ORTA ASYA’DA “TÜRKATA’NIN ÇOCUKLARI”


Orta Asya’da kendilerine Türkata diyen bir topluluk yaşamaktadır.
Asıl coğrafyalarının Tacikistan olduğunu bildiren Türkata’lar günümüzde Kırgızistan ve Özbekistan bölgesinde yaşamaktadırlar.
Türkataların kendi soylarının asilliğiyle, yüceliğiyle ve saflığıyla ilgili söyledikleri dikkat çekicidir. Kimlikleri sorulduğunda “biz Türkata’nın çocuklarıyız, bunun için kendimize Türk diyoruz” demektedirler.

Tacikistan bölgesinden Kırgızistan ve Özbekistana göç eden Türk topluluğu. Kırgızistan Cumhuriyeti’nde bu topluluğun fertlerinin kimliklerindeki milliyet hanesine Türkata yazılmasıyla birlikte, topluluk kendisini sadece Türk adıyla adlandırmakta ve tabir etmektedir. Sovyet Rusya döneminde de kimliklerine Türk yazdırmışlar.
Bununla birlikte Özbekistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkatalar Kırgızistan Türkataları gibi kimliklerindeki milliyet hanesine Türkata adını yazdıramamaktadırlar.

Özbekistan’da kendini Türkata sayanların bu atalardan çoğalıp, Özbekistan’a göç ettikleri; başka bir deyişle zamanla Özbekistan’a yerleştikleridir. Bahsi geçen Oratepe hakkında bir kaynak kişinin “orası Türklerin başkenti imiş” demesi de dikkat çekicidir.
Farklı bir bilgi de Türkataların atalarının Tacikistan’ın Oratepe mahaline Türkiye’den göç ettiklerini, daha sonra buradan yine Türkiye’ye geri döndüklerini söylemeleridir. Bu göç olayının 1800’lü yıllarda gerçekleştiğiyle ilgili bir şeyler duyduklarını, yalnız şimdi hatırlayamadıklarını da söylemişlerdir.

Tacikistan’ın Oratepe mahalinden bir göç sonucu Kırgızistan’a, buradan da Özbekistan’a dağılan Türkatalar Kırgızistan ve Özbekistan’da genel bir tasnif ile özellikle Oş, Celâlabad ve Andican gibi büyük şehirlerde yoğun olarak yaşamaktadırlar.

1994 yılında kurulan Türkata derneğinin yaptığı kısıtlı bir çalışma mevcuttur. Bu çalışma ise sadece Kırgızistanlı Türkataları kapsamaktadır.

Dilleri konusunda çalışma yapılmamıştır…
Haftanın günlerini şu şekilde söylemektedirler:
Birinçi kün: Pazartesi
Ekinçi kün: Salı
Üçünçü kün: Çarşamba
Törtinçi kün: Perşembe
Beşinçi kün: Cuma
Åltınçı kün: Cumartesi
Yettinçi kün: Pazar
Belki de yeni denilebilecek bir keşif neticesinde varlığından haberdar olduğumuz Türkataların dili konusu, şimdiye değin merak edilegelmiş esrarlı bir konudur.

Alıntı kaynak:
https://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS TURK LEHCELERI/arslan_turkata.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi