• 9. YÜZYIL İPEK YOLU TİCARET TARİHİ “al-Masālik wa-l-Mamālik; meslekler ve mülkler” KİTABI

  İbn Khordadbeh, Abbasi halifesi el-Memun ( hükümdarlık dönemi  813-833 ) yönetimindeki Kuzey İran bölgesi Taberistan’ı yöneten ve 816/17’de komşu Deylem bölgesini fetheden ve geri püskürtülmüş olan Abdullah ibn Khordadbeh’in oğluydu. Tabaristan’ın dağlık bölgelerinden Bavandid ispahbadh (hükümdar) I. Şehriyar ( h.  817–825 ). İbn Khordadbeh’in büyükbabası, Barmakidler...

 • GÖK TANRIDAN TEK TANRIYA, TEK TANRIDAN TEK DEVLETE…

  GÖK TANRI İNANÇLI TÜRKLER Gök tanrı inancı,  canlıların evren – gök ve dünya – yer ilişkisindeki enerjiden oluştuğu ve doğanın bir parçası olduğu, doğanın her varlığının bir birine ilişkili olduğu, eko sistem ile varlığını sürdürdüğü ve her canlının kutsal olduğu antik dönem insanlarının inanç ve bilinci olarak binlerce, belki de milyonlarca yıl süren sosyal yaşam … ...

 • NEDEN…. ANA

  ANA tanımı ATA tanımı gibi binlerce yıldan beri hiç değişmemiş bir tanımlamadır. AN Varlık sahipleneni. ANA Sahiplenen sürekli varlık. ANAÇ Sahiplenen sürekli varlık oluşturucu, Çoğalmayı sağlayacak olan ANI,  yaşanmışı ANIT, yaşamışın belirteci HER AN, yaşamın belirteci ZAM AN, yaşam süreci VİR AN, yaşanmışın eskimişi ANA TİL ANA DİL, Yaratıcının iletişim tili. ANA TAL ANA DAL, … ...

 • TOPLUM NASIL BİLGE OLUR….

  Eğitim bilimleri çok ciddi iştir, insanın 16 değerli yılını çöp yapmak medeni ve insani suçtur, devletler bireylerini gelişmiş insan olmak için hazırlamalıdırlar, her türlü işi ve hareketi en iyi, en kaliteli yapmak gerekir, TOPLAM KALİTE için insanları ruhen ve bedenen geliştirmek gerekir, becerili ve başarılı insanlar yaşamlarını desteksiz, üretken, topluma faydalı, huzurlu ve sağlıklı bir &hell...