QIZ QALASININ YENİ SİRLƏRİ

Ev / Genel / QIZ QALASININ YENİ SİRLƏRİ

QIZ QALASININ YENİ SİRLƏRİ

SƏKİL-KLİPDƏ GÖSTƏRİLDİYİ KİMİ QIZ QALASININ FORMASI UZANMIZ QIZ KƏLLƏSİ İLƏ TUTUŞDURULANDA ÇOXLU OXŞARLIQLAR YARANIR. BU ONU GÖSTƏRİR Kİ QIZ QALASININ MEMARLARI QALA İLƏ İNSAN ARASINDAKI OXŞARLIQLARI QABARIQ ŞƏKİLDƏ VERMƏKDƏ MƏQSƏDLƏRİ VAR.ONLAR QIZ QALASINI DÜŞÜNƏN BİR MƏRKƏZƏ-BEYNƏ BƏNZƏTMƏKLƏ AQ ELMİNİN BÜTÜN PARAMETRLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMİŞLƏR…ONLAR DÖNƏ-DÖNƏ GÖSTƏRMİŞLƏR Kİ İNSANI DƏRK ETMƏK ÜÇÜN QALANIN SİRLƏRİNİ DƏRK ETMƏK LAZIMDIR.QALANIN 9 RƏQƏMİ ŞƏKLİNDƏ TİKİLMƏSİ VƏ 23+9=32 OLMASI GÖSTƏRİR Kİ AQLARIN QALASI MAQ TEXNOLOGİYASI İLƏ TİKİLMİŞDİR…


Hakkında Galib Gulİyev Nüsrət oğlu

MƏN 9.05.1945- DƏ DOĞULMUŞAM. EVLİYƏM 3 UŞAĞIM VAR. BAKU-DƏ YAŞAYIRAM. İXTİSASIM -MÜHƏNDİS-ELEKRTONİK-RADİOTEXNİK.ELMİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ İLƏ MARAQLANIRAM.HƏVƏSKAR ARAŞDIRICIYAM.ƏMƏKÇİYƏM.UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ APARDIĞIM ARAŞDIRMALARIMI SİZİNLƏ BÖLÜŞMƏK FİKRİNDƏYƏM.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM SÜBUT EDİR Kİ MÜASİR ELM SƏHV YOLDADIR.QABAQLAR TÜRK BİLİMİ DAHA GÜCLÜ OLUB….

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor