TÜRK TİPİ İLETİŞİM, KAZAN, KAZANÇ, KAZANIM, KAZANLAR, sunular ve Türk kültüründe “İnsan kazanmak”

Ev / Belgeler / Kazanlar, sunular ve Türk kültüründe “İnsan kazanmak”

Kazanlar, sunular ve Türk kültüründe “İnsan kazanmak”

Türklerin iletişim kültüründe paylaşım vardır, tek başına yaşamazlar, yemek yer iken etrafını çağırıp paylaşır, söz söylerken etrafını toplayıp paylaşır, çalışırken etrafını toplayıp paylaşır.
Kazan ve kazanç Türklerin kazanım ve paylaşımıdır, kazanlar oldukça büyük olurlar,
Kazanım verimliliğin arttırımıdır, Kazananlar zarar etmeyenlerdir.

İnsan kazanmak Türk kültüründe insanlara karşılıksız yardım ile yapılmaktadır.

 

Hoca Ahmet Yesevi kazanı bin kişiyi doyuracak özelliktedir, “Yesi’de, ye ve sevin” …

Tataristan Türkleri şehirlerinin adını “Kazan”  koymuşlardır, “Kazan’da, kazan ve dağıt” …

Selçuklu dönemi Yesevi Türk kültürü tekkelerinde insanlar sürekli doyurulmuştur..Yesevi geleneğinin “İnsanları kazanmanın kuralı; onlarla varlığını paylaşmak”  olduğudur, bu gelenek Turan dünyasının her yerine yayılmıştır. Selçuklu döneminde Ataların – Dedelerin inançlarını yaymak için    İran’da , Anadolu’da ve,  Avrupa’da tekkeler kurduklarını ve bu tekkelerde hem ilim hem de insan kazanmanın insanla paylaşmak olduğunu Türk kültürünün önemli özelliği olarak Avrupa’ya taşıdıkları bilinmektedir günümüz Avrupa’sında hala bu tekkelerden yıkılmadan kalanlar  inanç kültürüne devam edenler vardır…

Asya  Türk kültüründe kırda dağda küçük aile gurupları olarak göçebe yurtlarda dahi bu kültür devam etmektedir..

Kazan , Türkçede kazanmak demektir, insan kazanmanın göstergesi insanlara “karşılıksız kazanlarda aş veren Türkler’dir”, tarihin İpek yolu kültürü böyle bir kültürdür, gezgin insanlar ister ticaret ister de ziyaret amaçlı olsun hiçbir yerde aç kalmaz, hatta karnını hiçbir bedel dahi ödemeden doyurur.

Türk  kültüründe Halil İbrahim sofrası denen sunular vardır, bu sunularda  ve kazanlarda bereket tamgaları vardır….

Günümüzdeki tamamen paranın hakimiyeti olan “kazan-kazan hareketi” Türk kültüründe yoktur…Türk kültüründe “kazancını paylaş”  düşüncesi vardır.

.

1. Kazan şehrinde şehir tamgası olarak büyük bir kazan şehrin ortasına konmuştur, burada birlikte kazanıp birlikte yemek inanç ve kültürünü gösteren çok önemli belgedir..

2. Ahmet Yesevi dergahındaki döküm kazan çok yönlü bilimsel ve kültürel mirastır, bu kadar büyük bir döküm kazan yapıldığı tarihteki döküm ustalığını gösterir, kazanın büyük olması da diğer yönüyle çok insanın ayni anda doyurulması demektir, bu kazanda pişen aş herkese dağıtılır aç insan kalmaz, bu kültür Türk kültürü’dür..

3. Anadolu’daki antik Hitit kazanı da belli ki çok kalabalık insanlar bu kazandan aş yemişlerdir, Mö. 2 binli yıllarda nasıl bir kültür yaşandığı bilinmez ama Hitit Anadolu kültür ünün Asya kültürü özelliği taşıdığı ve Hititlerin önemli ticaret kültürü tarihi belgelerinde vardır..

Türk kültürü toplum kültürüdür, Türk toplumunda hiç kimse aç kalmaz, zenginde doyar fakirde…kazanlar oldukça büyüktür ayni Türkün gönlü gibi..

Kırgızistan gezimizde dağın yaylanın başında gördüğünüz her aile yurt gurubunda muhakkak kazanlar hazırda bekler, gelen konuklar yüz kişide olsa yemek hazırlanıp sunulur..çektiğimiz bu resimler kültürümüzü Türklerin yaşadığı dağlarda, yaylalarda görmenin sevincini yansıtıyor..

Ahmet Yesevi kültürünü Anadolu’da yaşatan bir Selçuklu bilgesi Hacı Bektaş velinin dergahından çektiğimiz kazanların resmi, burada açlar doyurulur, fakirler aç kalmaz, toplum paylaşım toplumudur..

Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’ya insanlara ikram kültürünü yayan atalarımıza ne kadar dua etsek azdır..

İslamiyetin Asya Türk kültürü ile buluşmasından sonra Türkler gittikleri yere bu kültürü götürmüşlerdir.

Çeşitli bölgelerden resimlenmiş bu sunular Türk kültürünün sunum özelliğidir..

Sunular Türk kültüründe ikram geleneğinin araçlarıdır, sunulardaki tamga bereket tamgasıdır, Halilibrahim sofraları bu sunular ile sunulur.

Barış Manço; Halilibrahim sofrası.. eserinde herkezin kazandan faydalandığını müzik ile insanlara anlatmıştır.

.

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

.

Terk edilmiş bir tarih, Horasan erenlerinden Dahi Mehmet Efendi Gelibolu Değirmen düzü tekkesi – dergahı – Soner Kiye

Terk edilmiş bir tarih, Horasan erenlerinden Dahi Mehmet Efendi Gelibolu Değirmen düzü tekkesi – dergahı – Soner Kiye

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


devrim.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

  NECMETTİN ERBAKAN 1953 yılında Aachen Teknik Üniversitesi’nde “dizel motorda ateşleme işlemleriyle ilgili teori” konulu …

 

 

TÜRK DİLİNİN MUHAKEMESİ

Bir dilin bilimsel yada üstün dil olduğu dili kullanan toplumun gücünün göstergesidir.. Dünyanın çeşitli tarihlerinde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor