Türk Bilimi

IRAK ANTİK TURAN ŞEHRİ MÖ 2000

Irak’ın Diyala Valiliği’nde bulunan, modern Tell Haddad ve Tell al-Sib’in iki höyüğünü kapsayan bir arkeolojik alandır. MÖ 2. binyılın başlarında Isin-Larsa zamanlarında kurulan şehir, o şehrin krallarından birkaçının saltanatı boyunca …

Yazının tamamı;

1839 Osmanlı’da ders alınacak bir tarih; Tanzimât hareketinin Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi.

Darü’l, Alan. Fünun, Fen. Sultaniye, Saray mektebi. Turuk, Hareket konumu. Maabir, Geçilecek-aşılacak yerler. 1839 Tanzimât, yapılan uygulamaların tümü, Osmanlı devletinde yönetimsel işlerin düzeltilmesi amacıyla alınan önlemler. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında …

Yazının tamamı;

ROMA ÖNCESİ ALP KÜLTÜRÜ ALFABELERİ

Lepontic, MÖ 550 ile 100 yılları arasında Rhaetia ve Cisalpine Galya’nın (şimdi Kuzey İtalya ) bazı kısımlarında konuşulan eski bir Alp Kelt (Trakyen) dilidir. Lepontic’in, İsviçre’nin Lugano kentinde bulunan ve …

Yazının tamamı;

ELİNİZDE BESLEDİĞİNİZ TRUVA ATI…. ANDROİD

AT insanları istedikleri yere götüren yoldaştır.. AT Türkler için ilave bir organ gibi yaşamın bileşkesidir. TRUVA ATI sizin içinize gönderilmiş yabancıları istedikleri yere götüren attır.. “hediye olarak gönderilen casus”tur. “Truvalı …

Yazının tamamı;

DÜNYA KITALARI

Dünya kıtaları kabartma haritası Dünya kıtaları renklendirilmiş siyasi harita   . . .

Yazının tamamı;

DÜNYA HAVZALARI

Bu harita bütün dünya havzalarını göstermektedir. Bu harita dünya nehir havzaları haritası Bu harita dünya kapalı havzalarını göstermektedir.

Yazının tamamı;

ANADOLU AFRİKA AFROASİYATİK BAĞLARIN T TAMGASI

Üç tamga Afrika’nın Anadolu antik bağlarını göstermektedir. MÖ. 5000 yılına ait Aslantepe höyüğündeki duvar resmi bütün bu tarihin en eski olan belgesidir. MÖ. 3500 yılına ait Mısır kuruluş tamgası daha …

Yazının tamamı;

DÜNYA COĞRAFYASI

Bu yazı dünya coğrafyasını, habitat kültürünü tanıtmak için hazırlanmıştır.. Türkiye Cumuhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin millet olabilmesi için DİL, TARİH, COĞRAFYA bilgisinin olması gerektiğini düşünerek ilk yaptığı eğitim …

Yazının tamamı;

GEÇ HİTİT TABAL DEVLETİ MÖ1100-700

Asur kaynaklarında 24 Tabal kralının adı anılmakta olup bu krallar Asurlularca vergiye bağlanmışlardı. Bu krallardan Ambaris’in, Asur Kralı II. Sargon’un kızı ile evlendiği ve Hilakku bölgesini hediye olarak edindiği yine …

Yazının tamamı;

YENİ TURAN HARİTA ÇALIŞMAMIZ

TARİH KAYITLARI… Tarih iki şekilde kaydedilmiştir.. . Coğrafyalarda bulunmuş eser tarihi . Tarih yazarlarındaki hiyerarşik tarih . Coğrafyalarda bulunmuş eser tarihi: Bu tarih doğru tanımlanabilen tarihtir, her insan veya toplum …

Yazının tamamı;

Asya’da bir Türk kardeş savaşı tarihi Karluklar… 665-1300

753 yılında Tun Bilge Yabgu Karlukların başına geçti. Önceden “Kül-Erkin” unvanını taşıyan Üç Karluk beyi bu tarihlerde “Yabgu” unvanını almış ve kuvvetli bir orduya sahip olmuştur. İlk başkentleri su ırmağı …

Yazının tamamı;

Hint ve Koptik yazı tarihinde T ve TT tamga bağı

Koptik Mısır ve Telugu Hint alfabeleri T tabanlı alfabelerdir, her ikisi de ayni döneme ait farklı coğrafyaların eşit inanç geçmişi kültürleridir. T ve TT tanrısal tamgaları kullanmışlardır, bu tamgalar 12000 …

Yazının tamamı;

Antik Mısır ve Aslantepe’de T tamgalı bağlar MÖ5000-MÖ.3500

Antik Mısır’a ait Narmer Paleti taş belge ile Aslantepe resimlerinde ayni kültürün izleri var. Her iki kültürde T tamgalı ve öküz korumalı kutsallık bulunmaktadır. – Narmer Paleti, Kahire’deki Mısır Müzesi’nde …

Yazının tamamı;

ANADOLU URARTU UYGARLIĞI T TAMGASI

M.Ö. 9. yüzyılda (M.Ö. I. bin yılın başlarında), konfederasyonlar birleşerek Urartu Devleti’ni oluşturmuşlardır. Urartu Devleti’nin kuzey politikasının nedenlerine, ayrıntılarına, bu toprakların nasıl ve ne zaman Urartu’ya katıldığı ve konfederasyonların birleşik …

Yazının tamamı;

BABA SEVEN TANRIÇA KLEOPATRA VE KONUŞTUĞU DİLLERİN DİLİ….

Kleopatra VII Thea Philopator, lafzen Kleopatra “baba seven tanrıça”; MÖ 70/69 – MÖ 10 Ağustos 30) , 51’den Mısır’ın Ptolema Krallığı’nın kraliçesiydi. MÖ 30 ve son aktif hükümdarı. Ptolema hanedanının …

Yazının tamamı;

TÜRKLERDE MİLLİYETÇİLİK, ULUSALCILIK VE TURANCILIK..

ULUSALCILIK; Türk halkının devlet varlığı. Ulus varlıklarını koruma; devlete ait kültür, vatan varlıklarını ülkesel koruma. Türkler kendi vatanlarını korur iken diğer Türk kardeşlerinin vatanlarını da korumalıdır.. TURANCILIK.. Türk halkının tarih …

Yazının tamamı;

ZENGİNLİKLER ARASINDA YOKLUKLAR ADASI TÜRKİYE

Bu haritada Türkiyeden geçen enerji hatları görülmektedir.. Türkiye’nin dört yanı petrol ve doğal gaz üreten ülkelerdir, fakat Türkiye bu enerji hattına sadece köprü görevi görmektedir. Her tarafı doğal enerji olan …

Yazının tamamı;

PAYLAŞILAMAYAN ANADOLU

Bu yazımızda Anadolu yönetim tarihini anlatmaya çalışıyoruz.. [anadolu] Anadolu yarımadası bir dönemi “KÜÇÜK ASYA” olarak tanımlanmıştır, bunun sebebi tarihler boyu Anadolu’nun doğu sınırı olan Asya anakarasının Avrupa’ya boğazlardan bir huni …

Yazının tamamı;

Narin-Kunta ve Shokhtoy ağırşaklarında Türk yazıtları

Bu iplik eğirme ağırlıkları-ağırşaklarının üzerinde Türk yazıları bulunmaktadır, heniüz ne yazdığı okunmamıştır.. Shokhtoy iplik yapma ağırşağında okunan yazılar Narin-Kunta iplik yapma ağırşağında okunan yazılar . https://en.wikipedia.org/wiki/Kurumchi_culture Anadolu antik Truya medeniyetinde …

Yazının tamamı;

turan

Yazının tamamı;

BOLAYIR-DEMİRTEPE BULGAR-OSMANLI SAVAŞI 1913

Güçlü Osmanlı kalesi Edirne, 1912’de savaşın başlamasından bu yana Bulgar ordusu tarafından kuşatmadaydı. Ateşkes görüşmeleri Balkan Ligi’nin Yanya, İşkodra talepleri karşısında tıkanmıştı. Osmanlı birlikleri Rumeli’de Yanya, İşkodra, Edirne ve Çatalca’da …

Yazının tamamı;

ETRÜSK MEZARI VE TUVANAKU KAPISI AYNİ ÖZELLİKTE

Amerika Tuvanaku medeniyetinin kutsal taş kapısı İtalya Türk soylu eTrüsk mezarı olarak tanımlanan kutsal taş eseri üzerinde üçer tane T tamgası bulunmaktadır. Bu iki okyanus ötesi antik medeniyetin bu kadar …

Yazının tamamı;

Türk havacılığı ve Dünyanın en yüksek kalitesi ASKERİ KALİTE

Normal insan yaşamında hatalar telafi edilerek yenilenir ve başarı sağlanıncaya kadar süreç devam eder… Savaştaki “Askeri kalite” yaşam ve ölümün ayni anda işlendiği hareketin kalitesidir… buradaki hatada tekrar yoktur… Askeri …

Yazının tamamı;

TÜRK MEZARLIKLARINDA KORULUK AĞAÇLARI VE SOYOT TÜRKLERİNDE ULU DAĞ MİLLİ BAYRAMI

Türkiye’de çocukluğumdan biliyorum mezarlıklarda ağaçlar olur buraya koruluk denir, koruluklar  koruyuculardır…. Türkler doğduklarında ve ölülerini gömdüklerinde ağaç dikerler, Selçuklu döneminde dut ağacı önemli bir koruluk ağacı olarak kabul edilmiş, bin …

Yazının tamamı;

1609 OSMANLI’DA KAPİTÜLASYONLAR İLE BAŞLAYAN YABANCI MİSYONERLİĞİ

1528 Cizvitler ya da İsa Cemiyeti, genel merkezi Roma’da olan, Katolik Kilisesi’nin erkek bir tarikatıdır. 1528’de Paris’te tanışan ve içinde Francisco de Xavier, Pierre Favre ve Tarikatın ilk lideri olan …

Yazının tamamı;

ANADOLU SELÇUKLU – BİZANS BİRLİKTELİĞİ VE SELÇUKLU RUM TEŞKİLATLARI

Anadolu Selçuklu devletleri dönemi Selçuklu Türklerinin Bizans devleti ile olan birliktelikleri görülmektedir., Anadolu selçuklu Türk beyliklerine “Rum beylikleri” de denmiştir, bu birlikteliklere “Rum teşkilatları” denmiş ve bir çok bilimsel çalışmalarda …

Yazının tamamı;

AHİLİKTEN LONCALIĞA OSMANLI TİCARETİ

Anadolu Selçuklu devletinden Osmanlı Devletine önemli bir miras Ahilik (Ahiyân-ı Rum). Ahi Evran tarafından oluşturulan ticaret toplum yasalarıdır. Ahilik (Ahiyân-ı Rum), Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan …

Yazının tamamı;

OSMANLI TİCARET TARİHİNDE KAPİTÜLASYON-DEVLET İÇİNDEKİ YABANCI TİCARET HAKLARI

Osmanlı devleti Anadolu Selçuklu devletleri mirasçısıdır… Anadolu Selçuklu Devletlerinin Ticaret tarihi Ahilik’tir, Ahilik günümüzdeki “Toplam kalite'” tarihidir.. Osmanlı devletinde ticaret ile uğraşan halk Yahudilerdir. Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı …

Yazının tamamı;

T – TAU – TANRI VE TH MASONİK SEMBOLÜ

T Tau, haçın son derece erken bir şeklidir. Şekil olarak basit Τ’dır. Hıristiyanlık öncesi Kutsal Yazıların öncül haçı veya haç tipi idi. Pagan günlerinde, bir savaşta onurlu bir şekilde hayatta …

Yazının tamamı;

AMERİKA VE TÜRKİYE ANTİK T TAMGALI TAŞ OYMA ESERLER

Amerika, Peru, Titkaka gölü antik kültür kutsal alanı Tuvanaku yerleşim yerinde bulunan taş oyma eser ile Türkiye’de bulunan taş eserde ayni işçilik ayni kutsallık ve ayni tamga kullanılmıştır. Bir birinden …

Yazının tamamı;

SÜT VE MAYA BİRLİKTELİĞİ

  Süt memeli canlıların yaşam kimyasıdır.. memeli canlı yavrusu doğumundan sonra bütün beslenme ihtiyacını önce sütten alır, daha sonra diğer besinler ile beslenmeye alışır. Süt memeden çıktıktan sonra hangi bedene …

Yazının tamamı;

ANA, ANAÇ, ANADİL VE KUTSAL KÜLTÜR SANDIKLARI

Ana; anatomiyi var eden, sürekli varlık sahipleneni. Anaç; üreme-çoğalma işlemini oluşturan. Dillere “ANADİL” denir çünkü insana dili anası öğretir, ana sahiplenici, taşıyıcı ve koruyucudur. Kutsal kültür taşıyıcı çeyiz sandıkları, bu …

Yazının tamamı;

RUS KOMİNİZMİNDE TÜRK VE MÜSLÜMAN KATLİAMLARI

DÜNYA MÜSLÜMAMLARI DEVLETİ OSMANLI İMPARATORLUĞU İstanbul’u alıp dünyanın merkezinde hakimiyet kuran ve Halifeliği alıp Dünya Müslümanlığı yönetim merkezi olan Osmanlı Türk Devleti gücü Avrupa’daki güçlerin Okyanus keşiflerini, Amerika’nın işgalini, Afrika …

Yazının tamamı;

ANTİK KUTSAL DAĞ LATMOS VE KUTSAL T TAMGASI

Anadolu’nun antik kutsal tarihinde Latmos dağı resimleri yakın tarihe kadar kutsal kültürünü devam ettirmiş önemli örneklerdendir. Bulunan kaya resimleri Asya Türklerinin kaya resimleri ile ayni özelliği göstermektedir. Ayrıca hem antik …

Yazının tamamı;

OSMANLI İMPARATORLUĞU KURULUŞ YILLARINDA OSMANLI – BİZANS BİRLİKTELİĞİ

  1204 Yılında Venedikli  Yahudiler 4. Haçlı ordusunu Kıpçak Türk’ü Bulgar İmparatoru Şişman’ın emrine vererek Bizans’ı yıktırıp yerine “Latin” devleti kurdurdular. Bizans İmparatorluğu İznik bölgesinde yeni bir Bizans devleti kurarak …

Yazının tamamı;

TÜCCAR, MİSYONER, LEJYONER VE DEVLET İÇİNDE DEVLET ETKİLERİ.

TÜCCAR, MİSYONER, LEJYONER Bu insanlar, ülkeleri yabancılaştırır. Bu üç insan gurubu bir ülkelerin yıkımında en önemli etkileri oluşturur, dikkate alınmadığında ülkeler çöker.. TÜCCAR Ticaret insanları; mal ve kültür taşıyıcılar. devletin …

Yazının tamamı;

TÜRKİYE – MOĞOLİSTAN T TAMGASI ORTAKLIĞI

Moğolistan ve Türkiye’de bulunan T tamgalı petroglif- kaya resimlerinde ayni özellik bulunmaktadır. Bu ve benzer tamgalar antik dönem tarihindeki kültür birlikteliğinin göstergesidir.   Eski Türklerde “güçlü” tanımı; ÇOR – ÇAR …

Yazının tamamı;

İNSAN ANATOMİSİNDE ÖÇÜM – ÖLÇEK DEĞERLERİ AYAR SABİTİ

İnsan anatomisi asıl ölçüm değeri kullanıcıdır Ölçme aletleri insanların kullandığı sabitleyici aletlerdir Kalibratör – ölçme sabiti alma, ölçüm aletlerinin değerlerini kortol etme sabitleridir.. Ölçüm değerleri sadece ölçme aletleri değeri değildir.. …

Yazının tamamı;

MISIR VE MASON …..

EGYPT VE MISIR TANIMLARI Avrupalıların “Egypt-Yumurtalık-Hol” tanımı yaptıkları ve Türkçe’de “Mısır (Mason merkezi)” olarak tanımlanan coğrafya tanımları bu coğrafyanın dünya sosyalizmi üzerindeki gücünü nasıl görebiliriz…. EGYPT Egg; yumurta Ege; doğuran …

Yazının tamamı;

Osmanlı-Safevî Kardeş Savaşları 1578-1590

Osmanlı-Safevî Savaşı, Osmanlı Türk İmparatorluğu ile Safevî Türk Devleti arasında tüm Kafkaslar ile Güney Azerbaycan’da cereyan eden ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan kardeş savaşıdır. Osmanlı padişahı III. Murat’ın (1574-1595) saltanatının ilk …

Yazının tamamı;

TORK; UYANMA – YÜKSELİŞ VE UYUMA – ÇÖKÜŞ ZAMANLARI

TORK: BİR ZAMANDAN DİĞER ZAMANA GEÇİŞ   Tork; bir zamandan diğer zamana geçiştir.   TORK’UN 4 EVRESİ VE ZAMANI 0- Alan varlığı. + alana giren ilk enerji-tetik-start-marş-ilk enerji-tetik enerji. 1- …

Yazının tamamı;

AMERİKA YERLİ HALKI TÜRKTÜR

Amerikada Türkçe Konuşan Kabileler Var. Hahire, (Hususi) — Burada Ingilizce olarak çıkan Burs Ejipsiyen gazetesi Amerika’dan aldığını işaret ettiği şayanı dikkat bir haberi neşretmektedir. Bu habere nazaran, Türkçeye vakıf bir …

Yazının tamamı;

ZAMANI OKUYABİLMEK

OKUMAK Süregelen ve kayıt edilen belirteçleri anlayabilmek. Anlama duyusal organların işlevidir, zaman okuması duyusal organlar ile Zihinsel yapının birlikte okuyabileceği bir takiptir.. ZAMAN Sonsuz bir süreçtir fakat tekrar eden hareketler …

Yazının tamamı;

SENKRONİZASYON, ZAMAN BULUŞMASI

Senkronizasyon zaman ve olayın buluşmasıdır. Süreklilik içersinden bir olayı almak ya da süreklilik içersine bir olayı karıştırmak ve zaman – olay dengesini kurmak senkronizasyondur.. Televizyon ekranında görülen senkronizasyon hatası, insan …

Yazının tamamı;

TAKVİM – TEKRAR EDEN OLAYLAR ZAMANI

Takvimler coğrafyaların noktasal yerlerinin bir döngü içerisindeki tekrar eden olaylarıdır… Takvimler coğrafyanın bir döngü hareketi olduğu için insanlar bu hareketler zamanını bilirler ve yapacakları işleri ona göre planlarlar… Genel de …

Yazının tamamı;

DEVLET YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİNDEKİ KONSESNUS NEDİR ?

Herkesin işine gelen ortak yönetici kişi seçimi.. KONSENSÜS… Devletler arası yönetimlerde devletlerin tümünü veya güçlü olan yönetimleri temsil eden kişiler konsensüs-ortak karar ile yönetime getirilirler. Konsensüs kararı, dile getirilen tüm …

Yazının tamamı;

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YIKILMASINDAKİ ETKENLER

  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasındaki etkenler her devletin yıkılmasındaki etkenlerdir, bu etkenler bir devletin yıkılmasında örnek durumdur.. Yabancıların bir devleti masum işgalini şu önemli adımlar oluşturur: 1. Yabancı evlilikler 2. Yabancı …

Yazının tamamı;

RİTİM VE TANSİYON HOLTER ZAMAN KAYITLARI

HOLTER Her Holter sistemi iki temel bölümden oluşur – sinyali kaydetmek için donanım (monitör veya kaydedici olarak adlandırılır) ve kaydın gözden geçirilmesi ve analizi için yazılım. Gelişmiş Holter kaydediciler, sinyal …

Yazının tamamı;

1812 NAPOLYON BÜYÜK ORDUSUNUN RUSYA SEFERİ ZAMAN- İKLİM ETKİSİ GRAFİĞİ

Büyük Ordu 23 haziran 1812’de Niemen Nehri’ni geçti ve Napolyon, hızlı bir yürüyüş ile bu dev savaş makinesini, Mikhail Barclay de Tolly ve Pyotr Bagration komutasındaki iki ana Rus ordusu …

Yazının tamamı;

DÖRT NOKTALI ZAMAN OLAY GÖSTERGESİ

DÖRT NOKTALI ZAMAN OLAY GÖSTERHESİNDE NOKTALAR 1. Doğuş başlangıcı 2. Devir başlangıcı 3. Devir sürecinde bir olay 4. Devrin sonu Buna örnek bir padişah yaşamında önemli bir tarihin gösterilmesidir.. İstanbul’un …

Yazının tamamı;