Osmanlı’da kapütilasyon-teslimiyet tarihi.

1453’ten sonra, II. Muhammed(Fatih Sultan Mehmet Kayzer-i Rum), Gelibolu’dan birçok Yahudiyi İstanbul’a transfer etti.

.


1453’de, Osmanlı İmparatorluğu ile barışçıl ilişkilere giren Ceneviz’den başlayarak her bir devlete ayrı ayrı verilmiştir
1454 Venedik ikinci kapitülasyon hakkı verilen devlettir
.
1535 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı – Fransa İlişkileri
Uzun dönem Osmanlı tahtında kalan ve Muhteşem Süleyman diye de anılan I. Süleyman (Kanuni) zamanında, Osmanlı-Fransız yakınlaşması başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman, siyasi ve askeri olarak Alman tehlikesine karşı bir çok defa Fransa’ya yardım etmiş, Fransa Kralı’nı esaretten kurtarmıştır. İki ülke arasında başlayan bu dostluk ilişkileri 1535 yılında taraflar arasında imzalanan Kapitülasyon Antlaşması (İmtiyaz-ı Mahsusa) ile daha da gelişmiştir.
Kapitülasyon, ayrıcalık anlamına gelmektedir. Bu antlaşmayla Fransızlara ticari, hukuki ve dini ayrıcalıklar verilmiştir.
. Fransız tüccarların Osmanlı limanlarından serbestçe yararlanabilecek
. Fransız tüccarlar arasında yaşanan anlaşmazlıklara Fransız hakimler bakacak
. Osmanlı ülkesinde ölen Fransız tüccarların malları Fransa’daki varislerine bırakılacak
. Türk tüccarlarla Fransız tüccarlar arasında yaşanan anlaşmazlıkların Türk mahkemelerinde çözülmesi ancak mahkemelerde bir de Fransız tercüman bulunacak
. Bunların yanında Türk tüccarlar da Fransız liman ve topraklarında aynı haklara sahip olacak( Mühim not; Osmanlıdaki ticaret Yahudi halk tarafından yapılmaktadır)

Fransa’ya Verilen Kapitülasyonlar


.
.
Osmanlı Kapitülasyonlarının zaman listesi, Kapitülatör anlaşmalar aşağıdaki ülkelerle imzalandı:
Ceneviz 1453
Venedik 1454
Fransız 1535
İngiltere 1579, 1675, 1809
Hollanda 1612, 1634, 1680
Avusturya 1615
Rusya 1711, 1783
İsveç 1737
Sardunya 1740, 1825
Danimarka 1746
Prusya 1761
İspanya 1782
A.B.D. 1830
Belçika 1838
Hansa Birliği 1839
Portekiz 1843
Yunanistan 1854
Brezilya 1858
Bavyera 1870
https://en.wikipedi0.org/wiki/Capitulations_of_the_Ottoman_Empire

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Millet, Milliyet, Milli ve Milliyetçilik

Millet, Milliyet, Milli ve Milliyetçilik

.

 

Hakkında Türk Bilimi