Yazının tanrısal hükmü

Ev / Yazının tanrısal hükmü

Yazının tanrısal hükmü

İnsanlar iletişimlerinde kullandıkları tamgaları kendileri için kutsal saymışlardır…
Önce kayalara sonra pişmiş toprağa ve daha sonra kağıda yazdıklarını günümüzde elektronik belleklere kayıt etmektedirler
İnsanların haberleşme için kullanılan resimlerle başlayan yazı tarihi sonraları kutsal tanım haline gelmiş ve yazıyı kutsal iletişim olarak kullanmışlardır.
.
Dünyadaki her inanç sisteminin ayrı yazı dili vardır..
Büyük medeniyetlerin kayıp yazıları dinlerinin artık kullanılmamasından dolayır.
Hatta ayni kitaba inanan insanlar küçük ayrı fikirlerini dahi mezhepleştirerek ayrı yazlar oluşturmuşlardır..
.
En büyük savaşlar inanç savaşları olmuştur, inanç savaşları evrensel katılımlarla yıkılmıştır..ve ayni zamanda yıkılan inancın yazılarıda kullanımdan kaldırılmıştır..
.
Birçok imparator yada inanç yöneticileri kendi varlıklarını ortaya koymak için yazılarda ve konuşma dilinde değişimler uygulamışlardır..
.
Kendini ayırıp değiştiren yönetimler güçlü olmadıkları zaman oluşturulan yazı alfabesi terkedilmiştir.
.
Aslında yazı tamgalarında da medeniyetin gelişimine bağlı olarak sürekli gelişimler oluşmaktadır
.
Yakın zaman tarihinde özellikle akdeniz ve avrupada çok yeni dil ve alfabe oluşmuştur. Avrupa dilleri yeni dillerdir. En son oluşan yazı kiril yazısıdır…
.
.
Dünya tarihindeki en yaygın dil Türkçe Dilidir..
.
Günümüzde İngilizce dünyada en yaygın dil olma adayıdır..
.
Dillerin yayılması ticaret gücü ile oluşur, Türkler dünyanın en eski Ticaret insanlarıdır, dünyanın bilinen en güçlü ticaret yolu İpek yoludur, ipek yolu doğu Asya’dan batı Avrupa’ya kadar yapılan ticaretin tarihidir, bu tarih TÜRKLERİN DÜNYA TİCARET TARİHİ dir.. Türkler tarihe göçebe kültür olarak geçmiştir, bu doğru olmayan bir tarihi kayıttır, Türkler hem Ticaret, hem Tarım, hemde Şehircilik tarihinde en çok belgesi olan millettir.


Hakkında antikor