ev / ÇİZELGELER

ÇİZELGELER

İNSAN ANATOMİSİNDE ÖÇÜM – ÖLÇEK DEĞERLERİ AYAR SABİTİ

İnsan anatomisi asıl ölçüm değeri kullanıcıdır Ölçme aletleri insanların kullandığı sabitleyici aletlerdir Kalibratör – ölçme sabiti alma, ölçüm aletlerinin değerlerini kortol etme sabitleridir.. Ölçüm değerleri sadece ölçme aletleri değeri değildir.. …

Yazının tamamı;

TORK; UYANMA – YÜKSELİŞ VE UYUMA – ÇÖKÜŞ ZAMANLARI

TORK: BİR ZAMANDAN DİĞER ZAMANA GEÇİŞ   Tork; bir zamandan diğer zamana geçiştir.   TORK’UN 4 EVRESİ VE ZAMANI 0- Alan varlığı. + alana giren ilk enerji-tetik-start-marş-ilk enerji-tetik enerji. 1- …

Yazının tamamı;

ZAMANI OKUYABİLMEK

OKUMAK Süregelen ve kayıt edilen belirteçleri anlayabilmek. Anlama duyusal organların işlevidir, zaman okuması duyusal organlar ile Zihinsel yapının birlikte okuyabileceği bir takiptir.. ZAMAN Sonsuz bir süreçtir fakat tekrar eden hareketler …

Yazının tamamı;

SENKRONİZASYON, ZAMAN BULUŞMASI

Senkronizasyon zaman ve olayın buluşmasıdır. Süreklilik içersinden bir olayı almak ya da süreklilik içersine bir olayı karıştırmak ve zaman – olay dengesini kurmak senkronizasyondur.. Televizyon ekranında görülen senkronizasyon hatası, insan …

Yazının tamamı;

TAKVİM – TEKRAR EDEN OLAYLAR ZAMANI

Takvimler coğrafyaların noktasal yerlerinin bir döngü içerisindeki tekrar eden olaylarıdır… Takvimler coğrafyanın bir döngü hareketi olduğu için insanlar bu hareketler zamanını bilirler ve yapacakları işleri ona göre planlarlar… Genel de …

Yazının tamamı;

RİTİM VE TANSİYON HOLTER ZAMAN KAYITLARI

HOLTER Her Holter sistemi iki temel bölümden oluşur – sinyali kaydetmek için donanım (monitör veya kaydedici olarak adlandırılır) ve kaydın gözden geçirilmesi ve analizi için yazılım. Gelişmiş Holter kaydediciler, sinyal …

Yazının tamamı;

1812 NAPOLYON BÜYÜK ORDUSUNUN RUSYA SEFERİ ZAMAN- İKLİM ETKİSİ GRAFİĞİ

Büyük Ordu 23 haziran 1812’de Niemen Nehri’ni geçti ve Napolyon, hızlı bir yürüyüş ile bu dev savaş makinesini, Mikhail Barclay de Tolly ve Pyotr Bagration komutasındaki iki ana Rus ordusu …

Yazının tamamı;

DÖRT NOKTALI ZAMAN OLAY GÖSTERGESİ

DÖRT NOKTALI ZAMAN OLAY GÖSTERHESİNDE NOKTALAR 1. Doğuş başlangıcı 2. Devir başlangıcı 3. Devir sürecinde bir olay 4. Devrin sonu Buna örnek bir padişah yaşamında önemli bir tarihin gösterilmesidir.. İstanbul’un …

Yazının tamamı;

ÜÇ NOKTALI TARİH

ÜÇ NOKTALI TARİH ÜÇ NOKTALI ZAMAN-OLAY GÖSTERGESİ Bir tarih olayının hareket sürecinde üç nokta vardır. 1. Doğuş, – ve + iki gücün birleşerek oluşturduğu üçüncü hareket. 2. Hareket sürecinin başlaması, …

Yazının tamamı;

MİLAT VE ZAMANIN KİLOMETRE TAŞLARI

Zaman kayıtlarında önem sıralaması yaparak geçmiş değerlendirilir. Bunların en önemlisi milat olarak tanımlanır, Milatlar çok büyük etkili olaylardır, çoğu tarihsel bilgiler milat kabul edilen zaman ile başlatılır. İkinci önemli tarihsel …

Yazının tamamı;

COĞRAFYA, TARİH, FİZİK, MATEMATİK BİLEŞKESİ

Coğrafya, tarih, fizik, matematik, dört özellik ayni anda yaşamın bileşkesidir, bilimsel tanımlarıdır.. bu özellikler ayrıca kendi aralarında sınıflandırılabilir.. COĞRAFYA; oluşum alanı. Olayların yaşandığı havzaların karakteri, olayların yöneticisidir… her coğrafya havzası …

Yazının tamamı;

YENİ BİR YAPI NASIL OLUŞTURULUR

  Yeni yapıya ihtiyaç duyulur Eski yapının varlığından yararlanılır Yeni yapı zamanın ihtiyacına göre yapılır Eski yapının varlığı yeterli olmadığı yerde yeni malzemeler temin edilir Eski yapıdan ihtiyaç olan malzemeler …

Yazının tamamı;

BİLMEMİZ GEREKEN HAREKETLER.. NEREDEN NEREYE…

Biz Türkler NEREDEN NEREYE diye bir söz tanım kullanırız. Bu tanım bir sürecin nasıl çalıştığını ve hangi olayların oluştuğunu tanımlıyan kısa ve öz ifadedir. Her gelişim süreci için bu tanımı …

Yazının tamamı;

KANTAR FİZİĞİ VE SABİT KUVVET İLE DEĞİŞKEN BÜYÜK KUVVETLERE KARŞI KOYMAK

Kantar bir kaldıraçtır.. kaldıraç mantığı hesaplamasında kullanılabilir. Kantar-sabit ağırlık ile tenge oluşturmak ve eşdeğer mantıkları, tenge mantıklarıdır, bir bilinmeyenli denklem olarak çalışır. Kantar fiziği değişken büyük güçlerin nasıl tengelendiğini ve …

Yazının tamamı;

Oluşum ve yaşam şekli, zamanı fizik similasyonu

Bu similasyon bir hareketin oluşumunu ve süresi içindeki yaşam hareketini gösteren bilgidir.. Bunu özellikle çocuklar için göstermekte fayda vardır. EN SAĞDAKİ KUTUYU TIKLAYIP AÇTIĞINIZDA BÜTÜN KOTROLLERI DEĞİŞTİRİLEBİLEN ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR.   …

Yazının tamamı;

İnteraktif – hareketli harita

.     . blooket play

Yazının tamamı;

9. YÜZYIL İPEK YOLU TİCARET TARİHİ “al-Masālik wa-l-Mamālik; meslekler ve mülkler” KİTABI

İbn Khordadbeh, Abbasi halifesi el-Memun ( hükümdarlık dönemi  813-833 ) yönetimindeki Kuzey İran bölgesi Taberistan’ı yöneten ve 816/17’de komşu Deylem bölgesini fetheden ve geri püskürtülmüş olan Abdullah ibn Khordadbeh’in oğluydu. …

Yazının tamamı;

NEDEN…. ANA

ANA tanımı ATA tanımı gibi binlerce yıldan beri hiç değişmemiş bir tanımlamadır. Ana milattır. AN Varlık sahipleneni. ANA Sahiplenen sürekli varlık. ANAÇ Sahiplenen sürekli varlık oluşturucu, Çoğalmayı sağlayacak olan ANI,  …

Yazının tamamı;

BEŞ ZAMANLI ŞİFA TAKVİMİ

BEŞ ZAMANLI “ŞİFA TAKVİMİ” Günlük beş zaman günümüz  İslamiyet’in uygulamasıdır, bu uygulamanın İslamiyet öncesi kullanıldığını gösteren birçok belge vardır. 1. Resim Türk bilimi yayınlarımızın vektör tamgasıdır. 2. Resim Güney Amerika …

Yazının tamamı;

YER, YIL VE MİLAT

Dünyada zaman ve yaşam sürekliliği vardır, sürekli geçen zamanda yolculuk yapan canlıların küresel bir yerde doğup ölerek süregelen bir yaşam zinciridir. İnsanlar bu sonsuz yer ve zamanı sabit bir mantık …

Yazının tamamı;

HİNT OKYANUSU TİCARETİNDE MUSON RÜZGARLARI YÖNETİMİ

MÖ. 3000-4000 yıllarından günümüze kadar Hint Okyanusu kıyı kültürleri deniz ticareti yapılmıştır. Sumer medeniyeti’nin, Afrika Mısır medeniyeti’nin ve İslam medeniyeti’nin Güneydoğu Asya deniz ticareti “Muson rüzgarları”nın takvimi ile yönetilmiştir. Hint …

Yazının tamamı;

ALZAYMER-KAYIP ZAMANLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

İnsan anatomisi diğer bütün canlılar gibi zaman uyumlu bir yaşamdır.. Zaman uyumu insan sağlığında çok önemli etkendir.. insanın bütün hücreleri zaman uyumlu çalışır. bu zaman evrenin zamanıdır… Alzaymer hastalığı, kişinin …

Yazının tamamı;

İNSANIN YAŞAM HIZLARI… ZAMAN VE İNSAN

DOĞAR Doğar insan, yaşamaya başlar kaplumbağa hızında… Sonra sürünür sürüngen gibi.. Kalkar ayaklanır ve tay tay durur bir zaman sonra.. Adım atar… titrek dengesiyle.. Yürümeye başlar daha sonrasında.. bazen iki …

Yazının tamamı;

OSMANLI DEVLETİ 1302-1920 SAVAŞLAR LİSTESİ

1302 Bapheus Bizans imparatorluğu 1303 dimbolar Bizans imparatorluğu 1326 Bursa Bizans imparatorluğu 1329 Pelekanon Bizans imparatorluğu 1331 İznik Bizans imparatorluğu 1337 Nikomedia Bizans imparatorluğu 1337 Demotika Bizans İmparatorluğu , Sırp …

Yazının tamamı;

AKDENİZ’DE OSMANLI-VENEDİK TİCARET SAVAŞLARI TARİHİ

. Yahudi toplumunun işi ticarettir, Akdeniz deniz ticaret tarihinin milleti önce kuzeyde Trakyen tüccarlar, güneyde Yahudi tüccarlar iken daha sonraki dönemlerde Trakyen’ler tarihe karışmış ve Akdeniz’in sonraki tüccarları Yahudi toplumu …

Yazının tamamı;

Osmanlı İmparatorluğu Kadınlar saltanatı 1534-1656

. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğunun duraklama ve çöküşünü hazırlama dönemidir, her nasıl oluyor ise padişahlar ölüyor, yerlerine yabancı gelinler saltanat oluşturuyordu, bu dönemde her türlü entrikalar ve öldürülmeler yaşandı, Osmanlı …

Yazının tamamı;

OSMANLI YÜKSELİŞ FETİHLERİ VE OSMANLI’DA YAHUDİLİK TARİHİ

. HELENİSTİK DÖNEM ANADOLU YAHUDİ TARİHİ Anadolu yarımadasında, Yahudilerin ne zamandan beri yaşadıklarına dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, Filistin’deki bir kısım Yahudilerin daha İkinci Tapınak’ın M.S.70’de yıkılmasından çok önce …

Yazının tamamı;

Amerika-İngiltere-Rusya Müttefik gurubun hazırladığı boğazları koruma haritalarının önemi

. 1912 Osmanlı Avrupa sınırları. 1. Dünya savaşında Çatalca ve Bolayır savaş sınırları: 1. Dünya savaşında Osmanlının müttefiki Almanyadır, Bulgarlar Çatalca ve Bolayır’a kadar ilerlemişler ve Çatalca ve Bolayır bölgelerinde …

Yazının tamamı;

Anadolu antik tarihinde Türkler ve Türkçenin izleri

. Anadolu coğrafyasındaki birçok antik alanda çok eski medeniyetlere ait eserler bulunmuştur, en eski medeniyet buluntusu göbeklitepe olarak gösterilmektedir, bu tarih 12 bin yıllık tarihtir, bu millet hakkında yeterli bilgi …

Yazının tamamı;

Rusya Müslüman Türkleri tarihinde çok önemli bir bilge seyyah Abdürreşid İbrahim (d. 23 Nisan 1857, Sibirya – ö. 17 Ağustos 1944, Japonya)

Abdürreşid İbrahim Efendi(Abdürreşid İsker) (d. 23 Nisan 1857, Sibirya – ö. 17 Ağustos 1944, Japonya), Türk fikir adamı, seyyah ve yazar. 1857’de Tobolsk ilinin Tara kasabasında dünyaya geldi. Babası Buharalı …

Yazının tamamı;

Bilge bir denizci Türk Seydi Ali Reis 1498-1563

. Seydi Ali Reis (1498-1563), bir Osmanlı amiral ve denizciydi. 1538’de Osmanlı filosunun sol kanadına Preveze Deniz Savaşı’nda komuta etti. Daha sonra Hint Okyanusu’ndaki Osmanlı filosunun amiral rütbesine terfi etti …

Yazının tamamı;

İspanyol Yahudi seyyah Benjamin Tudela’nın seyahati (1173) Yahudi nüfus sayımı

. Tudela Benjamin , Tudela , Navarre Krallığı , 1130 – Kastilya , 1173) 12. yılında yüzyıl Avrupalı bir Musevi gezginin, Asya ve Afrika . Batı Asya’nın canlı tanımları, Marco …

Yazının tamamı;

Ege Denizinde Bizans’ı destekleyen Anadolu Selçuklu denizcilik tarihi 1081-1426

. . İslamiyetin yayılımı ile başlayan Bizans İslamiyet ilişkileri çok dalgalı bir tarih izler.. aralarında zaman zaman savaş bazen de işbirliği görülür. Bizans’ın İslamiyet ile ilişkilerinden rahatsız olan Batı Roma …

Yazının tamamı;

Güneş zamanları bilimcileri gözlemciler, Muvakkit’lik ve Takiyiddin Osmanlı İstanbul rasathanesi

İnsan anatomisinin zamansal uyumu anatomik sağlık için en gerekli ihtiyaçtır. Zaman İslamiyet döneminin en önemli yaşam değeridir, zamanların hassas değerini ölçerek en iyi dönüm anlarını tesbit ederek yaşamsal hareketlerini oluşturmuşlardır, …

Yazının tamamı;

Orta Çağın en büyük seyyahı, en yüksek yargıç, Müslüman kaşif İbn-i Batuta, Fes, Fas 1304 – 1369

Orta Çağın en büyük seyyahı, en yüksek yargıç, Müslüman kaşif İbn-i Batuta, Fes, Fas 1304 – 1369 admin 08 Nisan 2017 Belgeler, Bilim Haberleri, Genel, İslamiyet, Selçuklu tarihi, Türk Dünyası TarihiBir yorum yaz 242 Görünümler Mağrib, Tanca, …

Yazının tamamı;

Osmanlı Padişahları (1299-1920) ve tarihteki önemli olayları.

. Bu yazıda Osmanlı İmparatorluğunun hareketler-olaylar tarihini yazmaya çalışıyoruz, 620 yıllık hakimiyeti üç kıta’ya yayılmış bir imparatorluğun sayfalara sığmayacak olayları tabi ki olacaktır…. Osmanlı İmparatorluğunu kendi dışında üç bölüme ayırabiliriz, …

Yazının tamamı;

KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

Written by admin on TÜRK BİLİM DÜNYASININ YAYINLARI . KOLONİ; KÖLE ÜLKE KOLONİLERİN OLUŞUMUNDAKİ EN ÖNEMLİ ETKENİ DİNLERİ YAYMA ÇABASIDIR;  ”DİNADAMLARI’NIN DEVLETLERDEKİ HAKİMİYETİ”  İLE ULUSLARARASI BİR YAYILIM VE HAKİMİYET DEVRİ …

Yazının tamamı;

Türk Ticaret Tarihi zaman, olay, yer çizelgesi

Türk ticaret tarihi Türk dünyasında işlenmemiş tarihtir. - Türk ticaret tarihi önemlidir, çünkü ticaret tarihinin en büyük belgeleri "İpek yolu ticaret tarihi belgeleridir". - İpek yolunda yapılan antik ticaretin coğrafyası …

Yazının tamamı;

Türk bilgeler tarihi, zaman, olay, yer çizelgesi

   Türk bilgeler tarihi işlenmemiş bir değerdir. Türkleri bilgeleri ve bilgeliği ile tanıtmak ve Türk bilgelerini ve bilgeliklerini tanıtmak Türk insanına medeni ve bilge bir gelecek oluşturacaktır.    Bizler bu …

Yazının tamamı;

Yeniden doğuş bir çöküşün hareketi; Rönesans köle ticaretinin doğuşu

Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması. . İLK RÖNESANS HARAKETİ 1529 YILINDAKİ PROTESTANLIK HARAKETİDİR Yeniden doğuş iki anlamı içerir. -“İlki antik klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, …

Yazının tamamı;

Çin – İran tarihi, Marko Polo Asya ticaretini Venediğe bağayan kaşif ve Çin denziciliği 1253-1324

Ev / Genel / Çin – İran tarihi, Marko Polo Asya ticaretini Venediğe bağayan kaşif ve Çin denziciliği Çin – İran tarihi, Marko Polo Asya ticaretini Venediğe bağayan kaşif ve …

Yazının tamamı;

Halife’ler sıralaması.

Ev / Genel / Halife’ler sıralaması. Halife’ler sıralaması. admin 10 Ekim 2010 Genel, İslami bilim, İslamiyet, Osmanlı tarihi, Türk Boyları Coğrafyası, Türk Dünyası Kültürü, Türk Dünyası Tarihi Bir yorum yaz …

Yazının tamamı;

EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682)

Ev / Belgeler / EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682) EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682) Türk Bilimi 13 Şubat 2011 Belgeler, Genel, Osmanlı tarihi, Tarihi bilimsel kitaplar, Türk bilgeler tarihi, Türk bilimi, Türk Dünyası Tarihi, …

Yazının tamamı;

1382-ÇİN TARİHİNDE KÖLEMEN BİR UYGUR TÜRKÜ KAŞİF AMİRAL-CENK-(CENGO) -Hanyu Pinyin: Zhèng Hé; Wade-Giles: Cheng Ho

1382-ÇİN TARİHİNDE KÖLEMEN BİR UYGUR TÜRKÜ KAŞİF AMİRAL-CENK-(CENGO) -Hanyu Pinyin: Zhèng Hé; Wade-Giles: Cheng Ho 11 Şubat 2012 Belgeler, Bilim Haberleri, Genel, Türk bilimi, Türk Dünyası Tarihi, Türk Kültürü 0 …

Yazının tamamı;

EMİR TİMUR FETİH ETTİĞİ ÜLKELER HARİTASI

Ev / Genel / EMIR TIMUR FETIH ETTIGI ULKELER HARITASI EMIR TIMUR FETIH ETTIGI ULKELER HARITASI Ayetullahan 16 Ekim 2013 Genel Bir yorum yaz 728 Görünümler 2013-10-16 Ayetullahan Paylaşım Facebook …

Yazının tamamı;

DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi

Ev / Genel / DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi admin 13 Şubat 2012 Genel, Türk Ticaret Tarihi Bir yorum yaz 7,115 Görünümler . Dünyada binlerce …

Yazının tamamı;

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Ev / Dil / Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya; Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350). Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya (Mö. 350) ; Akdeniz ortak dili …

Yazının tamamı;