Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Ev / Genel / Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Bizans’ın Latin Haçlılar tarafından bölüşülüp Latin İmparatorluğu kurulması

İstanbul, Latin imparatorluğu
Mart 1204’te Venedik Dükü yaşlı Enriko Dandolo ile haçlı orduları komutanları Bizans İmparatorluğunu parçalamak için “Partitio terrarum imperii Romanie” adı verilen bir antlaşma imzaladılar. Buna göre bir Venedik temsilcisi ve 6 Haçlı orduları temsilcisinden kurulu bir imparator seçim komitesi kurulacaktı. Eğer bu komite bir Frank’i imparator seçerse Konstantinopolis (Katolik) Patrik’i Venedikli olacak ve aksi olursa patrik Frank olacaktı. Yeni Latin İmparatoru Konstantinopolis’in ve ülkenin dörtte birini doğrudan doğruya idare edecek ve imparator payına Haliç’te bulunan yeni Blakhernai (bugüne kalan parçası Tekfur Sarayı) Sarayı ve Marmara’ya bakan eski saray bulunacaktı. Geri kalan dörtte üç Venedik’le kendilerine bölge verilecek Haçlı Seferi baronları arasında eşit olarak bölüştürülecekti. Kendilerine bölge verilecek Haçlı soylu idarecileri Latin İmparatoruna sadakat yemini edip onun vasali olacaklardı. Fakat Venedik Latin İmparatoruna sadakat yemini etmeyecek ve onun vasali olarak kabul edilmeyecekti. https://en.wikipedia.org/wiki/Partitio_terrarum_imperii_Romaniae

tekfur sarayı

Nisan 1204 ortasında Konstantinopolis Haçlıların eline geçip, Haçlılar tarafından tamamiyle talan edilip yakılıp yıkıldıktan ve geri verilen talanin bir kısmı ortaklaşa bölüştürüldükten sonra Haçlılar imparator seçme sorununa eğildiler. Haçlılar tarafından iki soylu Latin İmparatorluğuna adaydılar; Montferratlı Boniface ve Flandre Kontu IX. Baudouin. Montferratlı Boniface önceden en iyi aday gibi görünmekteydi. O, bu Haçlı Seferi’nin hazırlayıcılarının başındaydı. Bu görevi yapmayı çok istiyordu ve harap talan edilmiş Konstantinopolis’i araştırıp eski Bizans İmparatoru II. İsaakios Angelos’un eski karısı Macar Kralı Bella III’ün kızı İmparatoriçe Margit’i buldurup bu toplantıdan 3 gün önce evlenmişti. Ama Venedik Dükü onu istemiyordu. 16 Mayıs 1204’de Bukeleon Sarayı’nda toplanan imparator seçim komitesinde altı Venedik temsilcisi blok halinde Baudouin’i tuttular; altı Frank temsilciden ancak 1’i Boniface’a oy verdi. Böylece, hiç beklenmedik şekilde, Montferratlı Boniface imparator olamadı ve Latin İmparatoru olarak Hainaut ve Flandre Dükü Baudouin seçildi. Aynı gün talan edilmiş ve bir Katolik Katedrali haline getirilmiş Ayasofya’da Latin İmparatoru I. Baudouin olarak taç giydirildi. Yeni Katolik Konstantilopolis Patrik’i seçilmiş olan Venedikli keşiş Tommaso Morosini daha Konstantinopolis’e varmamıştı ve taç giydirme törenine katılmadı. Böylelikle Latin İmparatoru Venedikliler tarafından seçildi ama taç giydirilmesi Venediklilerce yapılmamış oldu. https://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_İmparatorluğu

Sürgünde Konstantinopolis’in Latin imparatorları, 1261–1383

I. Catherine’nin mührü
II. Baodouin (1261–1273), Konstantinopolis’ten sürgünde
I. Philippe (1273–1283), oğlu
I. Catherine (1283–1307), kızı, ile…
Charles (1301–1307), kocası
II. Catherine (1307–1346), kızları, ile…
II. Philippe (1313–1332), kocası
II. Robert (1346–1364), oğulları
II. Philippe (1364–1373), kardeşi
James (1373–1383), yeğeni
James, unvanın aynı zamanda Napoli tacı hak iddia edeni Anjou Dükü I. Louis’e geçmesini istemiş ama Louis ve soyundan gelenler bu unvanı hiçbir zaman kullanmamışlardır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_imparatorları_listesi

.

LATİN İŞGALİ VE BİZANS’IN SONU  (1204–1453)
Frangokratia’nın başlangıcı: MS 1204’teki Dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Bizans İmparatorluğu’nun bölünmesi.
Doğu Akdeniz c. 1230 Ana makale: Frankokratia
.
1204 Dördüncü Haçlı Seferi Konstantinopolis’i işgal etti, kenteki birçok emaneti ve diğer eşyaları çaldı; Büyük Schism genellikle bu düzenleme ile tamamlanmış olan olarak kabul edilir; Venedikliler, Konstantinopolis’teki merkez büroları olarak Mesih Pantocrator imparatorluk manastırını kullanıyorlar .
1204 Latin Meslek Franks ve Venedikliler altında Kıta Yunanistan başlar: Latin İmparatorluğu Konstantinopolis Latin Selanik Krallığı, Achaea Prensliği ve Atina Düklük; Venedikliler Ege’deki Takımadalar Dükalığı’nı kontrol etti; Borundlu Othon de la Roche, Atina Dükü olur.
1205 Latinler Atina’yı ekler ve Parthenon’u Roma Katolik kilisesine dönüştürür – Santa Maria di Athene , sonra Notre Dame d’Athene.
1211 Venedikli Haçlılar, 1669’da Osmanlılar tarafından mağlup oluncaya kadar, Bizans Giritini ele geçirdi.
Aziz John Vatatzes , Merhametli Kral, izmit- Nicaea İmparatoru (1221-1254) ve “Yunanlıların Babası” dır.
1224 Bizanslılar, Yunan hükümdarı Epirus Theodore Komnenos Doukas’ın altında Selanik’i ve çevresini kurtardılar .
1231 Kıbrıs’ta, 13 tane keşiş şehitinin ve Kantara’nın Panagia Manastırı’nın Confesörlerinin yakılması , Latinler’de acı çeken Eucharist’teki mayalı ekmeğin savunucuları.
1234 İki kilisenin delegeleri ilk önce Nicaea’da, ardından Nymphaion’da (Küçük Asya) bir araya geldi , dogmatik meseleler de dahil olmak üzere Kiliseler birliği ile ilgili meseleleri müzakere ettiler, ancak diyalog sona erdi.
1235 Saygıdeğer azizler Olympiada, küstahça ve Rahibe Euphrosyne, Midilli Adası’ndaki korsanlar tarafından şehit edildi.
1236 Bizans-Bulgar ortak Latin Konstantinopolis kuşatması vesilesiyle Papa Gregory IX , İmparator John Vatatzes altında Bizanslılara karşı haçlı seferine izin veren haçlı bir boğa yayınladı.
c. 1238-63 Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi’nin , Bizans mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen Trebizond İmparatorluğu’nun başkenti.
1243 Rum Selçuklu Saltanatına ( Iconium’da sermaye ile ) Köse Dağ Muharebesinde belirleyici Moğol zaferi.
Peloponnese’de Franklar tarafından yaptırılan 1249 Mystras kalesi.
1258 Michael VIII Palaiologos , son dönem Roma (Bizans) hanedanlığını kurarak Latince’den Yunan yarımadasının keşfedilmesiyle başlayarak , Nicaean İmparatorluğu’nun tahtı’nı ele geçirdi .
1259 Bizanslılar yenilgi Latince Achaea Prensliği de Pelagonia Savaşı Yunanistan’ın Bizans iyileşme başlaması münasebetiyle.
1261 : Latin Konstantinopolis’in işgali ve Ortodoks patriklerinin restorasyonu; Emperor Michael VIII Palaiologos’un yapar Mystras yeni koltuk Mora Despotluğu’nun Bizans Rönesans oluştu.
Deesis muhtemelen 1261 yaptırılan yöneticisi olarak İsa ile mozaik, Roma Katolik Kullanım 57 yılın sonunu ve Ortodoks inancına dönüşü münasebetiyle.
1265–1310 Konstantinopolis’in Arsenit Şizmi, Patr. Arsenius Autorianus dışlanmış imparator Michael VIII Palaiologos. Lyon’un İkinci Konseyi’ne katılmış olan 1274 Ortodoks din adamları , Roma’nın üstünlüğünü ve felsefenin şartlarını kabul ediyorlar.
1275 Sendika Patr. Konstantinopolis’ten John XI Beccus Patr’ın yerine seçildi. Lyon Konseyi’ne karşı çıkan Joseph I Galesiotes; Empon tarafından Athonite keşişlerinin zulmü. Michael VIII ve Patr. John XI Beccus.
c. 1276–80 Latinler tarafından şehit edilen Iviron Manastırı’nın saygın keşiş şehitleri.
1279 Hieromonk Ieronymos Agathangelos , ulusların kaderleri ile ilgilenen bir Kıyamet yazıyor.
1281 Papa Martin IV , Konstantinopolis’te yeni kurulan Bizans İmparatorluğu’na karşı, İmparator Michael VIII Palaiologos ve Yunanlıları selamlayan ve 1274 birliğinden vazgeçen bir Haçlı Seferi verdi; Fransız ve Venedik keşifleri Konstantinopolis’e doğru yola çıktı, ancak Sicilyalı Vespers nedeniyle gelecek yıl geri dönmek zorunda kaldı .
1282 Latin’ler tarafından şehit edilen Athos Dağı’ndaki 26 şehit Zografou Manastırı’nın ölümü.
Saygıdeğer şehitler Abbot Euthymius 1285 Ölüm ve on iki keşiş Vatopedi Latinizing Cetvelleri kınayan için şehit acı, Michael Paleologos (1261-1281) ve John Bekkos sapkın olarak (1275-1282); Blakherna Konseyi , toplandı ve Ekümenik Patrik tarafından başkanlık Gregory II Rum, yanlış doğu heyetinin eylemleri kınadı Lyons konseyi (1274) ve aynı zamanda kullanımı Franko-Latinleri kınadı filioque fıkra, bu yüzden resmen Roma ile konaklama reddetti.
1287 Athos Dağı’ndaki Western Rite Amalfion Manastırı’nın (Latinlerin Saint Mary Manastırı) son kaydı.
1292 Aziz Nikolaos Manastırı, Ioannina Adası’nda , 13. ve 17. yüzyıllar arasında kurulan beş Yunan Ortodoks manastırının en büyüğü olan, (Ioannina Büyükşehir’i olarak hizmet veren) Michael Philanthropinos tarafından kurulmuştur.
14. yüzyılda “Selanik” Altın Çağı “hem edebiyatta hem de sanatta birçok kilise ve manastır inşa etti.
Hem Burgonya hem de Katalan dönemine tarihlenen bir Frankish kulesi, 1874’te parçalanıncaya kadar Parthenon’un kalıntıları arasında Atina Akropolisi , ardından Saint Mary’ye adanmış bir kilise idi.
1300-1400 ” Mora Kronik ” kurulması olayları anlatmaktadır Feodalizmden aşağıdaki Franks esas olarak Mora / Peloponnese Yunanistan’da, Dördüncü Haçlı 1204’ten 1292. bir süreyi kapsayan
1309 Rodos, merkezlerini orada kurarak Aziz Rodos Şövalyelerine düşer ve kendilerini ” Rodos Şövalyeleri ” olarak değiştirir.
1310 Konstantinopolis’teki Arsenit Şizmi , 14 Eylül 1310’da Ayasofya’daki dramatik bir törenle, Arsenitlerin Josephitlerle uzlaştırılmasıyla resmen sona erdi.
1311 Kephissos Savaşı : Atina tarafından fethedildi Katalan Şirketi adı verilen paralı asker grubu Almogavars yapılan Katalan resmi dili ve yerini Fransızca ve Bizans kökenli yasaları Achaea Prensliği’nin yasalarına Katalonya.
Aziz Gregory Palamas , Abp. Selanik’ten (1347-1359) ve “Ortodoksiliğin Sütunu”.
1314 Kesriye, Kleisoura’daki Theotokos’un Doğuş Manastırı’nın kuruluşu .
1320 c. Righteous Gerasimos Ölüm ait Çileci Eğriboz , Ortodoks misyoner döneminde Yunanistan’da frankokrasi.
1321-28 Bizans iç savaşı.
1326 Küçük Asya’daki Prussa şehri, dokuz yıllık bir kuşatmanın ardından Osmanlılara düşüyor.
1326–1330 Osmanlı Yeniçeri Birliği, önce Sufi Mistik Hacı Bektaş’ın himayesinde, birçoğunu İslam’a dönüştüren Sultan Orhan I tarafından yaratıldı.
1329 Yunan keşiş ve mucizeler Aziz Valaam Sergius ko-kurdu Valaam Manastırı’nı (birlikte Valaam ait Herman Rusça) Karelia Valaam adasında ve Karelyan ve Fin insanlara Ortodoks Hıristiyanlığı getiren ile yatırılmaktadır.
1331 İmparatorluğun başkenti Nicaea şehri, yalnızca 100 yıl önce Osmanlılara düşüyor.
Yunanistan’da 1336 Meteora , Büyük Meteoron Manastırı’nın kuruluşu ile Ortodoks manastırlığının merkezi olarak kuruldu . [68] 1337 Nicomedia , Osmanlılar tarafından ele geçirildi.
1338 Gregory Palamas , Üçlüleri , Hesychast’ların savunmasında, Hesychast maneviyatının Ortodoks uygulamasını ve İsa Duanının kullanımını savunan bir yazar.
1341–47 John VI Cantacuzenus (1347–54) ve John V Palaeologus (1341–91) arasındaki Bizans İç Savaşı , bazen İkinci Palaiologan İç Savaşı olarak anılır.
1341–51 Konstantinopolis’te düzenlenen Dokuzuncu Ekümenik Konseyinin altı atağı , Roma İmparatoru Andronikos III Palaiologos tarafından toplandı , Ekümen Patriği John Kalekas’ın başkanlığında , İskenderiye , Antakya ve Kudüs ve bazı piskoposların katılımıyla yapıldı. Ortodoks Kilisesi’nin Gregory Palamas’ın hesatik teolojisini onayladığı ve Calabria Barlaam ve Akindynite sapkınlığının rasyonalist felsefesini kınayan St. Gregory Palamas da dahil olmak üzere birçok kişi.
1345 Bizans hukukçusu Constantine Harmenopoulos , Hexabiblos’u geniş bir Bizans yasal kaynağından altı ciltte derler.
Kudüs Patriği Lazarus tarafından toplanan ve başkanlık edilen ve birkaç Trakya piskoposunun katıldığı 1346 Adrianopolis Konseyi , kınan sapık Gregory Akindynos’u desteklemek ve düzenlemek için Ekümenik Patrik John Kalekas’ı görevlendirir.
c. 1351 Vlatades’in Kraliyet Patrik Vatansever Manastırı ( Moni Vlatadon ) Selanik’te kuruldu.
1354 Bir Thomist veya Latinizer olan Bizans Mesazon ve ilahiyatçısı Demetrios Kydones , Thomas Aquinas’ın Gentiles’i Summa kontralarından Yunancaya çevrildi; Osmanlılar ilk kez Avrupa’ya Gelibolu’da yerleştiler.
1359 Gregory Palamas’ın Ölümü Wonderworker, Abp. Selanik; ilk Yunan Metropolitanı Wallachia’da ve 1381-1386 arasında Moldavya’da atandı.
“Efsaneye ait Aziz Mark “, “Ortodoksiliğin Sütunu”.
1360 Saygıdeğer Saint John Kukuzelis ölümü.
c. 1361-1365 Osmanlı Sultanı I. Murad ünlü kolordusunu resmileştirdi Yeniçeri bir haraç titiz tarafından – ( “çocuk levy” Devşirme ) , ergenlik öncesi Ortodoks Hıristiyanlığın çiçek askere, Balkanlar’daki Ortodoks Hristiyan deneğin çocuklarda İslam’a dönüştürerek ve yükseltmek onları Müslüman askerler ve idareciler olmak için.
1362 Adrianople Osmanlılara düştü ve Osmanlı’nın Avrupa’ya genişlemesi için ileri üs olarak hizmet etti.
1374 Dionysius Hagiorite ( Denys de Korisos ) , Dionysiou Manastırı’nı kurarak Trebizond İmparatoru Alexios III Comnenus’tan bir Chrysobull aldı.
1383 Osmanlı Türkleri Athos Dağı’nı ele geçirdi.
1386-7 Mouzaki Aziz Athanasius Kilisesi , Yunanistan’ın Kastoria kentinde inşa edildi
1390 Osmanlılar , Anadolu’daki son önemli Bizans yerleşim bölgesi olan Philadelphia’yı ele geçirdi.
c. 1391–1394 Bizans imparatoru II. El Paleolog , öğrenilmiş bir müslümanla diyalogda zorla dönüşüm , kutsal savaş ve inanç ile akıl arasındaki ilişki gibi konularda yorum yaptı.
Arasında 1392 Ölüm Nicholas Kabasilas , iyi Athos Dağı ve Aziz keşişlerinin yanında yer aldı Ortodoks Kilise’nin teolojik yazar ve mistik bilinen Gregory Palamas içinde Hesychast tartışmalara.
1394-1402 Osmanlılar başarısız oldu ve ilk kez Konstantinopolis’i abluka etti.
15. yüzyıl 15. yüzyılda, bir zamanlar 50’den fazla metropolden ve 400’den fazla piskoposun bulunduğu bir bölge olan Anadolu’da (Küçük Asya) yalnızca 17 büyükşehir, 1 başpiskopos ve 3 piskopos hayatta kaldı.
1403 Türkler Ankara Savaşı’nda yenildikten sonra (1402), Athos Dağı Bizans egemenliğine geri döndü.
1406 Manuel II Palaeologus , Athos Dağı’nın üçüncü Typikon’unu yayınladı . [86] 1411 Hesychastic teoloji ve harikulade çalışmanın savunucusu Athos Dağı Niphon’un ölümü.
Sağ inanan İmparator Constantine XI Palaiologos Ethnomartyr (1449–1453).
1416 Osmanlı filosu, Gelibolu’daki Venedikliler tarafından tahrip edildi.
1422 İkinci başarısız Osmanlı Konstantinopolis kuşatması.
1423-30 Selanik Venedik kontrolü altındaydı.
1424 Bir Athonite keşiş heyeti, Adrianople’de Sultan II . Murad’ı ziyaret etti.
1426 1950’de “yeni açığa çıkmış” bir aziz olan Nea Makri’nin Yeni Şehit Ephraim’inin ölümü.
1429 : Selanik Symeon’un ölümü, Selanik Başpiskoposu.
1430 Osmanlı Selanik’i yakaladı; keşişler Mount Athos Sultanı boyun Murad II ve onların özerkliğini tutun.
1438 II. Sultan II. Murad , Devşirme’i , imparatorluktan Hristiyan gençler biçiminde vergi almayı, İslam’a dönüştürmeyi zorunlu kılmakla resmen koordine etti.
1439 Aziz Efes Mark cesaretle de Ortodoksluğu savundu Florence Konseyi olarak görülmesi konsey, emirlerini imzalamayı reddetme sadece Doğu piskopos olmak “Ortodoksluk Pillar” Kilise tarafından; Floransa Konseyi başarısızlıkla Yunan Doğu ve Latin Batı’yı birleştirmeye çalışıyor.
1443 Kudüs Konseyi Ortodoks Patrikler katıldığı İskenderiye , Antakya ve Kudüs de telaffuz edildi birliği condemened Florence Konseyi ve kınayan, buna uyulması İmparator ve tüm aforoz etmekle tehdit Konstantinopolis’in Metrophanes II kafir olarak ve Koordinasyonlarını iptal etmek.
1448 Moskova’daki Rus hiyerarşiler Konseyi, Konstantinopolis’teki Patrik’in norm olduğu onaylanmadan atanan ilk bağımsız Moskova ve tüm Rus’ların başkenti olarak , Kiev’in ve tüm Rusya’nın başkenti olan Riazan’ı seçti.
1450 İmparatoriçe Helena Palaeologina’nın ölümü (Loutraki Aziz Ypomoni ); İmparator Konstantin XI tarafından toplanan Konstantinopolis Konseyi Palaiologos , Yunan ve Latin kiliselerinin birleşmesi lehine olan Floransa Konseyi tarafından alınan kararları kabul etmeyi reddetti.
1452 Şehrin beş ay öncesinden 12 Aralık’ta Ayasofya Katedrali’ndeki Roma Katolik ve Yunan Ortodoks Kiliselerinin birleşmesi , Batı’nın şartlarına göre, İmparator Konstantin XI Palaiologos’unun Roma’nın baskısı altında sendikanın ilan etmesine izin verdiğinde Kiev eski Büyükşehir Isidore katılan, Floransa Konseyi ve şimdi Roma Katolik Kilisesi’nin bir kardinal oldu ve birliğin ciddi çıkarılmasını okumak ve adı da dahil olmak üzere sendika ayinine kutladı Papa’nın büyük ajitasyonun uyandırmadan, şehir nüfusu arasında;Yunan Bizans filozofu ve Rönesans hümanist alimi George Plethon Gemistos’un (1353-1452) ölümü, Basilios Bessarion öğretmeni ve Yunan düşüncesi ile Hıristiyan dogmanın arasındaki dengeyi açıkça savunmaya çalışan Yunanca öğrenmenin en zorlu temsilcilerinden biri Neoplatonizme dayalı yeni bir dinin oluşturulması.
1453 Konstantinopolis , Roma İmparatorluğunu sona erdirerek Osmanlılara düşer ; şehir son düşmesinden arifesinde megadük ait Bizans İmparatorluğu Lukas Notaras belirtti: “Daha iyi sarık Türk’ün daha taç Latince [Papa’nın] arasında;”Ayasofya bir camiye döndü; Bizans İmparatorları’nın sonuncusu Constantine XI Palaiologos’un şehitliği ; Konstantinopolis’in 100.000 nüfusunun yaklaşık 40.000’in kuşatmada öldüğü düşünülüyordu ve Yunan aristokrasisinin ya o zaman ya da hemen sonrasında yok edildi; pek çok Yunan alimi Rönesans’ı tetikleyen, Latince’ye çevrilmiş kitaplarla Batı’ya kaçar ; “Moirologia” adı verilen halk türküleri veya direkleri (Bizans seküler müziği) türünün başlangıcı.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Timeline_of_Orthodoxy_in_Greece_(1204-1453)

.

1204-1261 AD Latin İmparatorluğu kuruldu ve Kutsal Havariler Kilisesi, Hipodrom, çok sayıda Saray hasar gördü. Birçok kalıntı ve hazineler de İstanbul’un binalarından alınarak Venedik İtalya’daki ana St Mark kilisesine gönderilir ve burada bugün hala görülebilirler.

İtalyadaki St Mark’s kilisesi ve meydan çan kulesi Campanile

Helpful Historical Timeline of Istanbul – Overview Constantinople

.

Kim bu Latin’ler ???…

Latin alfabesinin antik örneği; Anadolu-Truya bölgesidir…Yunan bilim çağı Anadolu bilgeleri ile olmuştur..

Limni Yazıtı

 Roma’nın kuruluşu

“ Roma, M.Ö. 753 yılında, ikiz kardeşler  Romulus ve Remus tarafından, Truva prensi Aeneas soyundan olan  Latin Kıralın torunları tarafından kuruldu”

Roma Kuruluşu

Romanı Kurucu efsanesi  ,  şehir   M.Ö. 753 ikiz kardeşler    Romulus ve Remus ; Truva  prensi soyundan,   Aeneas  ve Latin Kral torunları kurdu,

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeneas

Romanın yöneticisi Tarkun;

MÖ 535 Lucius Tarquinius Superbus Roma Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan 509 halk ayaklanmasının kadar 535 M.Ö. hüküm süren idi Roma efsanevi yedinci ve son kral (495 MÖ öldü).

Tarquin Tarquinius Priscus, Roma beşinci kralı ve Tanaquil oğlu veya torunu oldu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Tarquinius_Superbus

Buradaki yazılar Latinlerin atalarının Anadolu-Küçükasya batısındaki Truya antik yerleşim yerinden gittiklerini yazmaktadır…Truyadan göç eden millet İtalyada eTrüsk diye bir devlet kurmuşlar ve bir zaman sonra bu millet Latin olarak anılmaya başlamıştır…

Romus ve Romulusun Troyadali izleri;

Yakın bir zamana kadar Troya-Ayvalık bölgesinde kayalara oyulmuş, iki çocuk emziren kurt kabartması bulunmakta idi, bu tarihi belge taş kırma makineleri ile kırılarak yok edilmiştir.

TROYA BÖLGESİ-AYVALIK’TA TÜRK TARİHİNİN ANTİK İZLERİ BULUNDU

AYVALIK’TA TÜRK TARİHİNİN ANTİK İZLERİ BULUNDU

İstanbul tarihinin önemli bir sayfası olan Latin İmparatorluğu yönetiminden Bizans devletinin çökmüş olduğu görülmektedir. 1453 yılında Osmanlı imparatorluğunun İstanbulu almasına Roma-Vatikan papalığının yardım ettiği de bilinmektedir.

1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.

1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.

Ege bölgesinde 1092 yılında bir Selçuklu beyi – Çaka bey, beylik kurarak ege denizini kotrolu altına almıştır.

Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092

. Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092

Çanakkale savaşları bu savaşın bir devamı olarak  gören birçok siyasetçi olmuştur.

.

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Geneose(Ceneviz) Halkı:
1348’de Geneose, yerleşim yerlerini genişlettikten sonra yeni Galata Kulesi’ni Yeni Şehri’nde yeniden inşa etti.
Yoros Kalesi’ni Osmanlılar 1391-1414 yılları arasında Cenevizlilere devrettiler.

.

Skriften (inkl. armensk) | Truth, Justice & Peace Now

.

Although Greek continued as the language of the Byzantine Empire, linguistic distribution in the East was more complex. A Greek-speaking majority lived in the Greek peninsula and islands, western Anatolia, major cities, and some coastal areas. Like Greek and Latin, the Thracian language, as were several now-extinct languages in Anatolia attested by Imperial-era inscriptions.

Yunanca, Bizans İmparatorluğu’nun dili olarak devam etse de, Doğu’daki dil dağılımı daha karmaşıktı. Yunan konuşan çoğunluk, Rum yarımadasında ve adalarda, batı Anadolu’da, büyük şehirlerde ve bazı kıyı bölgelerinde yaşıyordu. Trak dili olan Yunanca ve Latince’de olduğu gibi, Anadolu’da İmparatorluk Dönemi yazıtları tarafından onaylanmış şu anda yok olan diller de vardı.

 Batı’da, Latince, Vulgar Latince olarak konuşma biçiminde atıfta bulunuldu, giderek Paylaşılan  Kelt ve İtalik dillerin yerini aldı. Sözdizimi ve sözcük dağarcığındaki ortaklıklar Latince’nin benimsenmesini kolaylaştırdı.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire#Local_languages_and_linguistic_legacy

.

KİRİL- LATİN SAVAŞI

KİRİL- LATİN SAVAŞI

.

 

İkinci Bulgar İmparatorluğu ve Bizans’ı yıkan Kuman Türk’ü Şişman hanedanları 1185-1396

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor