankası
Ermeni Bankası
Finans Kamu İşleri Bankası
İtalyan Doğu Bankası
İstanbul Komptuan
İndüstri Kredisi
Osmanlı Ticaret Şirketi
Kredi ve Komisyon Bankası
Osmanlı Kamu İşleri Bankası
Avusturya Levanten Bankası
Türkiye Milli Bankası
.
1871. 26 aralık 1871-1874 AVUSTURYA-OSMANLI BANKASI; Viyana-İstanbul.
-Kurucuları, Viyana Anglo Avusturya Bankası ve Union bank, Bükreş bankası, ve Osmanlı İmparatorluğu Genel Şirketi (Societe Generale de I’Empire Ottoman).
-Sermayesi, 2.5 milyon sterlin. herbiri20 sterlin değerinde 125 hisse senedi.
.
1872.mart 1872-1873 AVUSTURYA-TÜRK BANKASI; merkezi Viyana.
-Sermayesi, 2.5 milyon, her biri 25 sterlin olan 100 000 hisse senedi.
-Kurucuları; Osmanlı İmparatorluğu Genel Şirketi, Galata bankerlerinden; C.Carapanos, J.Camondo ve ortakları,A.Rani, Z.Stefanovitch, Otto Unman, A.Vlasto, Christaki Zographos, Georges Zafiri, Viyanadaki Union Bank, Avusturya Bankası ve diğer ünlü bankerler.
.
1872.16 Ekim 1872–1899 KAMBİYO VE MENKUL DEĞERLER OSMANLI ŞİRKETİ; Eugenidi ve ortakları adına faaliyette bulunan 30 000 sermayeli mali kuruluşıun genişletilmesi.
-Her biri 10 sterlin  değerinde 60 000 hisse senedi-600 000 sterlin
-Yönetimi; M. Clado, E.Eugenidi, Alfred, F.Parker.
-senetleri pazarlama görevi Credit General Ottornan .
.
1872-1894.2. İSTANBUL BANKASI;
-Kurucular;   Antuan Vlasto, Andre Singlos, Jorj Koronio, Etien Skulidi.
-Sermayesi 1 milyon sterlin.
1894 yılında  “osmanlı kambiyo ve menkul değerler aş. tarafından satın alınarak sonlandırılmıştır.
.
1888. SELANİK BANKASI;Merkezi İstanbul
-Kurucuları; Osmanlı Bankası, Paris’de Konptuar Eskont, Avusturya Kraliyet Bankası, Macar Bankası, Alatini Kardeşler
-İşleri; Bankacılık,aşar mültezimliği, bayındırlık.
-Şubeleri;Selanik,Manastır, Kavala, İzmir, Üsküp, Edirne, Beyrut, Dedeağaç, Drama, Samsun, İskeçe, Gümülcine, Kumanova, Suffi.
-Sermayesi; Başlangıcı,500Fank nominal değeri olan 4000 adet hisse senedinden oluşan 2milyon Frank.
-1889-1909 yılları arasında %5 ve %10 arasında değişen temettü dağıtmıştır.
-1905 ‘nominal değeri 100 Frank olan hisse senedi1905 te181 frank’a kadaryükselmiştir
-Sermaye arttırımı; 1909 da her biri 100 Frank değerinde 200 000 hisse senedi 20 milyon Frank
-1909 yılında bankanın yönetim kurulu; Andre Benac(başkan), L.A.Lohndtein, W.d’Adler. Jacques Bourget, i.Fernandez, M.Kraus, Joseph Misrachi, E.Salom, John Valsco, Th.Motet, Kont Jean Stadnicki, Alfred Mizrahi(Bankanın direktörü), M.Morpurgo, E.Maulwurf.
.
1888 ZİRAAT BANKASININ KURULUŞU;
1888 15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da Banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkenin işgale uğraması üzerine işgal altındaki topraklarda bulunan şubeler, Yunanllılar’ın İzmir’de kurdukları “Ziraat Bankası İdare Merkezi”‘ne bağlanmıştı.

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

.
1891.MİDİLLİ BANKASI;Mekezi İstanbul.
-Kurucular; (Abdülhamit’in mali danışmanı olduğu söylenen) Zafiri ile Midillide’ki Rum ve iş adamlarından kurulmuştur.
-Bakacılık, mültezimlik. gemicilik işleri, Ereğli Kömür İşletmesinde iştirakçi.
-Şubeleri; İstanbul, Midilli, İzmir, İskenderiye, Selanik, Atina, Dikili, Nazilli, Söke, Ayvalık, Atosdağı, Sakız adası, Plumari, Ayasoo.
-Sermayesi; 1894 yılında her biri Osmanlı Lirası veya 250 Frank değerinde tamamı ödenmiş 2400 hisse senedi ile 264.000 Osmanlı Lirası veya 6milon Frank.
-1895 yılında toplanan  Banka Genel Kurulu sermayesini 264.000 den 168.000 e indirmiştir, 11 Osmanlı Lirası olan hisse senetelerinin değeri 7 Osmalı Lirasına düşürülmüştür.
-1909 yılında Banka Genel Kurulunun kararı ile sermaye 350.000 Osmanlı Lirasına, herbiri 7 smanlı lirası değerinde tamamı ödenmiş 50.000 isse senedine çıkarılmıştır.

.

1896. ERMENİ ÇETELERİN OSMANLI BANKASINA SALDIRISI;
1896da Osmanlı Bankası İstanbul Şubesi (Taşnak Partisi) üyeleri 28 silahlı adam ve kadın Papken Siuni ve Armen Karo liderliğinde bankayı basarak ele geçirdi.Çatışma 14 saat sürdü çatışmada toplam on kişi öldü.
Bu eylem karşısında beklenen şekilde sultan 2. Abdülhamit kışkırtılmış oldu.
Osmanlı Bankası İmparatorluk döneminde Avrupalı Ülkeler ve Osmanlı için önemli bir finans merkezi idi.

.
1908. TÜRKİYE MİLLİ BANKASI;KURULUŞU; Nisan 1909
-Ortakları; Osmanlı – İngiliz ortaklığı.
-Amacı;Milli ticaret, sanayi madenciliği, kamu hizmeti, yatırımları teşvik,iskonto, avans, kredi, tahvil, hisse senedi ihracında bütün emisyon işleri.
-Sermayesi; %25i ödenmiş her biri 11 Osmanlı Lirası değerinde 100.000 hisse senedi ( bu sermaye banka sahiplerinin genel kurulu kararıyla 3.300.000 Osmanlı Lirası’na kadar yükseltilecekti).
-Yönetimi; 12 ile 16 arasında değişen , her birien az 100 hisse senedi sahibi bir yönetim kurulu tarafından yürütülmekte idi. Bu üyelerden en az üçünün Osmanlı tebasından olması gerekiyordu. Kuruluşta bankanın yönetim kurulu üyeleri; Sir Henry Babington Simith, Sir Adam Black, Sidney, N.Meyer, Hüseyin Vahit Bey(gazeteci), Ahmet Cemal Bey,(Bahriye Nazırı Cemal Paşa), F.E.Whittal, Hugo Baring, Henry Birghenough, G. S. Gülbenkyan, Reşit Sadi Bey. Bu yönetim kurulu üyelerinden altısı ondra’da ikamet eden özel bir komiteyi oluşturuyordu.
.

1919. OSMANLI TEBASININ PARALARINA İNGİLİZLERİN EL KOYUŞU;

29 Ocak 1919 daingilizler “tutuklamak istedikleri Türkler”in bankalardaki paralarını kontrol altına amak için denetçiler gönderirler. Denetçiler anahtarları teslim alpı paraları sayıp mühürlerler.

ALINTI; SÜRGÜN TÜRKLER,sayfa46.

6698a6762a
TÜRKİYE CUMHURİYETİN İLK PARALARINDA BOZKURT RESMİ VARDIR…

MUSTAFA KEMAL “ATATÜRK” (1880-1938) DÖNEMİNİN EN BÜYÜK TOPLUM VE SİYASET BİLİMCİSİ

Atatürk, Mersin’e yaptığı seyahatlerden birinde, şehirde gördüğü büyük binaları işaret ederek sormuş:
“Bu köşk kimin ?”
“Kirkor’un… ”
“Ya şu koca bina?”
“Yargo’nun”
“Ya şu ?”
“Salomon’un…”
Atatürk biraz sinirlenerek sormuş:”Onlar bu binaları yaparken ya siz nerede idiniz?” Toplananların arkalarından bir köylünün sesi duyulur:
“Biz mi nerede idik? Biz Yemen’de, Tuna boylarında, Balkanlar’da Arnavutluk dağlarında, Kafkaslar’da, Çanakkale’de, Sakarya’da savaşıyorduk Paşam…”
Atatürk bu hatırasını naklederken :    “Hayatımda cevap veremediğim yegane insan bu ak sakallı ihtiyar olmuştur” der dururdu.

.
1920 CUMHURİYETİN KURULMASI VE YABANCI BANKALARIN SONLANDIRILMASI ;
.
1920 “”””Cumhuriyetin İlanı’ndan sonra OSMANLI BANKASI  “yabancı banka” statüsüne girmiştir””””.
1920’de TBMM’nin açılmasından sonra TBMM kontrolünde bulunan yerlerdeki şubeler Ankara şubesine bağlandı.
1922’de İzmir ve İstanbul teşkilatları da Ankara’ya tabi oldu ve banka tekrar bütünlüğe kavuştu.
.
ÖNEMLİ GELİŞMELER….
1924 yılında çıkarılan kanunla banka, bir devlet kurumu olmaktan çıkarılıp bir anonim şirket haline geldi.
.
1931 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ KURULUŞU;
20 Eylül 1931 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1715 sayılı Merkez Bankası Kanunu’na paralel olarak Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçmiştir.
.
1975’te Ziraat Bankası   Hamburg’ta temsilcilik, Kıbrıs’ta 3 şube açıldı.
1977’de Ziraat Bankası   bölge müdürlükleri kuruludu ve yerinden yönetim anlayışına geçilmeye başladı.
1981’de Türkiye’nin ilk banka müzesi olan Ziraat Bankası Müzesi kuruldu. 1988’de ilk defa tarımı desteklemede bir bölge tek başına ele alınarak GAP bölgesi üreticilerine, bölgenin özelliklerine uygun kredi desteği verilmeye başlandı.
1989’da Ziraat Bankasında    ilk kredi kartı verildi, ilk tüketici kredisi verildi, altın satışına (Ziraat Altın) başlandı; bankanın ilk yatırım fonu kuruldu.
.
1993 Afrika’da mali kayıplara uğradıktan sonra adı Osmanlı Bankası olarak değişerek 1993 yılında Doğuş Holding ile bir ortaklık yapılmıştır.
.

2001 yılında Türkiye Emlak Bankası, Ziraat Bankası ile birleştirilerek kapatıldı. Şubat 2001 Krizi’nin ardından diğer kamu bankalarıyla ortak bir yönetim kurulu tarafından yönetilmeye başlandı .

Bankanın New York, Londra, Sofya, Tiflis, Bağdat, Erbil, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Akdoğan, Karakum, Karaoğlanoğlu, Atina, İskele, Gönyeli,İskeçe, Rodos,Gümülcine ve Cidde’de şubeleri, Karaçi ve Tahran’da ise temsilcilikleri bulunmaktadır.

.
2001 Bank-ı Osmani-i Şahane’yi (Osmanlı Bankası’nı), Doğuş Holding 2001 yılında bünyesine katmıştır. Garanti Bankası ile birleşmiştir.
.
Şubeleri
Bank-ı Osmani-i Şahane’nin, 1914 yılında, 37’si Anadolu’da, 11’i Suriye ve Filistin’de, 5’i Mısır’da, 3’ü İstanbul’da, 5’i Trakya’da, 6’sı Makedonya’da ve diğerleri Kıbrıs, Orta doğu, Arabistan ve Arnavutluk’ta olmak üzere 80’i aşkın şubesi bulunmaktaydı.Şubelerin kronolojik listesi aşağıda yazmaktadır.
.
OSMANLI BANKASI TARİHSEL LİSTESİ;
.
1856-Londra, İstanbul, İzmir, Kalas (kap. 1866), Beyrut (kap. 1921)
1861-Bükreş (kap.1921)
1862-Selanik, Aydın, Afyonkarahisar (kap. 1880), Manisa, Larnaka
1865-Isparta
1867-İskenderiye
1868-Paris
1869-Antalya
1872-Port Said
1875-Rusçuk (kap.1880), Edirne, Bursa, Şam (kap. 1880)
1878-Filibe (kap. 1899)
1879-Lefkoşa, Limasol
1880-Varna (kap. 1882)
1881-Nazilli (kap. 1898)
1886-İstanbul – Yeni Cami
1889-Adana, Konya
1890-Sofya (kap. 1899), Denizli, Muğla
1891-İstanbul – Beyoğlu, Balıkesir, Uşak, Samsun, Trabzon
1892-Rusçuk (kap. 1921)
1898-Midilli (kap. 1921)
1899-Kastamonu, Sivas
1903-Manastır (kap. 1914), Üsküp (kap. 1914)
1904-Dedeağaç (kap. 1914), Kavala, Eskişehir, Akşehir, Trablusşam (kap.1921), Kudüs
1905-Nazilli (tekrar), Bandırma, Bilecik, Yafa
1906-İskeçe (kap. 1914), Erzurum, Giresun, Kütahya, Gaziantep, Silifke (kap. 1907), Gazimağusa, Hayfa, Trablusgarp (kap. 1912)
1907-Adapazarı, Musul, Minye
1908-Tarsus, Humus (kap. 1921)
1909-Gümülcine (kap. 1914), Tekirdağ
1910-Sufli, Drama (kap. 1921), Serez (kap. 1921), Yanya (kap. 1921), Kayseri, İnebolu, Ordu, Geyve, Bolvadin, Mansure
1911-Manchester, İşkodra (kap. 1914), Rodos (kap.1903-tekrar aç.1921), Diyarbakır, Harput, Mamuret-ül Aziz Bitlis, Van, Ceyhan, Sayda (kap. 1921), Hudeyde (kap. 1921), Bingazi (kap. 1912)
1912-Bolu, Şanlıurfa, Sandıklı, Söke, Cidde (kap. 1916)
1913-İskenderun (kap. 1921)
1914-Çanakkale, Zahle (kap. 1921)
1915-Marsilya
1919-Hama (kap. 1921)
1920-Kerkük, Aşar, Tunus, Kirmanşah
1921-Baf, Rodos (tekrar aç.)
1922-Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Hemedan, Tahran

“Övülen Paşa”nın katledilişi ile sonlanan Osmanlıdaki Milli Maliye mücadelesi- Ahmed Şefik Midhat Paşa (d. 18 Ekim 1822, İstanbul – ö. 8 Mayıs 1884, Taif) .

.
VENEDİK TAMGASININ BU GÜNKÜ HAKİMİYETİ; Basın-Medyadaki Venedik;
Ege denizindeki venedik kayalıkları hakkında basında çıkan  yazılar.
“1923 Lozan Barış Andlaşması ile Yunanistan’a, Doğu Ege Denizi’nde, Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya Adaları olmak üzere toplam 9 ada verildi. Andlaşma ile Yunanistan’a, hiçbir kayalık verilmedi. Venedik Kayalıkları, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altında kaldı. Yunanistan, kayalıklara deniz feneri ve bazı tesisler inşa etmiş. Deniz fenerinin beyaz renkli kaidesinin üzerinde, Yunan bayrağı var.”
.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK KARARI; T.C. MERKEZ BANKASININ İSTANBUL’A TAŞINMA KARARININ ALINMASI…
.
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU İLE İSTANBUL’DAN YÖNETİLEN DEVLET MALİYESİ YENİ BAŞKENT OLAN ANKARA’YA TAŞINMIŞ İDİ.
Bu karala Osmanlı Devletinin İstanbul’dan yönetilen maliyesi tekrar İstanbul’a getirilmiş olmaktadır.
İSTANBUL’UN DÜNYA BAŞKENTİ OLARAK  GÖSTERİLMESİ İLE OLUŞAN YENİ OLUŞUMUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYESİNİ İSTANBUL’A TAŞIYARAK TÜRKİYE’NİN YENİ BAŞKENTİ KONUMUNA GETİRMİŞTİR.
İstanbul venedik evleri
YAPIMI BİTTİĞİNDE İSTANBULUN EN YÜKSEK KULESİ OLUŞACAK
Gaziosmanpaşa Viaport Venedik’te 2 bin 400 konut bulunuyor. 45 ve 51 katlı iki blok halinde yükselen projenin teslimlerinin 2014 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.
Venedik mabedi..
Venedik evleri tamamlandığındaki mabedin görüntüsü.
Venedik evleri
Venedik evleri kuş bakışı.
.
atatürk ve cumhuriyet

.

Yahudi yazarın Osmanlıdaki Yahudi para yönetimini anlatan kitapları.

Hakkında admin

İlginize teşekkürler

 

 

Türklere karşı savaşılmaz, Martin Luter 1483-1546

. Avrupa Hıristiyan yönetimi bilim ve bilim insanlarını dışlamış ve bilimsel çalışmaları cezalandırmıştır. Avrupa’nın Dinadamlarının …


devrim.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

  NECMETTİN ERBAKAN 1953 yılında Aachen Teknik Üniversitesi’nde “dizel motorda ateşleme işlemleriyle ilgili teori” konulu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor