ev / COĞRAFYA / TAYGA- STEP- BOZKIR; ATLARIN, KURU TARIMIN VE TÜRKLERİN COĞRAFYASI

TAYGA- STEP- BOZKIR; ATLARIN, KURU TARIMIN VE TÜRKLERİN COĞRAFYASI

Bozkır veya step, fiziki coğrafyada kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız ekolojik bölge.
Kıtaların iç bölgelerinde yağış miktarı 500-300 mm’ye düştüğü zaman ormanlar yerini otsu bitkilere ve çalılara bırakır. Bozkır kuşağı denen bu bölgelerde görece kurak, ama çok sıcak olmayan yazları çok soğuk kışlar izler. Doğu Avrupa’nın güneyinden Asya’nın içlerine doğru uzanan bozkır kuşağı Kuzey Amerika’nın ortabatısında preri, Güney Amerika’da pampa adıyla anılır.
Kuraklığın süresine göre buralarda birkaç santimetre yüksekliğindeki otlardan, soğanlı ve yumrulu bitkilere kadar değişen bitki türleri yetişir. İçinde yetişen bitki türlerine göre adlar alan bu alanlarda günümüzde daha çok buğday tarımı yapılır, buğday Türklerin en çok tükettiği tahıldır, Türklerin tarım tarihinde buğday en çok üretilen tarım ürünüdür, Türkler ekim alanlarına tarım alanı, tarım coğrafyası derler, Türk kültür tarihinde tarım adında bitkisel üretim alanları vardır.

Büyük Bozkır, dünyanın en büyük bozkır bölgesi; Doğu Avrupa ve Orta Asya’da ve batıda Ukrayna’dan Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan üzerinden Altay, Koppet(Yığın) Dağ ve Tarım havzası doğusuna kadar uzanan ülkelerde bulunur.
Türkiye’de Anadolu’nun iç kesimlerinde, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ve ayrıca Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde, ayrıca Ermenistan ve İran’ın çoğunda büyük ölçüde soğuk bozkır hakimdir, Karpat havzası başta Macaristan olmak üzere Orta Avrupa’daki bir başka bozkır bölgesidir.
Türklerin tarihinde at çok çok önemli varlıktır, atların en iyi yaşam alanı step- boz kır denen coğrafyadır, o halde stepler Türk diyarlarıdır…

Bozkır kuşağından sonra dağlar ve iç bölgelerdeki çöller başlar.
.
.
STEP az verimli, az sulak, düz alanlar..
STEPNE gereğinde kullanılmak üzere yedek oluşturmak
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi