TÜRK KAĞANLIĞI VE DOĞU BATI TÜRKİSTAN 552-716

Türkiye tarih kitaplarında GÖKTÜRK KAĞANLIĞI olarak geçen devlet dünya tarihçileri tarafından TÜRK KAĞANLIĞI olarak tanımlanmıştır, bu tanım günümüzde Asya Türkleri tarafından da kullanılan bir tanımlamadır.

BÜYÜK TÜRK KAĞANLIĞI ikiye bölündüğünde, doğuda bu günkü Kuzeydoğu Çin de yer alan bölgeye DOĞU TÜRKİSTAN (Başkent Ötüken) denmiştir. Türk kağanlığının batısında yer alan ve günümüzde Türkiye Türklerinin Doğu Türkistan dedikleri bölge ise BÜYÜK TÜRK KAĞANLIĞI devletinin batısında yer alan BATI TÜRKİSTAN (Başkent Suyab) diye tanımlanmıştır.

Bu yazıyı yazmaktaki maksadımız DOĞU TÜRKİSTAN ve BATI TÜRKİSTAN tanımlarının tarihçesini daha iyi vurgulamak içindir, Günümüzde Çin topraklarının kuzey bölümünün tamamı Türk tarihi coğrafyasıdır, bilindiği gibi bu topraklarda son zamanlarda bulunan tarihi taş belgeler Türkçe yazılmıştır ve Türk tarihinin çok çok önemli belgeleridir.

Bu coğrafyada Türk tarihi üç bölüme ayrılır:
1. Hayvancılık kültürü olan Türkler (bu Türk toplumun tarihi belgelerde Göçebe Türkler olarak geçer)
2. Tarım kültürü olan Türkler (Türklerin tarım tarihinin en önemli coğrafyası “Tarım nehri” coğrafyasıdır, Turfan tarım şehri bu bölgede bulunmaktadır, Turfan Türk dünyasının tarım kültürünün beşiğidir, Türkler ilk yetişen zebze ve mayvaya İLK TURFANDA ve son yetişen sebze ve meyveye SON TURFANDA demektedirler.
3. Türklerin ve ticaret dünyasının karasal ticaret tarihi İPEKYOLU kara ticaret tarihidir, İpekyolu ticareti Türk coğrafyasında ve Türk güvenlik kültüründe yapılmıştır, Türkler dünyanın en bilinen emin insanlarıdır.

TÜRK KAĞANLIĞI TARİHİ (GÖKTÜRKLER) 552-716
İlk Türk Kağanlığı (552-588)
Bumin Kağan’ın ilk yılları ve saltanatı
Kara İssik Kağan’ın saltanatı (552-553)
Mukan Kağan’ın saltanatı (553-572)
Taspar Kağan’ın saltanatı (572-581)
İşbara Kağan’ın saltanatı (581-582)
.
Birinci Doğu Türk Kağanlığı (582-630)
İşbara Kağan’ın saltanatı (582-587)
Baga Kağan’ın saltanatı (587-589)
Tulan Kağan’ın saltanatı (589-600)
Yami Kağan’ın saltanatı (600-609)
Şipi Kağan’ın saltanatı (609-619)
Çula Kağan’ın saltanatı (619-621)
İl Kağan’ın saltanatı (621-630)
Tahakküm dönemi (630-681)
.
Batı Türk Kağanlığı
Tardu Kağan’ın ilk yılları ve saltanatı
Taman Kağan’ın saltanatı (603 – 611)
Şikoey Kağan’ın saltanatı (611 – 618)
Tong Yabgu Kağan’ın saltanatı (618 – 628)
Se Yabgu Kağan’ın saltanatı (631 – 633)
Batı Göktürk Kağanlığı’nın gerilemesi ve çöküşü

İkinci Doğu Türk (Kutluk) Kağanlığı (682-744)
İlteriş Kağan’ın saltanatı (680 – 691)
Kapgan Kağan’ın saltanatı (691 – 716)

Bu tarih Türklerin şanlı tarihidir, Türk kültürünün ve coğrafyasının tarihidir..

Notlar;
Bu önemli tarih coğrafyasında Türkler kardeş kavgaları sebebiyle yıkılmışlardır, Asya’nın kuzey bölümü günümüzde hala Rus hakimiyeti altındadır.
PEKİN olarak Çin devletine başkentlik yapan antik şehir HANBALIK, Kubilay Han tarafından kurulan Yuan Hanedanı’nın Türk başkenti idi. Kubilay Han (d. 23 Eylül 1215 – ö. 18 Şubat 1294) Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin’deki Yuan Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Toluy ve Sorghaghtani Beki’nin ikinci oğlu; Cengiz Han’ın torunudur.
Tarihte BATI TÜRKİSTAN olan coğrafya DOĞU TÜRKİSTAN olarak yenilenmiş, günümüzde ise Çin hakimiyetine geçerek TÜRKİSTAN özelliğini kaybetmiştir…
Tarihini başkalarının yazmasına bırakan milletler zamanla yok olmuştur..
Tarih hafızadır
Tarih köktür..
.
.

Tang ordusunda Türkler ve Kul Tigin – Tang’ın Batı Göktürk Kağanlığı’nı ele geçirmesi 657

Tang ordusunda Türkler ve Kul Tigin – Tang’ın Batı Göktürk Kağanlığı’nı ele geçirmesi 657

STEP- BOZKIR; ATLARIN, KURU TARIMIN VE TÜRKLERİN COĞRAFYASI

http://www.turkbilimi.com/step-bozkir-atlarin-kuru-tarimin-ve-turklerin-cografyasi/

.
.

 

Hakkında Türk Bilimi