ev / genel / PİRAMİT BAŞLIKLAR ^ VE YÜKSEK KUTSAL Â

PİRAMİT BAŞLIKLAR ^ VE YÜKSEK KUTSAL Â

Piramit başlık harfi yüceltmek için kullanılır, özellikle A harfinde kullanılmıştır.

Şapka  ” ^ ”  piramit işaretini kullanan harfler:  Ââ, Ĉĉ, Êê, Ĝĝ, Ĥĥ, Îî, Ĵĵ, Ôô, Ŝŝ, Ûû, Ŵŵ, Ŷŷ, Ẑẑ

 sesi bir çok kutsal tanımlar için söylenir;  lem; “Kutsal üst başlık” anlamında kullanılmıştır,  harfiyle başlayan örnek kelimeler:  li,   li m,   li ye,   min,   mir,   yin,  kif,  dem,  mâ… gibi.

Şapkalı a,   ;  “Piramit başlık” genellikle l, k ve g, h ünsüzlerinden sonra kullanılır. Hâlâ, dergâh, rüzgâr, dükkân, kâgir, kâğıt, kâtip, kâr, kâse, Mevlâ, hâl, mekân, mükâfat, yâr, Kâbe, Hakkâri gibi.

Uzun okunması gereken diğer ünlüler için kullanılmaz.

(Anlam karmaşasını önleme durumları hariç, hakim-hâkim, alem-âlem) Fakat kalın okunması gereken k ve g harflerinden sonra gelen uzun a ^ imi almaz. Kasım (Bey), kanun vb.

 harfi Türkçenin her yerinde egemen olmasına rağmen, resmî alfabede yer almaz, günümüzde kullanılmaz.

 

.  Fransızca: Eskiden bulunan ama sonrasında silinmiş ünsüzleri (çoğunlukla S) belirtmek için kullanılır. Resmen /ɑ/ sesini temsil eder, ancak günümüz Fransızcasında sık sık işaretsiz A ile birleşip /a/ diye telaffuz edilir.

.  Portekizce: Hangi hecenin vurgulu olduğu belirsiz durumlarda vurgulu bir /ɐ/ sesini temsil etmek için kullanılır.

.  Rumence: Rumen alfabesinin 3. harfi olan â, /ɨ/ sesini temsil etmek için kullanılır. Kelime başlarında ve sonlarında â yerine î harfi tercih edilir.

.  Vietnamca: /ə/ sesini temsil eder. Tonu belirtmek için 5 farklı aksan daha alabilir:  Ầ ầ, Ẩ ẩ, Ẫ ẫ, Ấ ấ, Ậ ậ

.

Bu yazı TÜRK kitabından yararlanarak yazılmıştır.

YENİ BİR DOĞUŞ; KİTAPLARIMIZI BASMAYA BAŞLADIK

.

.

.

.

 

Hakkında Türk Bilimi