Osmanlı’da bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması- 1648.

Ev / Genel / Osmanlıda bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması.

Osmanlıda bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması.

İbrahim (d. 5 Kasım 1615, İstanbul – ö. 18 Ağustos 1648, İstanbul), 18. Osmanlı padişahı ve 97. İslam halifesidir.
İbrahim, 8 Şubat 1640’ta kardeşi IV. Murad’ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.
Malta Şövalyelerinin fırsat buldukça Türk ticaret gemilerine saldırmaları yüzünden, Sultan İbrahim, onların en büyük sığınağı olan Girit Adasının fethini emretti.
20 Haziran 1645’te Sakız Adasından denize açılan Osmanlı donanması, 17 Temmuz’da Girit’in Hanya limanını fethetti.  Hanya’nın Osmanlılar tarafından fethi, Avrupa’da büyük akisler uyandırdı.  Almanya ve İtalya bölgelerinde ülkeler asker göndererek Venedik’e yardım kararı aldılar. Bu sırada Hanya muhâfazasına getirilen Deli Hüseyin Paşa, harekâta devâmla Resmo Kalesini ele geçirdi.
http://tr.wikipedia.org/wiki/İbrahim_Padişah
.
.
Bu harita Osmanlı devletinde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetini göstermektedir.
.
“1644-1645 Yılında Sultan İbrahim Darüssaade Ağası Sünbül Ağa’yı görevinden azl ederek Mısır’a sürgün etmişti.
Sünbül ağa’nın malı çok fazla idi.Alay gemileri ile Mısır’a gitmek mümkün olmadığı için Karadeniz’den yeni yapılıp gelen İbrahim Reis (İbrahim Çelebi)kalyonu ile gidilmeğe karar verildi.
Sünbül ağa,malları,cariye ve seçkin atlarıyla gemiye bindi. Aynı gemi ile Mekke-i Mükerreme Kadısı Bursalı Mehmet Efendi ve bir çok Müslüman hacıları da birlikte yola çıktılar.Girit’te pusuya yatmış olan Malta korsanları tarafından ada civarında taarruza uğradılar.
Bu haberin duyulmasından sonra Sultan İbrahim hemen Malta üzerine sefer yapmaya karar vermişti. Silahtarlıktan ikinci vezir olan Yusuf Paşa,Girit üzerine serdar tayin edildi. Hükümet Rumeli askerlerinin Selanik’te,Anadolu askerlerinin Çeşme limanı’nda toplanmalarını emretti.
30 Nisan 1645 yılında Serdar Yusuf Paşa Malta seferine çıktı diye donanma ile İstanbul’dan hareket etti.Daha sonra seferinin Malta gemilerine yataklık yapan Girit üzerine olduğu ilan edildi.
Serdar Yusuf Paşa kumandasında Hanya fethedildi.
http://giritturk.org/page/articles.html/_/girit-tarih/girit-seferinin-sebepleri-ve-girit-seferi-r1″
.
Bu önemli hadise Venediklilerin Girit adasındaki hakimiyetine son verir.
Giritteki hakimiyetlerini kaybeden Venedikliler Osmanlının içersindeki güçlerini kullanarak padişah Padişah İbrahim’i  katlettirirler ve üç kıta’nın hakimi ve halifesi olan Padişahın cezası bununla’da kalmaz, mezarı “Hıristiyanlar’ın vaftizhanesine konur”. Bunun ifadesi bize karşı çok günah işledin, biz seni vaftiz ediyoruz demektir…
Sultan_İbrahim'in_boğduruluşu
.
“Peki nasıl oluyor da Hristiyanlar için yeniden doğuşu temsil eden Vaftizhane binası Osmanlı sultanına mezar odası oluyor?
Osmanlı’da teamül gereği ölmeden önce tahttan indirilen (azledilen ya da katledilen) hiçbir padişaha türbe yapılmamıştır.
Sultan Mustafa ve DeliIbrahim ayasofya vaftizhanesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/ibrahim_(padişah)


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


çin saldırısı

Türk Bilimi İnternet yayınlarına Çin’den SİBER SALDIRI…

Çin İnternet üzerinden Türk Bilimi yayınlarına saldırı başlatmıştır…


PARANIN DNA SI

Para’nın DNA testi..!!

Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “Takas-Değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. …

Hakkında antikor