Osmanlı-Safevî Kardeş Savaşları 1578-1590

Osmanlı-Safevî Savaşı, Osmanlı Türk İmparatorluğu ile Safevî Türk Devleti arasında tüm Kafkaslar ile Güney Azerbaycan’da cereyan eden ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan kardeş savaşıdır.
Osmanlı padişahı III. Murat’ın (1574-1595) saltanatının ilk yıllarında Şah Tahmasb’ın ölümü (1576) sonrasında İran tahtında meydana gelen karışıklıklar Osmanlı-Safevî sınırında ihlallere ve çatışmalara yol açtı. 1578 yılında başlayan savaşta Osmanlı orduları Hazar Denizi’ne ulaşırken, 1583’e kadar savaş Kafkaslar’da kilitlendi. Aynı yıl Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Meşaleler zaferiyle Şirvan’da egemenliğini pekiştiren Osmanlılar cepheyi güneye doğru genişleterek 1585’te Tebriz’i, 1587’de Luristan’ı ve 1588’de Gence’yi ele geçirerek Safevîleri yenilgiye uğrattılar. 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu doğuda en geniş sınırlarına ulaştı.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi