ev / genel / Çin tarihinde Türk yönetiminden Kominizm’e geçiş..

Çin tarihinde Türk yönetiminden Kominizm’e geçiş..

Ev / Genel / Çin tarihinde Türk yönetiminden kominizme geçiş..

Çin tarihinde Türk yönetiminden kominizme geçiş..

Çin tarihinin hakimiyet dönemleri çoğunlukla Türk soylu yönetimler oluşturmaktadır, Koreliler-Mançular-Moğollar-Hunlar…

Avrupa halkları Çin’in Müslüman toplum olmasından çok rahatsız olduğu için Çin’deki Kırallık devrini yıkıp yerine İnançsız+Milliyetsiz bir yönetim olan Kominizmi getirmiştir… bu tarihi akışın sayfaları ibret vericidir, tarih ibret için bilinmelidir..çünkü tekrardan ibarettir..büyük tarihçi İbni Haldun –  TARİH, TARİHE “SUYUN SUYA BENZEDİĞİNDEN DAHA ÇOK BENZER” demiştir..

………..

Çinin yönetim tarihi benzer bir tarihten ibaret olmasına rağmen, yazımızın tarih başlangıcı Yuan imparatorluğudur..bu tarihten sonra Çin yönetimine Çinli yönetici gelmemiştir, Bu tarih dünya yönetiminde “Türklerin altın çağı”dır…

Yuan_Huizong togon temurYuan hanedanının son Çin İmparatoru  kabul edilir, bunun nedeni sonraki yönetimlerin Kağan – Moğol İmparatorluğu olmasıdır. Ming hanedanlığı Saltanatının son yıllarda Yuan, Kırmızı Turban İsyanı ile devrilmiş ve  Moğollar kontrolünde kalmıştır. İmparator Hui bir Budist öğrencisi oldu( Karma Kagyu – Tibet Budizmi ).

Toghon Temür (Mongolian: Тогоонтөмөр, Togoontömör; 25 May 1320 – 23 May 1370), also known by the temple name Huizong (Chinese: 惠宗) bestowed by the Northern Yuan dynasty in Mongolia and by the posthumous name Shundi (Chinese: 順帝; Wade–Giles: Shun-ti) bestowed by the Hongwu Emperor of the Ming dynasty China, was a son of Khutughtu Khan Kusala who ruled as emperor of the Yuan dynasty. Apart from Emperor of China, he is also considered the last Khagan of the Mongol Empire, although it was only nominal due to the division of the empire at the start of the Yuan dynasty.

https://en.wikipedia.org/wiki/Toghon_Temür

.

YuanEmperorAlbumTughTemurPortraitJayaatu Khan(Han)- Jayaγatu qaγan(Kağan), Tugh Temür olarak bilinen, Çin İmparatoru, Büyük Han olarak kabul edilir  ve Moğol İmparatorluğu veya Moğolların itibari olması nedeniyle.

İlk olarak  Khutughtu Khan Kusala lehinde karar verdi, Khutughtu Khan Kusala’nın ölümünün ardından 8 Eylül 1329’dan 2 Eylül 1332’ye kadar hüküm sürdü.

Babasının sadık partizanları sayesinde Tugh Temür, Tahhak hattını tahttan indirdi ; Ancak büyük kardeşi Kusala’nın ailesine zulmetti ve daha sonra kendisine yaptıkları için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Tugh Temür birçok kültürel etkinliğe sponsor olmuş, şiir yazmış , boyalı ve klasik metinleri okumuştur .  Oldukça yetkili şiir ve hattat örnekleri vardır . “İmparatorluk Hanedanı’nın dünyayı yönetmek için sahip olduğu büyük kurumlar” adlı derlemeyi görevlendirdi ve yakından izledi; Bu metinsel üretim sayesinde, yönetim tarihini idari uygulamalar ve geçmiş kurallarını ele alan yeni başlangıç ​​olarak ilan etti ve Moğol hanedan yönetiminde yeni bir bölüm önermişti.  Ancak hükümdarlığı kısa sürdü.

Jayaatu Khan (Mongolian: Заяат хаан, Jayaγatu qaγan, 1304–1332), born Tugh Temür, also known by the temple name Wenzong (Emperor Wenzong of Yuan, Chinese: 元文宗, 16 February 1304 – 2 September 1332), was an emperor of the Yuan dynasty. Apart from Emperor of China, he is regarded as the 12th Great Khan of the Mongol Empire or Mongols, although it was only nominal due to the division of the empire.

He first ruled from 16 October 1328 to 3 April 1329 before abdicating in favour of his brother Khutughtu Khan Kusala, and again ruled from 8 September 1329 to 2 September 1332 after Khutughtu Khan Kusala’s death.

Thanks to his father’s loyal partisans, Tugh Temür did restore the line of Khayishan to the throne; but persecuted his eldest brother Kusala’s family, and later expressed remorse for what he had done to him. His name means “Blessed/lucky Khan” in the Mongolian language.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jayaatu_Khan_Tugh_Temür

.

“Möngke Temür”  Altın Orda’nın 13. yüzyılda yaşayan Han’ı için Mengu – Timur’a bakın .

Möngke Temür ya da Dudu Mentemu  (1370-1433) Jurchen oldu Manolüadaki daha düşük Sunggari nehri vadisinin üç kabilesi olan Odoli kabilesi şefi. 1380’lerde kabilen güneyde Tumen Nehri’nin aşağı vadisine doğru göç etti ve Womuho’ya yerleşti ( günümüzde Hoeryong ).

“Möngke Temür” redirects here. For thirteenth century khan of the Golden Horde, see Mengu-Timur.

Möngke Temür (Chinese: 猛哥帖木耳; pinyin: Měnggē Tiē mù’ěr or 猛哥帖木儿; Měnggē Tiē mù er) or Dudu Mentemu (ᡩᡠᡩᡠ ᠮᡝᠨᡨᡝᠮᡠ; 孟特穆; Mèngtèmù) (1370 – 1433) was the Jurchen chieftain of the Odoli tribe, one of the three tribes of the lower Sunggari river valley in Manchuria. In the 1380s the tribe migrated southward towards the lower valley of the Tumen River and settled in Womuho (present day Hoeryong).

https://en.wikipedia.org/wiki/Mentemu

.

“Möngke Temür”  Altın Orda’nın 13. yüzyılda yaşayan Han’ı için Mengu – Timur’a bakın .

Möngke Temür ya da Dudu Mentemu  (1370-1433) Jurchen oldu Manolüadaki daha düşük Sunggari nehri vadisinin üç kabilesi olan Odoli kabilesi şefi. 1380’lerde kabilen güneyde Tumen Nehri’nin aşağı vadisine doğru göç etti ve Womuho’ya yerleşti ( günümüzde Hoeryong ).

Nurhaci (Manchu: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ; Möllendorff: Nurgaci; Abkai: Nurgaqi; simplified Chinese: 努尔哈赤; traditional Chinese: 努爾哈赤; pinyin: Nǔ’ěrhāchì; alternatively Nurhachi; 21 February 1559 – 30 September 1626) was a Jurchen chieftain who rose to prominence in the late 16th century in Manchuria. Nurhaci was part of the Aisin Gioro clan, and reigned from 1616 to his death in September 1626.

Nurhaci reorganised and united various Jurchen tribes (the later “Manchu”), consolidated the Eight Banners military system, and eventually launched attacks on Ming China and Joseon Korea. His conquest of Ming China’s northeastern Liaoning province laid the groundwork for the conquest of the rest of China by his descendants, who founded the Qing dynasty in 1644. He is also generally credited with ordering the creation of a new written script for the Manchu language based on the Mongolian vertical script.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nurhaci

.

shuzhiManchu prens Shunzhi  (1638 15 Mart – 5 1661 Şubat), eskiden romanizasyonlarda olarak Shun-chih üçüncü İmparatoru oldu,   Manchu prensleri komitesi beş yaşındayken Eylül 1643’te babası Hong Taiji’den (1592-1643) başarılı olmayı seçti . Prensler ayrıca iki eş- müfettişi görevlendirdi : Nurhaci’nin yeğenlerinden biri olan Qing hanedanının kurucusu Nurhaci’nin (1559-1626) ve 14üncü oğlu Dorgon (1612-1650) ve Jirgalang (1599-1655)

