YER, YIL VE MİLAT

Dünyada zaman ve yaşam sürekliliği vardır, sürekli geçen zamanda yolculuk yapan canlıların küresel bir yerde doğup ölerek süregelen bir yaşam zinciridir.
İnsanlar bu sonsuz yer ve zamanı sabit bir mantık oluşturarak zaman-yer-yaşam bilgeliği oluşturmuşlardır, insanların sosyal gelişiminin özelliği bu bilgilere değer verip yaşamını oluşturan beyin gelişimidir.

YER
Yer yapısı küresel bir yapıdır, yer sabitinin insanın doğduğu nokta ile başlayan sabitlenmiş süreci vardır.
İnsanlar bu küresel yapıda üç ölçüm noktası ile yerlerini belirtmişlerdir.

– Tanrısal yapısal belirlenmiş değerler Paraleller ve başlangıç noktası, dünya ekseni yönünde dönen kutuplar yönünden hafif basık bir küredir, kutupların ortası ekvator çizgisidir, ekvator çizgisi sıfır paralel olarak tanımlanmıştır.

– İnsanların oluşturduğu değerler Meridyenler ve başlangıç noktası.
Meridyenlerin başlangıcı yoktur, meridyen başlangıç noktasını en güçlü yönetici toplum belirler, bu yüzden bu merkez tarih içersinde yer değiştirmiştir, Hıristiyanlık merkezi İstanbul’dur, dünyanın bütün ölçüm ve isimlendirmeleri buradan yapılmıştır, Osmanlı devleti yönetimi bu özelliği koruyamamıştır, son merkez İngiltere griniç şehridir.

– Kutsal noktalar, inanç sistemi merkezleri, kutsal noktalar ilahi belirlenmiş yerlerdir, bu noktaların daima bölgeye göre farklı özellikleri olur, bilinmeyen bazı güçlerin varlığı da olmaktadır, yılla ve nesillerde inançlar değişse de bu kutsal noktalar dama kutsa olarak korunan değerli olmuştur, hatta aynı anda birden fazla inancın kutsal noktası olanlar vardır. aynı zaman içerisinde birden fazla inancın merkezine örnek olarak Kudüs ve İstanbul gösterilebilir, örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Kutsal merkezler antik dönemde “Kabe” olarak tanımlanmıştır, Kabe Türkçedeki “Kab” toplanma alanı tanımıdır, kabuk ise toplanma yerinin dışıdır, küp tanımı da hacim toplanma ifadesi olarak ayni tanımdır, kupa ise içine su toplanan kaptır, Kabe “insanların toplanma yeri” demektir, tarihte birçok Kabe inanç merkezi vardır fakat zaman ile terk edilmiştir, günümüze kadar gelen kutsal Kabe Mekke şehrinde bulunan Müslümanlık merkezidir.

YIL
Zamanlar sürekli döngü halinde olan, başı ve sonu olmayan takvimsel uzay hareketleridir, İnsanlar sürekli zamanı belirtmek için de sabit zaman noktaları oluşturmuşlardır.
Yıl 12 senelik yıldız döngüsüdür, gökteki yıldız kümeleri 12 yıllık döngüsel hareket oluştururlar.
Eski dönemde milat kullanılmamıştır, bulunduğu zamandan yıl olarak geri sayım yapılmıştır, insanın doğduğu yıl yıldız takvimine göre belirlenmiş ve zaman sayımında her kişi ve olay için milat kabul edilmiştir.

MİLAT
Zamanın da bir sabit noktasını oluşturmuşlardır.
İnsanlar zamanı belirli bir olaya sabitleyerek zaman sabiti oluşturmaktır, milatların oluşumu değer verilen bir olaydır, milatta olayın anı kaydedilir ve daha sonra tanımlanımlarda milatın öncesi ve milatın sonrası tanımı kullanılır..

Kutsal bir kişinin doğumu, kutsal bir inancın doğumu, kutsal bir kişinin göçü gibi büyük toplumların kutsal saydığı inançlardaki örnek milatlar vardır, bazen bir toplumun yeni keşfedilen bilgeliği de milat olarak kabul edilebilir.
.
.

Tarihi olayların aydınlatılmasında  Timeline-  Tarih-Olay-Yer  çizelgeleri oluşturulmuştur.
.

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

Antik Kabeler ve çan-saat kuleleri

Takvimler milattır, her takvimin kullanılmaya başladığı önemli bir olay ve tarihi vardır.

İstanbul tarihinin önemli bir belgesi “Üç dilli Dikilitaş” (Mısır kırallığı)

.
.

Hakkında Türk Bilimi