Thrako-Cimmerian ve Trakların dağılma dönemi.

.

Trakyalıların ve Cimmerianların isimlerinden oluşan tarihsel ve arkeolojik bir terimdir .
Doğu Orta Avrupa’da ve Karadeniz’in batısında kalan MÖ 8. ila 7. yüzyıl kültürlerini ifade eder .
.
Tarihçi Heredot Trakyenler için “Hintlilerden sonra dünyadaki en çok nüfusa sahip millet” olarak bahseder, günümüzde Trakyen devletinden sadece tarih ve eserleri kalmıştır, belli ki Trakyenler birçok devlete bölünüp tarih sahnesinde yerini almıştır, Thrako-Cimmerian Trakyenlerin tarih sayfasından biridir.
.
1925 yılında Paul Reinecke , Doğu Alpleri’nin daha genç Hallstatt kültürü ile örtüşen bir Kuzey Trakya-Cimmerian kültür küresi ( nordthrakisch-kimmerischer Kulturkreis ) önerdi.
Thraco-Cimmerian ( thrako-kimmerisch ) terimi ilk olarak 1930’larda Romen arkeolog ve tarihçi Ion Nestor tarafından tanıtıldı . Nestor, eski Srubna kültüründen Cimmerians’ın Doğu Avrupa’ya tarihsel bir göç olduğunu öne sürmeyi amaçladı belki de Avrupa Demir Çağı’nın başlangıcında İskit genişlemesi ile tetiklenir.
Olgun Hallstatt kültürünün (Hallstatt C) gelişiminin bir Cimmerian istilası tarafından tetiklendiğini varsayarak, bu “göçmen” veya “istilacı” teori, 1980’lere kadar bilimsel olarak ana akımdı.
1980 ve 1990, daha sistematik çalışmalar ile eserler, 9. ila 7. yüzyılları kapsayan dönem boyunca daha kademeli bir gelişme ortaya koymuşlardır, böylece “Trakosimimeri” terimi artık konvansiyon tarafından kullanılmaktadır.
.
Trakyada bulunan taş inanç merkezleri dolmenler Kuzeydoğu Karadeniz ve Güney Kafkasyada günümüz Batı Azerbaycan bölgesinde bulunmaktadır, bu buluntular Trakyenlerin kültür hareketini göstermektedir, sonraki yıllarda Alban Türkleri olarak tarihte yerini almıştır, bilindiği gibi Alban kültürü Trakyada ayni şekilde tanımlanmıştır, Alban tanımı geç Trakyen tanımıdır, günümüzde Kafkas halkı Çerkezler atalarının Trakyen olduğunu söylemektedir.


.
Thraco-Cimmerian etiketli eserlerin hepsi, üst sınıf, silahlar, at tüfekleri ve mücevherler gibi lüks nesneler kategorisine aittir ve dönemin mezarlarında sadece küçük bir yüzdesi kurtarılmıştır.
Bunlar metaller genellikle bronz öğelerdir, özellikle geç bulunan at çivi parçalarıdır,
Koban kültürünün içinde Kafkasya ve Kuzey Gürcistan ile birlikte Srubna kültürü ile, 7 yüzyıllar 9. ve içine karışımları öncesi, İskit Chernogorovka ve Novocherkassk kültürleridir.
7. yüzyılda, Thraco-Cimmerian nesneleri Doğu ve Orta Avrupa’nın çoğuna, kuzeyde Danimarka’ya ve doğu Prusya’ya ve batıda Zürih Gölü’ne ulaşan buluntuların bulunduğu yerlere daha batıya yayılmıştır.
Bu bronz eserler ile birlikte, Avrupa Demir Çağı’nda , Hallstatt kültüründen Proto-Celtic genişlemesine karşılık gelen en eski Demir öğeleri ortaya çıkıyor.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi