ev / DİL / İKİNCİ KİTABIMIZ AZERBAYCAN- KINALIK TÜRKİYE- HARRAN, İSTANBUL KİTAP FUARINDA

İKİNCİ KİTABIMIZ AZERBAYCAN- KINALIK TÜRKİYE- HARRAN, İSTANBUL KİTAP FUARINDA

Azerbaycan Kınalık antik kenti, Azerbaycan Türk lehçesi ve Harran antik kenti bağlarını konu alan kitap İstanbul Kitap fuarında okuyucularıyla karşılaşıyor.

Kafkas dağları halkları DAĞİSTAN- DAĞ İNSANLARI ÜLKESİ’nde insanların her yerleşim yerinde ayrı dil konuşması çok önemli idi, ben bu çok farklı dilde konuşan insanları DAĞLARIN ENDEMİK ÇİÇEKLERİne benzettim.
Bu insanlar, insan topluluklarının çok kalabalık yerlerinden çeşitli sebeplerden kaçarak-göçerek bu dağlarda varlıklarını korumuşlar idi, çoğu dünyadan kaybolmuş toplumlara ait bu insanlar büyük toplumların yaşayan örnekleri idi, çok iyi bir “yaşayan tarih”tiler.
Bu çeşitlilik bir “insan ve tarih kataloğu” gibiydi.

Kınalık işte böyle bir toplumdu ve öyle önemli bir toplumdu, binlerce yıllık dillerini korumuş çok nadir insan toplumu idi, bu bulunmaz bir örnek idi, ayrıca bu toplum geçmiş varlıklarına o kadar bağlı idiler ki küçük yerleşim yerinde halkın kurduğu iki adet etnoğrafya müzesi dahi vardı, eski varlığına sahip çıkan çok önemli bir toplumdu.
Kınalık’ta zaman durmuş idi, misafir kaldığımız evin tarihini bilen dahi yoktu, yüz yıllık değildi bin yıllık mı ya da kaç bin yıllıktı..
Kınalık o kadar çok uzun ve değişik tarihe şahit olmuştu ki etrafı binlerce yıllık ve tarihin her dönemine ait mezarlar ile çevrili idi.
Osmanlı’nın KAFKAS İSLAM ORDUSU dahi Kınalık’ta kalmış ve geçmiş idi.
Kominist Rus rejiminde çok tahrip olmuş, hemen bitişik MÖ. 8. yüzyıldan kalma KUREYİŞ KALE ŞEHİR ile inanç bağlantısı kesilmişti, yeni sınırlar yürüyerek ziyaret edip kurbanlar kestikleri kutsal şehir ile bağlarını kesmiş idi.

Kınalık’ta gördüğüm en üzücü durum o çok değerli taş yapılarının yavaş yavaş yeni eğreti yapılar ile bozulması idi, bunun iki sebebinden biri maddi imkanlar, diğeri az da olsa zamana uyum idi, burada Azarbeycan devletinin bu duruma el atıp yeni yapıları yıkıp eski yapıların şekline çevirmesini bekliyoruz, bu çok önemlidir…

KINALIK KINANA KENANLI HARRAN  PDF

Bu PDF kitabın tamamını göstermektedir.. tıklayıp açabilirsiniz.

Hakkında Türk Bilimi