Osmanlı yükseliş yıllarında kölelik ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1713-1790, Kaptan-ı derya ve sadrazam olarak görev yapan Osmanlı devlet adamı.

Gürcü kökenli olan Hasan Paşa küçük yaşta İran sınırında satın alınarak bir köle tüccarı tarafından Tekirdağ’daki bir tüccara satıldı ve efendisinin gözetiminde yaşamaya başladı.
“Burada Osmanlı devletindeki kölelik ticareti hareketi ve efendileri kültürü görülmektedir, devlette kölelik vardır fakat kölelere çok insani davranış örnekleri de vardır.”

Birkaç yıl sonra azat edilen Hasan Paşa, ticarete atılıp Tekirdağ’dan ayrıldı.
“Köleleri azad etmek toplumun kölelere ve köleliğe bakış ve davranışlarının insani hareketleri görülmektedir, halbuki ayni tarihlerde Avrupada kölelik çok vahşi bir uygulama halindedir, özellikle Afrikadan alınan köleler Amerikada ölümüne çalıştırılmaktadır..”

1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı sürecinde Yeniçeri ocağına katıldı. Özellikle Belgrad Kuşatması’nda kahramanlık gösteren Hasan, Tekirdağ’a tekrar dönüp kendisini azat eden tüccar efendisinin kızıyla evlendi.
“Burada Osmanlı toplumunda kölelerin köle olmayanlar ile eşit olduğunu görmekteyiz.”

İleriki yıllarda ele geçirdiği bir gemiyle şöhretini duyduğu Cezayir yiğitlerine katılmak adına Cezayir’e giden Hasan orada başlangıçta kabul görüp kendisine ele geçirdiği gemi bağışlandı ve bir zaman sonra Tilimsan şehrinin sancak beyliğine getirildi. İşler iyi giderken de muhalifleri olan Hasan Bey, Cezayir’de kısa zamanda sert tepkiler almaya başladı ve kaygılanarak Avrupa üzerinden İstanbul’a geri döndü. Cezayir dayısının kendisini ihbar etmesi nedeniyle İstanbul’da tutuklanan Hasan Paşa, daha sonra aklandı.
“Bu davranış Osmanlıda adaletin göstergesidir.”

1761’de Osmanlı donanmasına kalyon kaptanı olarak alınan Hasan Bey, bir sene sonra piyale rütbesine ve nihayet 1767’da kapudane olarak paşa unvanı aldı. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı içinde olan Akdeniz bünyesindeki deniz çarpışmalarında Rus donanmasıyla karşı karşıya gelen Osmanlı donanmasının başındaydı. Rus amiral Spiridof ile olan mücadelede her iki kaptanın da gemisi battı ve çatışma sonuçsuz kaldı. Daha sonra iki donanma da çekildi, ama Osmanlı donanması hareket kabiliyetini kısıtlayacak şekilde Çeşme Limanı’na girdi ve bunun üzerine Rusların gönderdiği yakıcı gemilerle kıstırılmış donanma yakıldı ve 6 Temmuz 1770 Çeşme Baskını yaşandı. Bozgun haberini derhal Bâb-ı Âli’ye aktarmak için Çanakkale Boğazı’na kadar gelen Hasan Paşa’ya Beylerbeyi rütbesi verildi.
Osmanlı yükseliş döneminin yönetimi hakkında önemli örnektir.

Çeşme Faciası sonrası inisiyatifi ele geçiren Rus donanması Limni Adası’nı kuşattı, yetersiz desteğe rağmen harekete geçen Hasan Paşa, bir gönüllü grubuyla gizlice adaya gitti ve Rusları kayıp verdirerek püskürttü (22 Ekim 1770). 1770 yılının Kasım ayında vezaret rütbesiyle Kaptan-ı derya ilan edilip gazi unvanı verildi ve boğaz bölgesinde başkomutan tayin edildi. Sultan III. Mustafa ölünce donanma komutanlığından alındı ve Rusçuk seraskeri görevine atandı.

1774 sonrası yeniden Kaptanı derya görevine getirildi ve bilhassa I. Abdülhamid devrinde devlet idaresinde büyük bir nüfuza sahip oldu. Bu süre zarfında devletin merkezi idaresini ele aldı ve Suriye/Filistin (1775), Mora ve Mısır’daki (1786-1787) isyanları bastırdı. 1779 yılında Mora’da vergi toplayıcılığı (muhassıllık) hakkı elde etti.

Avusturya ve Rusya ile olan savaş nedeniyle payitahta çağrıldı. 1787 tarihinde başlayan Osmanlı-Rusya & Osmanlı-Avusturya savaşlarında Rus cephesine atanan Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Özi Kalesi’nin müdafaası için mücadele edip başlangıçta yenilse de sonradan Rus donanmasına karşı zafer kazandı; ancak Özi’nin düşüşü engellenemedi. Bu kayıp paşanın şöhretini sarstı ve Özi’nin düşüşü sonrası felç geçirip ölen I. Abdülhamid yerine tahta geçen III. Selim tarafından Kaptan-ı derya makamından alınıp İsmail Kalesi’ne serasker olarak atandı. Bu kararın, III. Selim’in şehzadeliği sırasında tahta geçmek için yaptığı hamleyi dönemin sultanı I. Abdülhamid’e ihbar edenin Hasan Paşa olmasından kaynaklandığı iddia edilse de III. Selim’in onu daha sonra sadrazamlığa getirmesi sonucu bu iddia eksik kalmaktadır.

Serasker olarak atandığı İsmail Kalesi’nde Rusları mağlup etti ve İsmail Kalesi’ni kurtaran Hasan Paşa, iki kez Ruslara yenilen 3 Aralık 1789’da Kethüda Hasan Paşa yerine sadrazam ve serdar-ı ekrem tayin edildi. Savaş süresinde III. Selim’den sınırsız yetki aldı ve sert tedbirler uyguladı. Yaklaşık 4 aylık sadrazamlık dönemini tamamen cephede geçiren Hasan Paşa büyük başarılar kazansa da, çok sert tedbirler aldığı ve aşırı cezalara kaçtığı için çokça eleştirildi. 30 Mart 1790’da Şumnu’daki merkez karargahta hayatını kaybetti ve şehirdeki Bektaşi tekkesine defnedildi.

Eğitim imaret ve ıslahat hareketleri
Klasik devirde coğrafya ve denizcilik faaliyetlerinin örneklerini sunan Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılın sonlarında Rus donanmasının Baltık’tan Akdeniz’e gelip gelemeyeceği tartışılmaktaydı. Hatta Bâb-ı Âli, Fransız elçisi Comte de Saint-Priest’nin Rus donanmasının gelebileceğine dönük sonuçsuz uyarıları da kayda geçti. Bu olay sonucunda Çeşme Baskını’yla biten Osmanlı-Rus deniz savaşı yaşandı. Bu bozgunun akabinde Gazi Hasan Paşa, tavsiye ve uyarılarla padişahı bilgilendirdi. Özellikle donanma personelinin eksik bilgi ve tecrübesi, gemilerin hatalı tasarımı ve teknik anlamda düşmandan geri kalınması konularında fikir belirtti. III. Mustafa’ya olan tavsiyesiyle 1773’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de atası olan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un kurulmasını sağladı. Sadrazam Halil Hamid Paşa döneminde, Hasan Paşa okula yabancı hocaları getirterek; özellikle istihkam, top dökümü ve topçuluk alanında önemli derslerin verilmesi sağladı. Kişisel servetini devlete hizmet için harcayan Hasan Paşa Kasımpaşa’da leventleri itaat altına almak adına kıyıda Kalyoncu Kışlası’nı ve camisini inşa ettirdi. Tekirdağ’da cami, hamam ve çeşme; adalarda çeşmeler ve Truva harabelerinin bulunduğu yerde bir hisar inşa ettirdi. Ayrıca katıldığı seferler hakkında bilgiler içeren bir eser Çakeri-i Yemeni tarafından Gazavat-ı Hasan Paşa adıyla kaleme alındı.

“Bu tarih hem Osmanlıda bir kölenin hem de Osmanlı yükseliş dönemindeki adaletin işleyişini göstermektedir.”
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi