RUNİK YAZILI, TARTES, TURDETANİ VE TURDULİ İSPANYA ANTİK HALKLARI MÖ 1500

Tartessian dili, İber Yarımadası’nın güneybatısında, özellikle Portekiz’in güneyinde ( Algarve ve güney Alentejo ) ve İspanya’nın güneybatısında ( Extremadura’nın güneyi ve batı Endülüs ) bulunan Güneybatı alfabesindeki soyu tükenmiş Paleo-Hispanik yazıt dilidir.
MÖ 825 tarihli Runik Yazıtlardan beşi, Urnfield (yaklaşık MÖ 1300 – MÖ 750), Orta Avrupa’nın geç Tunç Çağı ) kültüründen Geç Tunç Çağı oymalı savaşçı teçhizatı olarak yorumlanan steller üzerinde yer almaktadır.     https://en.wikipedia.org/wiki/Tartessian_language

Turdetaniler, komşularıyla sürekli temas halindeydiler. Herodotus, onları MÖ 5. yüzyılda Phokaialı kolonistleri karşılayan Arganthonios adlı bir kral altında medeni bir yönetimin tadını çıkaranlar olarak tanımlıyor.
Turdetani’nin yazılı bir yasal kanuna sahip olduğu ve Roma’ya karşı savaşlarını sürdürmek için İberli paralı askerler kullandığı söyleniyor. Strabon, Turdetani’lerin İberya’daki en medeni insanlar olduğunu, bunun da onların düzenli, kentleşmiş kültürlerinin Greko-Romen modelleriyle en uyumlu olduğu imasıyla belirtiyor.  https://en.wikipedia.org/wiki/Turdetani

Tourduloi veya Turtuli, güneybatı İber Yarımadası’nın Roma öncesi eski bir halkıydı .
Turduli kabileleri esas olarak modern Portekiz’in güneyinde ve merkezinde – Beira Litoral eyaletlerinin doğusunda , Guadiana vadisi boyunca kıyı Estremadura ve Alentejo’da ve İspanya’da Extremadura ve Endülüs’te yaşıyordu.   https://en.wikipedia.org/wiki/Douro

Bu halklar İber yarımasasının Turan (Touran) kültürleridir..
.
.

İspanya Turge-Tucia-Türkiye antik yerleşim yeri

İspanya Turge-Tucia-Türkiye antik yerleşim yeri

.

İBER YARIMADASINDA ROMA ÖNCESİ ANTİK YERLEŞİM YERİ TURAN

İBER YARIMADASINDA ROMA ÖNCESİ ANTİK YERLEŞİM YERİ TURAN

Antik Avrupa’da Turanlar-Touranies-ve Turan ülkesi-Touraine MÖ-100

Antik Avrupa’da Turanlar-Touranies-ve Turan ülkesi-Touraine MÖ-100

.

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi