ev / genel / Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren antlaşma” -1215.

Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren antlaşma” -1215.

Ev / Genel / Avrupada adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.

Avrupada adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren antlaşma”.

1215 yılındaki tarihi anlaşma özgür olmayanların hakkının olamayacağını bildiren “Avrupa adalet anlaşması”dır…

“Özgür hiç kimse… muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

Bu anlaşma Avrupada kıral gibi yaşam hakkı olan köle çalıştırıcılarının hakkını koruyan kanundur, bu kanunlar Hıristiyan din adamlarının müsadesi hatta desteği ile oluşturulmuş kanunlardır…
Bilindiği gibi Avrupa Afrikadaki milyonlarca insanı köle olarak Amerikaya götürüp sadece yemek vererek yüzyıllarca çalıştırmış ve bir “dünya köle ekonomisi” oluşturmuştur.
“Avrupa adalet mantığında özgür olmayanlara adalet yoktur”, “onlar daima köle olarak var olacaktır”…

Magna Carta antlaşmasında baronlar ve armaları

.

.
Avrupada adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”(özgür olan)…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.

1215 yılındaki tarihi anlaşma özgür olmayanların hakkının olamıyacağını bildiren “Avrupa adalet anlaşması”dır…
Özgür hiç kimse… muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

Bu anlaşma Avrupada kıral gibi yaşam hakkı olan köle çalıştırıcılarının hakkını koruyan kanundur, bu kanunlar Hıristiyan din adamlarının müsadesi hatta desteği ile oluşturulmuş kanunlardır…
Avrupadaki ülke yöneticileri Afrikadaki milyonlarca insanı köle olarak amerikaya götürüp sadece yemek vererek yüzyıllarca çalıştırmış ve bir “dünya köle ekonomisi” oluşturmuştur.
“Avrupa adalet mantığında özgür olmayanlara yer yoktur”, “onlar daima köle olarak var olacaktır”…
.
Magna Carta “Büyük Ferman” veya Magna Carta Libertatum “Büyük Özgürlük Fermanı”, 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış, özgür ve güçlü halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır.

Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.

Aslen, “Papa (III. Innocent), Kral (John) ve baronları arasında”, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır.
Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, yeni kanunlara uygun davranmasını ve yeni hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.

Özgür hiç kimse; “özgürlüğü olan kimseler”….in anlaşmasıdır.
“”Özgür hiç kimse” kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

“”kendi benzerleri tarafından” ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden” ifadesi kullanıldığına göre, dönemin Avrupasında “kıralın yetkileri zaten halk tarafından uygulanmadığı ve kendi benzer seviyedeki halkın birbirlerini yargılayıp her türlü ceza verdiği”nin belgesidir, zaten “vahşi batı”, kelimesi de bunu doğrulamaktadır….
Avrupa kıtasındaki halk daha sonra Amerika kıtasına giderek vahşi yaşamı ile Amerikan yerli halkını yok edecektir, Afrika kıtasına giderek bütün Afrika halkını Amerikaya götürüp köle yapacaktır…bu faşizim hareketinin sonuçları dünyada bir köle sanayisi oluşturacaktır, köle sanayisi günümüz Avrupasının gücünü oluşturacak ve bu güç ile oluşturdukları devrin adındada “Rönesans-Yenilenme” diyerek gerçek hareketi gölgeliyeceklerdir.

1200 lü yıllardaki Avrupa yönetimlerinde “Kıral, Papaz ve Baronlar” güç sahipleri olarak üçlü bağımsız bir yönetim olduğunun belgesidir, bu şu demektir “Avrupa avam halkı üç ayrı yönetici gücün kontrolu ile yönetilmektedir”, avam halk; köle ve fakir-yoksul gurubudur.

Magna Carta antlaşması antlaşmayı imzalayan baronların tamgaları-Armaları

https://tr.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
.

Bir ülkenin temeli adalettir, 1200lü yıllarda Avrupanın doğusunda “Selçuklu Türkleri” dönemi yaşanmaktadır, bu dönemde Asya Türklerinin kültürü hakimdir, Selçuklu adalet sistemindeki insanlar arasında değerli olan bilgelerdir…ve bilimsel çalışmalar “bilgelik evleri ve gök medreseler” sayesinde halkı bilim toplumu haline getirmiştir..

“Toplum güçlüleri arasında bir denge kuran Magna Carta antlaşması, kralın sonsuz olan yetkilerini din adamları ve toplumdaki güçlü halk adına sınırlamıştır.
Magna Carta’nın 39. maddesi, fermandaki en önemli ifadelerden biridir. Bu madde sayesinde “günümüz hukuk sisteminin temelleri” atılmıştır:”…bu sistemin adı “Globalizm”dir, yani “dünyadaki güçlüler birliğinin güçsüzleri yönetme hakkı”…dır….
.
.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor