Rubu Tahtası (Dinadamlarının ve bilgelerin kullandığı antik İslami bilgisayar)- Gelibolu Piri Reis Müzesi

Ev / Belgeler / Rubu Tahtası(imamların kullandığı antik islami bilgisayar)- Gelibolu Piri Reis Müzesi

Rubu Tahtası(imamların kullandığı antik islami bilgisayar)- Gelibolu Piri Reis Müzesi

.

Türkler gök bilici millettir.

Yıldızları, ayı ve güneş-dünya hareketlerini süreli incelemişler ve yaşamlarını düzenlemişlerdir.

Türkler İslam tarihinde’de  birçok gök bilimi çalışmaları yapmışlardır.

.
.
Piri Reis’in kullandığı ölçüm aletlerinden bir örnek.
.
Rubu tahtası bir bilgisayar özelliğindedir, güneş saatlerinin ve mesafe ölçerlerin gelişmiş bir örneğidir.
Rubu tahtası Usturlab gibi, analog, logaritmik, integral bir cetveldir.
Çok hassas ağırlık ölçmede dahi benzer analog, logaritmik aletler kullanılmıştır.
1000 li yıllarda Avrupada ortaçağ yaşanırken, islamiyet bilim çağı ile yaşamaktadır


.
Rubu tahtası cami imamlarının kullandığı astronomi aletidir, bu alet zamanın bilgisayarıdır, bu aleti imamlar zamanları tesbit-ölçüm için kullanır, namaz vakitlerini-TAM AN, yönlerini-KIBLE ve bulundukları yeri-VEKTÖREL bu alet ile tesbit ederler-ölçerler.
.
Bilindiği gibi “Selçuklu camilerinde gök medreseler” vardır ve bu medreselerde “imamlar halka ve öğrencilerine gök bilimi öğretmektedirler”, bu sayede bütün halk bilimsel bir toplum olarak yaşamını sürdürür “bu dönemde dünyanın bütün bilim insanları müslüman bilimcilerden oluşur”, çünkü müslüman halk bilimsel bir yaşam ile gelişmiş bir toplum halindedir.
.
İslam toplum bilimi 830(da “bilgelik evleri kurulması” ile başlamış) ve 1550 (“Endülüs devletinin yıkılışı”) yılları arasında, astronomi, matematik, tıp,felsefe ve fizik alanında çok gelişmiş bir toplumdur, bu bilimsel yaşam Osmanlı toplumunda’da kısmen yaşanmıştır fakat yeterince geliştirilememiştir, Avrupa toplumları islamiyetten aldıkları bilim yaşamını hızlı bir şekilde geliştirip Avrupayı bilim toplumu haline getirmişlerdir.
.
.


bu yön ve zaman gösteren saat, gelişmiş bir ölçüm aletidir.
.

.

.

.

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


ipekyolu pasaport - kötülüklere dikkat et

İpekyolu ticaretinde güvenceli geçiş belgeleri; Gerege – Geçiş belgesi- Paiza – (Phags-pa) Pasaport

Yurtdışından tüccarları ve yetenekleri çekmek için Büyük Hanlar, onlara vergilerden muaf olduklarını bildiren ve geçiş …


Bizans müziği ve Cezeri bilim kitabı

Kıpti alfabesi, Yunan ilahi notaları ve Cezeri bilim kitabı bağları

Kıpti alfabesi Hiyeroğlif yazılarının papirüslere yazılmasıdır, papirüs yazıları Mısır medeniyetinde çok büyük değişim oluşturmuştur, taşlara …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor