Amerika-İngiltere-Rusya Müttefik gurubun hazırladığı boğazları koruma haritalarının önemi

.

1912 Osmanlı Avrupa sınırları.

1. Dünya savaşında Çatalca ve Bolayır savaş sınırları:


1. Dünya savaşında Osmanlının müttefiki Almanyadır, Bulgarlar Çatalca ve Bolayır’a kadar ilerlemişler ve Çatalca ve Bolayır bölgelerinde Osmanlı-Bulgar savaşları olmuştur, bu savaşların galibi Bulgarlardır.
Osmanlı orduları önce yenildikleri bu iki cepheyi tekrar geri almışlardır ve akabinde Çanakkale Savaşları yapılmış bu savaşta Osmanlı  güçleri İngiliz müttefiklerinin Çanakkaleyi geçme hareketlerini Osmanlı müttefik gücü Almanya birlikteliği ile Çanakkale-Gelibolu savaşında kazanmıştır.
.
Bu iki bölgenin 2. Dünya Savaşında korunması yeni devlet Türkiye’nin de korunma tedbiri sınırı olmuştur, bu sınırlardaki korunma engellerini yeni müttefiki 1. dünya savaşındaki düşmanı İngilteredir..

.
Bu harita uygulanmış bir haritadır… sosyal basında güncel bir konudur.


.
“Foreign Relations Of The United States: Diplomatic Papers; Nazilere karşı müttefik olan ABD, İngiltere ve SSCB arasında 16-26 Aralık 1945’te Moskova’da düzenlenen dışişleri bakanları konferansının tutanakları.
Bu harita boğazları koruma altına almak için 2. Dünya Savaşı öncesi Amerika-İngiltere ve Rusya Müttefik gurup tarafından birlikte hazırlanmıştır.
Harita İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Alman işgalinden önlemek için yapılmıştır.
Çok önemli not:
“Ayni güzergah 1. dünya savaşında Almanlar tarafından Amerika-İngiltere ve Rusya devletlerinden korumak için koruma altına alınmıştır.
1. Dünya savaşı Amerika-İngiltere ve Rusya devletlerinin Osmanlı devletini yok etme savaşıdır”…
.
ÇATALCA LİNE
Haritanın İstanbul boğazı koruma şeridi, Çatalca, Çekmece-Yassıören şeridinde askeri siperler ve demiryolu yapılmıştır, yapılan demiryolu siperler için malzeme taşımada kullanılmştır, sonrasında bir müddet taşımada kullanılmış ve atıl bırakılarak iptal edilmiştir.
İstanbul yarımadasına yapılacak bu kanal İstanbul yarımadasını ada konumuna getirecektir
.
DEMİRKAPI LİNE
Haritanın Çanakkale boğazı koruma şeridi, Gelibolu, Demirtepe-Bolayır boğaz şeridine demiryolu yapılmış ve tren ile askeri siperler yapılmıştır, askeri siperler çimpe kalesi bölgesindedir, sadece siperlerin yapımında kullanılan demiryolu ve siperler atıl bırakılmış, demiryolu zamanla ortadan kalkmıştır.
Gelibolu yarımadasına yapılacak bu kanal Gelibolu yarımadasını ada konumuna getirecektir
.
.
Her iki çalışmada demiryolu döşenmiş olmasına rağmen iki demiryolu da atıl bırakılarak kaldırılmıştır, halbuki iki demiryolu ve güzergahları taşımacılık için çok önemli güzergahlardır..
.
Bu haritanın İstanbul ve Çanakkale boğazları korumasında çok önemli hatlar olduğu dünyanın kabul ettiği gerçektir… Türkiyeyi yönetenler ve Türkiye halkı bu gerçeği daima dikkate almak zorundadır..

Bu harita İstanbul’un Ekümenik bir alana sahip olacağını gösteren yeni haritadır…

.
Günümüzde her iki demiryolu ve koruma siperleri güzergahı için kanal yapımı planlanmaktadır…
Böyle bir yapısal değişimin boğazların emniyetini nasıl etkiliyeceği soru işaretidir.
Yeni çalışmaların hangi devletin planı olduğu soru işaretidir…

Mühim not:1

  1. ve 2. Dünya savaşlarında ayni haritalar tekrarlanmıştır

Mühim not:2

1-  İstanbul’un alınışında Fatih Sultan Mehmet’in gemilerini Haliçe indirdiği ve bunun İstanbul’un alınışında etkili olduğu bilinmektedir.
Her tarafı açık bir yerin korunması zor bir yer olduğu düşünülebilir.
2-  Antik Çin devleti iki büyük akarsuyu bir kanal ile birleştirmiş ve dünyanın en büyük antik kanalını oluşturmuştur..
.

.

27 Haziran 1939’da Hadımköy ve Gelibolu’da, birliklerin emrinde bir decouville taburu kuruldu.
II. Dünya Savaşı sırasında Türk demiryolu birimleri; 4 tabur işletme taburundan oluşuyordu.
1942’de demiryolu alayı bir tugayı haline getirdi.

On 27 June 1939 Hadımköy and Gallipoli, a decouville battalion was formed at the disposal of the corps. II. Turkish railway units during World War II; It consisted of 4 battalion operating battalions. In 1942, the railway regiment was transformed into a brigade.

https://www.raillynews.com/2020/06/date-today-27-June-1939-hadimkoy-and-Gallipoli-3/

.

Ayni güçler planlarını değiştirmemiş ve yeni planlarında Türkiye’nin Avrupa bölümünü Türkiye haritasına dahil etmemişlerdir…

GLOBAL YÖNETİCİLERİN İLGİNÇ İPEKYOLU TÜRK KÜLTÜR BİRLİĞİ PLANLARI VE HARİTALARI 1969

GLOBAL YÖNETİCİLERİN İLGİNÇ İPEKYOLU TÜRK KÜLTÜR BİRLİĞİ PLANLARI VE HARİTALARI 1969

Üçlü ittifak-Rusya, İngiltere Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

Üçlü ittifak, Rusya-İngiltere-Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

.

SULTANAHMET NİRENGİ TAŞI ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

.

TARİHİMİZDE YAPILMIŞ VEDE HİÇ KULLANILMAMIŞ BOLAYIR KORUGANLARI VE AKTÜTÜN KURBAN YERİ- KAHRAMAN BİR MİLLET NASIL GAFLET BİR MİLLET OLDU

TARİHİMİZDE YAPILMIŞ VEDE HİÇ KULLANILMAMIŞ BOLAYIR KORUGANLARI VE AKTÜTÜN KURBAN YERİ- KAHRAMAN BİR MİLLET NASIL GAFLET BİR MİLLET OLDU

.

ağustos 2011 koruganlar

BOP- BÜYÜK İSRAİL İMPARATORLUĞU

.

.

Hakkında Türk Bilimi