Osmanlı-Memlük Mercidabık kardeş savaşı – 1516

Ev / Genel / Osmanlı-Memlük Mercidabık kardeş savaşı – 1516

Osmanlı-Memlük Mercidabık kardeş savaşı – 1516

yavuz-gavri

Kansu Gavri ya da Gansu Gavri tam adiyla El-Eşref Kansu el-Gavri Memlük Sultanı.
Burci Hanedani’ndan olup 1501-1516 yılları arasında Memlük hükümdarlığı yapmıştır. Memlük Devletinde hükümdarlar, birbirini takip eden iki hanedandan seçilmiş olup, bu hanedanlar Memalik-i Bahriye ve Memalik-i Çerakise (Burci)’dir.
Kansu Gavri Çerkes asıllıdır. O dönemin kaynaklarında hiç Arapça bilmediğinden de söz edilir. Kansu Gavri okuyup anlayabilmek için Arap Edebiyatının klasiklerini tarihte ilk kez Türkçe’ye çevirmiştir. Sultan’ın Türkçe yazdığı bir şiir divanı da bulunmaktadır.
.
İran’da iktidarı ele geçiren ve Safevi hanedanını kuran Şah İsmail özellikle Kafkaslardaki durumdan dolayı ve Şah İsmail’in Şii propagandası yapan dervişleri dolayısıyla Osmanlı Devleti ile II. Beyazid zamanında başlayan bir düşmanlık halinde bulunuyordu. Şah İsmail Venedikle ilişki kurmak için bir elçi heyetini oraya göndermek istedi. Fakat bu heyet Osmanlı ülkesi üzerinden geçemedi; ama Memlukluler elinde bulunan Suriye üzerinden Venedik’e geçti. Bu Safevi elçisinin görevi Venedik’le Osmanlılar aleyhine bir ittifak kurup birlikte savaşa girmeyi sağlamaktı. Bu bilindiği için II. Beyazit Safevi elçisine Suriye’den geçiş sağlayan Kansu Gavri’ye protesto etti.
Kansu Gavri Osmanlılara iyi niyetini göstermek için Mısır ve Suriye’de bulunan tüm Venedik tüccarlarını ev hapsine aldırdı. Fakat Venedik’le ticaretin durmasından zarar gördü ve bir yıl sonra bu politikasını değiştirdi. Böylece Kansu Gavri Osmanlı padişahı Sultan II. Bayezid döneminde Osmanlılarla Memluklu ilişkileri tam dostluk olmasa bile düşmanlık içinde olmamıştı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kansu_Gavri
.
I. Selim bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim (10 Ekim 1470 – 21/22 Eylül 1520), Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir.
Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine’nin Hizmetkârı) unvanına sahiptir.
.
Selim, tahta, babası II. Bayezid’e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon’da görev yapmıştır.
Yavuz Sultan Selim’e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir.
1512’de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520’de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşında iken vefat etti ve yerine oğlu I. Süleyman geçti.
.
Mısır Seferi sonucunda kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine girmişti.
6 Temmuz 1517’de Kutsal Emanetler (Emanet-i Mukaddese) denilen ve aralarında Muhammed’in hırkası, dişi, sancağı ve kılıcı da bulunan eşyaları, Hicaz’dan Yavuz Sultan Selim’e gönderilmiştir.
Böylece 29 Ağustos 1516’da Hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Selim

.
Memluklu Devletinin başında Sultan Kansu Gavri bulunuyordu. Padişah Yavuz, Memluklu Sultanına saygı ifadeleri ile dolu bir mektup gönderdi. Ayrıca köle, kadife, samur ve yünlü kumaşlar yollayarak, dost görünmeye ve dostluğuna inandırmaya çalıştı. Yavuz Selim, 1516 Şubatında gönderdiği mektubunda şöyle diyordu:

” Sen benim pederimsin, sizden dua isterim; ben Alaüddevle memleketine ancak senin izninle giderdim. O bana asi idi, pederimle Sultan Kayıtbay arasındaki fitneyi meydana getiren bu adamdı. Onun ölümü ayn-ı sevap oldu. Onun yerine tayin edilen Şehsuvarzade hoşunuza giderse ibka ediniz, gitmezse değiştiriniz, size ait bir iştir. Ben Alaüddevleden aldığım yerleri size iade ediyorum. Sultan daha ne arzu ederse onu da yaparım…”

Sultan Gavri, kendisine yazılan bu mektuba rağmen, şüphe ve ihtiyatı elden bırakmayarak tedbir almaya başladı. İran’ın ve Dulkadiroğlu Beyliğinin fethi, zaten onu huzursuz etmişti. Sultan bu konuda, fazla sert tepki vermekten çekiniyordu. Yavuz Sultan’a, bir elçi ile mektup göndererek ” Oğlum hazretleri” diye hitap ederek cevap veriyordu. Her ikisinin de Müslüman Padişahlar olduğunu, Dulkadir Beyliğinde kendi adına hutbe okutulmasını, kendilerine karşı yapılan uygulamaların gevşetilmesini istiyordu. Ancak Sultan Kansu’nun isteğine sinirlenen Yavuz Sultan, gelen elçilere sert şekilde cevap verdi.

” Var Sultan’ına söyle eğer Sultan mert ise hutbe ve sikke de adının muhafazasının Anadolu’da değil Sultanlık ettiği Mısır’da okutmaya devam etsin” dedi.

Elçi :” Ben bunları Sultan’ıma nasıl söylerim, siz bir elçi gönderin o söylesin deyince;
Yavuz Sultan” Elçiye luzum yok, Mısır’a zaten ben geliyorum” dedi.

http://www.aydin24haber.com/yavuz-sultan-selimin-memluklu-sultani-kansu-gavriye-mektubu-507yy.htm
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Bizans müziği ve Cezeri bilim kitabı

Kıpti alfabesi, Yunan ilahi notaları ve Cezeri bilim kitabı bağları

Kıpti alfabesi Hiyeroğlif yazılarının papirüslere yazılmasıdır, papirüs yazıları Mısır medeniyetinde çok büyük değişim oluşturmuştur, taşlara …


YEMEN-ANTİK TARIM BARAJI

Antik Yemen tarımı, Kıpti dili ve dil bilimci Vahşiye – (1000)

YEMEN TARIM TARİHİ YAZARI İbn Wahshiyyah Nabatça da’Abū Bekir’Aḥmad bin’Alī (. Fl 9 / 10. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor