NUH TUFANI VE NUH’UN GEMİSİ NASIL BATTI

Nuh tufanı bütün inanç kitaplarında yer alır,
Nuh’un gemisinde bütün kainatın canlı örnekleri vardır… gemi tufan sonunda karaya oturur ve bütün canlılar tekrar dünyaya dağılıp çoğalırlar…
Bir gemiye nasıl bütün canlıların örnekleri sığabilir… tabi ki Nuh Tufanında gerçeklik vardır, fakat bu kısmı izahi ve mizahidir.

Not; Yandaki resim Amiral Cenk’in gemisini göstermektedir, Çin tarihinde bir Türk amiral 122 metre boyunda çok büyük gemiler yaptığını tarihler yazmaktadır.

Nuh Tufanı birçok medeniyetin batışına örnektir..
Büyük medeniyetler Nuh kavmi gibi zengindirler, her varlıkları vardır, öyle olmasa büyük medeniyet olmaz, fakat birgün Nuh tufanı etkisi gelir, o büyük medeniyeti yıkar..
Büyük medeniyetler Nuh’un Gemisi gibi büyüktür, bu büyük gemi delindiğinde su almaya başlar, gemiyi derhal delindiği yerden onarmak gerekir, yoksa batması kaçınılmazdır.

Peki neden küçük hasarlar göz ardı edilir ve herkesin içinde bulunduğu geminin batmasına göz yumulur..

Sebebi şudur…
Şüphesiz ki gemi bir yerinden su almıştır, fakat gemideki yolcular bunu bilmezler, hele kaptan farkında değilse, veya farkında olup bunu gemideki yolculardan gizliyor, ya da umursamıyor ise…. o zaman kaptana güvenen yolcular suyun kendilerini boğmasına kadar kaptana güvenlerini sürdürürler… gemi batana kadar tedbir almazlar…
Bir zaman gelir su onları boğmaya başlar, artık kurtuluş yoktur….

Daha önceki TSUNAMİ yazımızda bunun bilimsel, matematiksel verilerini matematik tablosu vererek yayınlamış idik, bu seferki örneğimizi NUH TUFANI özelliği ile veriyoruz…

Nuh Tufanında etkiler doğanın karşı koyulmaz etkileri idi… bu tufandan korunarak sağ kalındı..
Tsunami etkisi ise görmezden gelinen uzak etkilere örnektir.. bu etki de doğanın etkisidir, fakat küçük görünen ön etkisi vardır, bu ön etkiyi mutlaka dikkate almak gerekir, dikkate alındığında büyük etkisi en küçük zarar ile etki geçiştirilir, dikkate alınmadığında etki alanındaki varlıkları yok eder.

Devlet yönetimleri ise sürekli yaşanan örneklerdir… bu etkiyi ilahi güçler yapmaz,, burada ilahi gücün yerini devleti yöneten güçler alır, devlet yönetimlerinin en asıl görevi vatandaşını uyarmaktır, çünkü bu etkiler devletlerin kontrolundaki etkilerdir…

Vatandaşların da asıl görevi… devlet işleyiş çarkındaki bozukluğu görüp buna karşı çıkmaktır…
Gerek inançlar, gerek duygusal bağlar bilimsel verilerden daha emniyetli değildir… çünkü bu gemi herkesin içinde olduğu gemidir, battığında herkes batar, önlem alınmaz ise bir medeniyet tarihe gömülür, Nuh Tufan gibi tarihteki yerini alır.

Zor durumda olan insanlar, önce kendi imkanları ile yaşamak için önlem almalıdır, bu önlemlerin başında kendi üretimleri ile yetinme vardır, ikinci tedbir ise kısıtlı tüketim vardır, yaşamsal ihtiyaç olmayan sosyal giderler durdurulmalıdır..

Zor durumda olan devletler ise…
– ilk tedbiri ülke içinde gıda üretimi yaparak gıda ihtiyaçlarını kendi ülkelerinden tedarik etmeleridir… gıda itiyacının dışarıdan tedariki açlık oluşturur, ülkenin batışı önlenemez..
– İkinci tedbirde üretim araçlarına vergisiz destek verilmelidir..
– Üçüncü tedbirde lüks denen ihtiyaçlara sınırlama getirilmelidir.. gerekirse yüksek vergi konmalıdır..
– En önemlisi enerji tasarrufuna gidilmeli ve enerji tedarikini millileştirmelidir..
.
.

TSUNAMİ FİZİĞİ; EZOTERİK TARİH VE OSMANLI’DA MASONLUK

TSUNAMİ FİZİĞİ; EZOTERİK TARİH VE OSMANLI’DA MASONLUK

.

1382-ÇİN TARİHİNDE KÖLEMEN BİR UYGUR TÜRKÜ KAŞİF AMİRAL-CENK-(CENGO) -Hanyu Pinyin: Zhèng Hé; Wade-Giles: Cheng Ho

1382-ÇİN TARİHİNDE KÖLEMEN BİR UYGUR TÜRKÜ KAŞİF AMİRAL-CENK-(CENGO) -Hanyu Pinyin: Zhèng Hé; Wade-Giles: Cheng Ho

.
.
.
.
.
.
.

.

Hakkında Türk Bilimi