Shunzhi Emperor[nb 1] (15 March 1638 – 5 February 1661), formerly romanized as the Shun-chih Emperor, was the third emperor of the Qing dynasty and the first Qing emperor to rule over China, from 1644 to 1661. A committee of Manchu princes chose him to succeed his father, Hong Taiji (1592–1643), in September 1643, when he was five years old. The princes also appointed two co-regents: Dorgon (1612–1650), the 14th son of the Qing dynasty’s founder Nurhaci (1559–1626), and Jirgalang (1599–1655), one of Nurhaci’s nephews, both of whom were members of the Qing imperial clan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shunzhi_Emperor

.

kingQing hanedanı,   Büyük Qing  olarak da adlandırılan Qing İmparatorluğu tarafından Mançu hanedanı ve çindeki son imparatorluk oldu ve Çin Kominist Cumhuriyeti devraldı . Qing çok kültürlü imparatorluğu neredeyse üç asır sürdü ve modern Çin devletinin toprak tabanını kurdu.

Qing dynasty, officially the Great Qing (English /tʃɪŋ/), also called the Qing Empire by itself or the Manchu dynasty by foreigners, was the last imperial dynasty of China, ruling from 1644 to 1912 with a brief, abortive restoration in 1917. It was preceded by the Ming dynasty and succeeded by the Republic of China. The Qing multi-cultural empire lasted almost three centuries and formed the territorial base for the modern Chinese state.

https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_dynasty

.

Abdülmecid Yongzheng İmparatoru (r. 1723-1735) ve oğlu, İmparator Qianlong’un (r. 1735-1796), Qing gücünün yüksekliğini işaretlenmiş. Bu dönemde Qing İmparatorluğu 13 milyon kilometrekareyi yönetti. Ancak, tarihçi Jonathan Spence’in belirttiği gibi, Qianlong döneminin sonuna doğru imparatorluk “gündüz güneş gibi” idi. “Pek çok ihtişamın ortasında”, “çürümenin ve hatta çöküntünün işaretleri belirginleşiyor” diye yazar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Qing#Reigns_of_the_Yongzheng_and_Qianlong_emperors

.

Hanedanlığın başında , Çin imparatorluğu Doğu Asya’da hegemonik güç olmaya devam etti. Dış ilişkilerle ilgili resmi bir bakanlık bulunmamasına rağmen Lifan Yuan , Orta Asya’daki Moğol ve Tibetlilerle olan ilişkilerden sorumluyken, Tibuti sistemi , Ming’den devralan gevşek bir kurum ve gümrük seti, teoride Doğu ile olan ilişkileri idare etti Ve Güneydoğu Asya ülkeleri. Nerçinsk antlaşması (1689) Çarlık Rusya ile ilişkileri stabilize.

Bununla birlikte, 18. yüzyıl Avrupalı ​​devletlerin deniz ticareti üzerine inşa ettiği ekonomileri geliştirdikçe, Avrupa imparatorluklarının dünyada giderek genişlediğini gördü. Hanedan , uluslararası sistem ve devletin devlet ilişkilerine ilişkin yeni gelişen kavramlarla karşı karşıya kaldı. Avrupa ticaret mesajlar yakındaki bölge kontrolüne genişletilir Hindistan ve şimdi adalarda Endonezya . Bir süredir başarılı Qing yanıtı, kurmak 1756 yılındaki Canton Sistemini o şehre deniz ticaretini kısıtlı ve tekel ticaret haklarını verdi özel Çinli tüccarlar .

https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_dynasty#Reigns_of_the_Yongzheng_and_Qianlong_emperors

.

tong ziTongzhi, Aisin Gioro klanındandır, Mançu asılı onuncu  imparator Qing hanedanı ve sekizinci Çin-Qing imparatoru, Ergenlik döneminde annesi Empress Dowager Cixi’nin gölgesinde kalmıştır . Devlet olayları üzerinde çok az etkisi olmasına rağmen, hükümdarlığı olayları tarihçilerin ” Tongzhi Restorasyonu ” dediği şeyleri doğurdu ; bu da Çin’i istikrara kavuşturmak ve modernize etmek için başarısız bir girişimdi, tecrübesiziliğnden yararlandılar ve Çini Kominist bir yönetime dönüştürdüler.

Tongzhi Emperor (27 April 1856 – 12 January 1875), born Zaichun of the Aisin Gioro clan,[1] was the tenth emperor of the Manchu-led Qing dynasty, and the eighth Qing emperor to rule over China. His reign, from 1861 to 1875, which effectively lasted through his adolescence, was largely overshadowed by the rule of his mother, Empress Dowager Cixi. Although he had little influence over state affairs, the events of his reign gave rise to what historians call the “Tongzhi Restoration”, an unsuccessful attempt to stabilise and modernise China.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tongzhi_Emperor

.

Veselovski-1898-Yakub-Bek Dungan Revolt1862 ile 1877 yılları arasında Çin’in Shaanxi , Gansu ve Ningxia eyaletlerinde ve Xinjiang’da Müslüman Hui üyeleri ve diğer Müslüman etnik grupların ayaklanması. Hui Müslüman sadıkların Dungan Ayaklanması (1862-77) Veselovski-1898-Yakub-Bek( Yakup Bey) Yaqub Beg TariH, 1862-77, Taranchi Türk Müslüman isyancıları İli’de, Yer,Shaanxi , Gansu , Ningxia ve Sincan, Sonuç Zafer . Gedimu Onaltı Shaanxi Taburları (Tabur liderlerinin on birisi teslim olmuş ve Çing hanedanına defalarmış, altısı öldürülmüş, biri Bai Yanhu, Rusya’ya kaçmıştı) Savaş sırasında yaklaşık 7 milyon Hui öldü, binlerce kişi Rusya’ya kaçtı .. Hunan Ordusu , 120,000 Zuo Zongtang ordusu ve Khafiya Çinli Müslüman asker Özbek birlikleri ve Afgan gönüllüleri, Han Çinli milisleri ve Hui, Yaqub’un ordusuna çekildi.

Dungan Revolt (1862–77) or Tongzhi Hui Revolt (simplified Chinese: 同治回变/乱; traditional Chinese: 同治回變/亂; pinyin: Tóngzhì Huí Biàn/Luàn, Xiao’erjing: توْجِ حُوِ بِيًا/لُوًا, Dungan: Тунҗы Хуэй Бян/Луан) or Hui (Muslim) Minorities War was a mainly ethnic and religious war fought in 19th-century western China, mostly during the reign of the Tongzhi Emperor (r. 1861–75) of the Qing dynasty. The term sometimes includes the Panthay Rebellion in Yunnan, which occurred during the same period. However, this article relates specifically to the uprising by members of the Muslim Hui and other Muslim ethnic groups in China’s Shaanxi, Gansu and Ningxia provinces, as well as in Xinjiang, between 1862 and 1877. The revolt arose over a pricing dispute involving bamboo poles, when a Han merchant selling to a Hui did not receive the amount demanded for the goods. After the revolt, the Qing Government recorded 20.77 million people either migrated elsewhere[2] or died in Shaanxi and Gansu because of the war. 74.5% of the population in Gansu were killed or either fled to other provinces of China[3], the same thing happened to 44.7% of Shaanxi’s pre-war population. In Shaanxi, 83.7% (~5.2 million) of the total lost occurred in the period of war.[4][5] Most Han and Hui civilian deaths were due to famine caused by war conditions and not killing or massacres.[6] An estimated 7 million Hui were killed during the war and many thousands more fled to Russia.

Tongzhi Hui (Muslim) Revolt (1862–77)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dungan_Revolt_(1862-1877)

.

Emperor_GuangxuGuangxu (1871 14 Ağustos-14 Kasım 1908), kişisel adı Zaitian ( Mançu : Dzai-Tiyan ), onbirinci oldu imparator ait Qing hanedanı ve dokuzuncu Qing imparatoru Çin hükümdarı. 1875-1908 yılları arasında egemenliğini sürdürdü, ancak uygulamada İmparatoriçe Dowager Cixi’nin etkisi altında sadece 1889’dan 1898 yılına kadar hükmetti. Yüz Gün Reformunu başlattı , ancak imparatorluğun 1898’de bir darbe başlatması üzerine birdenbire durdu; Daha sonra ölümüne kadar ev hapsinde tutuldu.

Guangxu Emperor (14 August 1871 – 14 November 1908), personal name Zaitian (Manchu: Dzai-Tiyan), was the eleventh emperor of the Qing dynasty, and the ninth Qing emperor to rule over China. His reign lasted from 1875 to 1908, but in practice he ruled, under Empress Dowager Cixi’s influence, only from 1889 to 1898. He initiated the Hundred Days’ Reform, but was abruptly stopped when the empress dowager launched a coup in 1898, after which he was put under house arrest until his death. His regnal name, “Guangxu”, means “glorious succession”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Guangxu_Emperor

.

Avrupa Hıristiyan topluluğunun Çine misyonerler göndermesi üzerine Çin’deki Müslüman halkın isyan etmesi ile oluşan 1900 yılı Çin’de bir “kargaşa dönemi”dir.Bu durum karşısında devrin Halifesi ve Osmanlı Padişahı ıı. Abdülhamit bu durumla ilgilenmek için çalışmalar yapar.Sultan, bu kritik görevi, Yıldız’ın parlak subaylarından Enver Paşa’ya verir.

http://turkbilimi.com/ismail-enver-enver-pasa-hayatini-milletinin-varligina-adamis-guclu-bir-ordu-teskilatcisi-1880-1922.html

.

Sekiz Ulus Haçlı savaşı

Bir köylü hareketi olan Boxer, 1899 ve 1900 yıllarında kuzey Çin’de yabancı misyonerlere, Hıristiyanlara saldırmış ve öldürmüştür, bunun sonucunda sekiz Hıristiyan ülke birleşerek haçlı savaşı yaparak Müslümanları öldürmüş ve Çin devletini Kominist sistemi getirerek Müslümanlardan temizlemiştir..

Boxer İsyanı’nın yenilgisini takiben Pekin’de Sekizinci Uluslar Birliği İttifakı . Resimde hemen tanımlanabilir bayraklar: İtalya , Fransa , Almanya , Rusya ve Japonya , 1900.İtalya Krallığı Fransa Alman imparatorluğu Rus İmparatorluğu Japonya İmparatorluğu

BoxerTroopsSekiz Devlet İttifakı uluslararası bir askeri oldu koalisyon cevaben kurmak Boxer Rebellion içinde Qing İmparatorluğu’nun Çin’in. Sekiz millet olduğu Japonya’nın İmparatorluğu , Rus İmparatorluğu’nu , Britanya İmparatorluğu’nu , Fransız Üçüncü Cumhuriyet , ABD’yi , Alman İmparatorluğu’nu , İtalya Krallığı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu . Ne zaman 1900 yazında, uluslararası ligasyonu içinde Pekin Qing hükümeti tarafından desteklenen Boxer isyancılar tarafından saldırıya uğradı, koalisyon, silahlı kuvvetlerini sevk ” Insani müdahale ” adı altında , kendi uluslarının vatandaşlarını ve aynı zamanda, lehçeleri barındıran bir dizi Çin Hıristiyanını savunmak için kullandı. Olay, bir koalisyon zaferi ve Boxer Protokolünün imzalanmasıyla sona erdi .

https://en.wikipedia.org/wiki/Eight-Nation_Alliance

.

Çine Kominizm getirilerek inanç bağı ve milliyet bağı olmayan köle toplum yönetimi oluşturulmuş ve günümüzde en az ücretli işçilerin boğazı tokluğunu çalıştığı ve dünyanın bütün üretimini çok ucuza yapıldığı Çin dünyanın işçi köle toplumudur, dünya bu yaptığı hatanın cezasını Çin toplumunun dünyayı işsiz bırakıp ileri teknolojilere ulaştığı zaman dünya hakimiyetinde çok önemli bir güç olarak sözü geçer bir geleceğe doğru hızla gitmektedir…

.

Kan su(Gansu) – sarı nehir antik tarihinde Türk Orhun yazıları

Kan su(Gansu) – sarı nehir antik tarihinde Türk Orhun yazıları

Tungan Dunhuang Mogao orhun yazıtlı kitap

Ulema-yi Tunganiyyān ve Çin’den Asya’ya İslamiyet yayılımı – Tungan camisi Kırgızistan-Karakol-1907

Ulema-yi Tunganiyyān ve Çin’den Asya’ya İslamiyet yayılımı – Tungan camisi Kırgızistan-Karakol-1907

.

Gansu-Kansu halkı Dunganlar – Tunganiyan; gök bilimci bilge insanlar.

Gansu-Kansu halkı Dunganlar – Tunganiyan; gök bilimci bilge insanlar.

.

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


çin saldırısı

Türk Bilimi İnternet yayınlarına Çin’den SİBER SALDIRI…

Çin İnternet üzerinden Türk Bilimi yayınlarına saldırı başlatmıştır…


PARANIN DNA SI

Para’nın DNA testi..!!

Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “Takas-Değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor