Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. – Türkşeker ve Türkiye’de şeker üretim tarihi 1925….

.
Ana faaliyet alanı kristal şeker üretimi olan ve bünyesinde 25 şeker fabrikası, 5 makine fabrikası, 4 alkol fabrikası, 1 tohum işleme fabrikası, 1 emaf, 1 araştırma enstitüsü barındıran büyük bir KİT’tir. Ortadoğu şeker pazarının %65’ine hakim olan Türkşeker, şekeri şeker pancarından elde etmektedir. Yan ürün küspe hayvancılığın gelişmesini teşvik eder.
Diğer yan ürün melas ise maya, yem ve alkol sanayisinin en temel hammaddesidir.

Tarihçe
1839 Türkiye’de şeker üretimi ile ilgili çalışmaları 19. yüzyılın başlarına kadar geri götürmek mümkündür. Bu konuda ilk teşebbüs 1839’da Necip Paşa’nın bizzat ilgilenmesi neticesinde bir fabrika kurulması için Almanya’dan makine ve teçhizat getirtmesiyle yapılmış, ancak kendisinin ölümüyle bu faaliyet gerçekleşememiştir.
1840 yılında Arnavutköylü Dimitri Efendi tarafından bir diğer teşebbüste bulunulmuştur.
1867 yılında Davutoğlu Karabet’in teşebbüsleri
1879 yılında Fenerler İdaresi Müdürü Michel Paşa’nın teşebbüsleri
1890 tarihinde Yusuf Bey’in, asrın sonlarına doğru da Rauf Paşa’nın teşebbüsleri vardır.

1917 Bu teşebbüslerden sonra, bazı müteşebbislerin Akşehir civarlarında, I. Dünya Savaşı sıralarında da yabancılar tarafından Adapazarı ve Karacabey havalisinde fabrika etütleri yaptığı görülmüştür. Ankara, Kastamonu, Bursa, Çanakkale, Sivas ve Elâzığ’da yapılan etütler ve nihayet 1917 yılında kurulan Zenit Şirketi’nin teşebbüsleri de diğerleri gibi neticesiz kalmıştır.

1923 Türkiye, gerek Birinci Dünya Savaşı, gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında çok büyük şeker sıkıntısı çekmiştir. Bu sıkıntıyı gidermek amacıyla Türkiye’de ulusal nitelikte şeker sanayiini kurma girişimleri Cumhuriyet döneminde olmuştur. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması’nın getirdiği geniş olanaklar şeker sanayiin kurulmasına yol açan ilk hareketlere zemin hazırlamıştır. Birçok müteşebbisin katılımıyla 19 Nisan 1923 yılında “Uşak Terakkii Ziraat T.A.Ş.” kurulmuştur.

1925 yılında çıkarılan 601 numaralı kanunla; şeker fabrikası kurulması teşvik edilmiş, şeker fabrikası kurmak isteyen özel girişimcilere ayrıcalıklar tanınmış, şeker ithalatı zorlaştırılmıştır. Böylece Lozan Antlaşması’nın hükümleri, devletin gümrük tarifeleri serbestisini kullanmasını ve dolayısıyla şeker ithalat vergisini artırmasını beş yıl için kısıtlarken çıkarılan bu kanunla şeker üretimini desteklemek için çeşitli ayrıcalıklar getirmiştir. Ulaştırma ve tarım sektörlerini de canlandıracak olan şeker üretiminin devlet tarafından bu şekilde desteklenmesi şüphesiz ki tesadüf değildir. Nitekim Hükûmet tarafından Büyük Millet Meclisi’ne sunulan gerekli sebepler layihası ve Ticaret – Kavanini Maliye ve Muvazene-i Maliye Encümenleri’nin mazbatalarında şeker üretiminin ülke ekonomisi için düşünülen fayda ve gayeleri son derece önemlidir:

5 Nisan 1925 tarih ve 601 sayılı kanunla şeker fabrikaları, tanınan imtiyaz ve muafiyetlerle devlet himayesine alınınca
6 Aralık 1925 yılında Uşaklı Molla Ömerzade Nuri öncülüğünde Uşak Şeker Fabrikası’nın temelleri atıldı.
Bu tarihten kısa bir süre sonra başka bir müteşebbis heyet tarafından kurulan “İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş.” tarafından.
22 Ocak 1925’te Alpullu Şeker Fabrikası’nın temelleri atıldı.
26 Kasım 1926’da Alpulu Şeker Fabrikası’nın, açılış törenleri yapıldı.
17 Aralık 1926’da da Uşak Şeker Fabrikası’nın açılış törenleri yapıldı.

1926 yılında açılan bu iki fabrikadan 7 sene sonra
1 Şubat 1933’te Eskişehir Şeker Fabrikası’nın temeli atılarak,
5 Aralık 1933’te açılışı yapılmıştır.
7 Ekim 1933’te Eskişehir Şeker Fabrikası’nın montajı devam ederken Turhal Şeker Fabrikası’nın temeli atılmış,
19 Ekim 1935’te de açılış töreni yapılmıştır.

Bu dört şeker fabrikası,
18 Haziran 1935 tarih, 2850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden,
6 Temmuz 1935 tarihinde “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.” adıyla birleştirildi.

1925 VE 1935 YILLARININ YÜKSELİŞ DÖNEMİ OLDUĞU BELGELERDEN GÖRÜLMEKTEDİR

Günümüzde Türkşeker üretimi TEMEL GIDA olarak çeşitlendirmiştir..

Bakliyat
Bitkisel Yağlar
Şeker
Makarnalar
.
Türkiye’de basında çıkan haberlerde Türkşeker’in arazilerinin satıldığı yayınlanmaktadır..
Resmi Gazete’de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na dair tebliğler yayımlandı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait altı ildeki binlerce metrekarelik toplam 18 arazinin satıldığı açıklandı.

 


.
.

Millet, Milliyet, Milli ve Milliyetçilik

Millet, Milliyet, Milli ve Milliyetçilik

.

14 Haziran 1935- ATATATÜRK’ÜN KURDURDUĞU MADEN TEŞKİLATI-ETİBANK ; PARLAK BİR GELECEKTEN SÖNEN BİR IŞIĞA ETİBANK’IN HÜSRANI

14 Haziran 1935- ATATATÜRK’ÜN KURDURDUĞU MADEN TEŞKİLATI-ETİBANK ; PARLAK BİR GELECEKTEN SÖNEN BİR IŞIĞA ETİBANK’IN HÜSRANI

.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi