Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

. FARK Eşit olmayan- yabancı. FRİK Bölgedeki yabancı halk. FRANK Franci ismi bir kabile ismi değildi, frank aslen “özgür-bağlantısız” anlamı gelen bir tanımdır. https://en.wikipedi0.org/wiki/Franks FRANKOİ Rumlar “Frankoi” dedikleri Batılılardan haz etmezlerdi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Frenk FRENK Latin soylarının birinden olan kimse. FRENKİSTAN Yabancılar bölgesi (Ecnebistan). FENİK Küçük (Küçük köpeklere Fino denmiştir) (fener küçük, lamba ise büyüktür). ALA FRANGA … Okumaya devam et Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.