Türkiye tarihinde Milli yönetimden Kapitalist yönetime sivil ihtilaller ve askeri ihtilaller ile geçiş taşları.

.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri kuzeyde Rusya ve diğer cephelerde İngiltere ile savaşarak geçmiştir, son dönemin müttefiki  Avrupa Alp dağlarının kuzey halkları Cermen halkları Almanya ve Türk halkı Hungarya-Macaristan’dır.

Türkiye’nin 100 yıllık tarihi ihtilaller ile dolu bir tarihtir..
.
İhtilal; zor kullanarak yapılan ani yönetim değişimidir..
İhtileller iki çeşit olmuştur
– Askeri ihtilaller
– Sivil ihtilaller


.
1919-1920- 1923 Türkiye’nin kuruluşu sivil ihtilal ile olmuştur, Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal sivil ihtilal ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve yeni yönetimini oluşturmuştur, Türkiye’de “Tek Partili Milli Yönetim” kurulmuştur, bu dönemde bağımsız bir yönetim dönemi olmuştur, Yunanistan ile yapılan mübadele antlaşması ile Türkiyedeki Hıristiyan toplum Yunanistan’a gönderilmiş ve Yunanistandaki Müslüman toplum Türkiye Cumhuriyetine alınmıştır.
.
1938 Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal ölmüş ve Türkiye’de Milli yönetim değişimi başlamıştır, yönetime yine Osmanlı paşası olan İsmet İnönü geçmiştir, “Bozkurt olan kuruluş tamgası paralardan çıkarılmıştır”, Türkiye’de Milli yönetimden, Sosyalist yönetime kutup değişimi ile Rusya yeni müttefik olmuştur.
.
1950 Türkiye çok partili yönetime sivil ihtilal ile geçmiştir:
Adnan Menderes yönetiminde çok parti yönetim devri başlamıştır, Sosyalist yönetimden kapitalist yönetime dönüş başlamıştır, Türkiyedeki uçak fabrikaları ve silah fabrikaları gibi  çok önemli kurumları kapatılmıştır, hatta tarım ülkesi olan ülkeye süttozu verilerek öğrencilere kendi ürettikleri doğal süt verilmemiştir, Amerika yeni müttefik olmuştur.

Celal Bayar – Adnan Menderes yönetiminin; son yıllarının dış ülkelerden kredi (borç) alınamadığı için, 1950 seçimlerinden sonra hazine’de biriken *128* (yüz yirmi sekiz) *ton* *altının* çoğunu dışarıya *rehin* vererek kredi alması meselesi.
Bu olayın da Meclis’ten ve Hükümet’ten geçmiş olması gerekir. Ancak, o günlerin tanığı olanlar ve basında yazıldığını hatırlaması gerekenler bilgi vermediler…
Gene yükümüzün ne olduğunu bilmeden Londra’ya *2* (iki) *tondan* *fazla* *altın* götürdüğümüzü ve uçaklar dışında gemilerle, trenle ve tırlarla *100* (yüz) *ton* kadar *altının* dış ülkelere rehin gönderildiğini biliyorum…

Aynı mukaddesatçı, *Müslüman* Bayar – Menderes ekibi, Cezayir’de Frasızlara karşı bağımsızlık savaşı veren Müslümanları *değil* de, Fransızları desteklemişti.

Emk hv plt krm alb Hüseyin Avni GÜLER

.
1960 Türkiye’nin askeri ihtilal ile ilk değişimi olmuştur:
Bu dönem yarı kapitalist dönemdir, devamında tek parti yönetim devri olmuştur, bu devrin seçilmiş tek parti yöneticisi Süleyman Demirel’dir.

.
1971 İkinci Türkiye askeri(muhtıra) darbesi:
Bu dönemin oluşturduğu siyasetçi Bülent Ecevit’tir, Ecevit-Erbakan hükümeti 1974 te Kıbrıs’a harekat yaparak Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Bağımsız Türk Devleti’nin oluşumunu sağlamışlardır.
.
1980 Üçüncü Türkiye askeri ihtilali:
Bu dönemin seçilmiş sivil yöneticisi Turgut Özal’dır, bu dönem Menderes döneminden sonraki ikinci kapitalist dönemidir.
.
1997 Askeri (muhtıra) darbesi:
Sivil hükümet askeri darbe ile değiştirilmiştir, Necmettin Erbakan görevini bırakmıştır.
.
2003 Türkiye’nin sivil ihtilali:
Bu dönemde sivil hükümet sivil darbe ile değiştirilmiştir, yeni tek başına yönetim Tayyip Erdoğan’a verilmiştir, yeni yönetim devletin işletmelerini satmış ve devletin milli üretim şeklini değiştirmiştir, Milli devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni kapitalist rejime dönüşmüştür, kapitalist rejimi dünya kapitalist yöneticileri istemektedir, çünkü dünyanın kapital yönetimi onlardadır, Türkiye bu dönemde kendi hazinesindeki 450 ton altını İngiltere’ye kapitalist sistem yönetimine göndermiştir, kendi hazinesinde 40 ton altın bırakmıştır..
.
2016 Başarısız askeri darbe:
Başarısız askeri darbede devlet yöneticisi değişmemiş, sivil yönetim askeri yönetimleri değiştirmiştir, bu dönemden sonra MHP başkanı Devlet Bahçeli mevcut yönetimi destekleme kararı almıştır, MHPde bölünme oluşmuştur.
.
.
Türkiyedeki yönetime asker ve sivil müdahaleler çoğunlukla dış yöneticilerin Türkiye içerisindeki hakimiyet savaşları gibidir, yani müdahale tetikçisi dış güçlerdir, hatta yönetimi de dışarıdaki güçlerdedir.
Türkiye hiç bir dönemde tam bağımsız yönetime kavuşamamıştır, bunun en önemli etkeni TÜRK MİLLETİNİN SİYASİ OKUR YAZARLIĞI nın olmayışıdır.
Mustafa Kemal’in Türkiye’de yaptığı Müslüman-Hıristiyan mübadelesinin asıl sebebi farklı inançları olan insanları yönetmenin zorluğudur, farklı kültürler daima aralarında muhalefet oluşturacak ve bu muhalefeti Türkiye’yi dışarıdan yönetmek isteyenler kullanacaklardır, Osmanlı’nın 620 yıllık saltanatının yıkılmasında asıl sebep olan bu özelliği Mustafa Kemal bertaraf etmeye çalışmıştır.
.
“Farklı milletler bir arada yaşama zorluğu çekmemektedir, farklı mezhepler ise daima savaş halindedir.”
.
“Milletler daima düşünce yönüyle bölünmektedir, inançlar-dinler millet bölünmelerinde en büyük etkendir.”
.
“Bir milleti ayakta tutan en güçlü bileşke milliyetçiliktir, milliyetçiliğin olmadığı toplumlar bağımsız olamaz.”
.
.

1919- 1920 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok çok önemli bir tarihi sayfa..NEDEN MALTA’YA SÜRÜLDÜLER ??? .!!!…Malta sürgünleri.

1919- 1920 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok çok önemli bir tarihi sayfa..NEDEN MALTA’YA SÜRÜLDÜLER ??? .!!!…Malta sürgünleri.

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi