Batı medeniyetlerinin diğer medeniyetlere bakış tarihinde HUMAN ZOO-İNSAN HAYVANAT BAHÇELERİ

.
Çok değil yakın tarihte batı medeniyetlerinde insan hayvanat bahçeleri vardı.
Genellikle etiketlenmiş “doğal” veya “ilkel” durumda insanların 19., 20. ve 21. yüzyıl halka açık HUMAN ZOO-İNSAN HAYVANAT BAHÇESİ sergileridir.
Sergiler genellikle Batı medeniyetinin Avrupalıları ile Avrupalı ??olmayan halklar veya daha ilkel sayılan bir yaşam tarzı uygulayan diğer Avrupalılar arasındaki kültürel farklılıkları vurguladı.
Avrupalı ve yerli insan arasındaki popülasyonlarının büyük maymunlar olduğu vurgulandı.
Etnolojik sergiler çok aşağılayıcı ve ırkçı olarak sergilendi.
İnsan merakının kavramı en azından sömürgecilik kadar uzun bir tarihe sahiptir.
Örneğin, Batı Yarımkürede, sadece geniş bir hayvan koleksiyonundan oluşmakla kalmadı, aynı zamanda insanlar, örneğin cüceler, albinolar ve kamburlar sergiledi.
Rönesans Sırasında, Medici büyük geliştirilen hayvanat bahçeleri Vatikan’da, 16. yüzyılda, Kardinal Hippolytus Medici’nin egzotik ırkların yanı sıra farklı ırklardan insanlardan oluşan bir koleksiyonu vardı.
Fransa’da insan hayvanat bahçeleri vardı.
Yirmiden fazla dil konuşan Savages adlı sözde bir gruba sahip olduğu bildirildi; Moors, Tartarlar, Hintliler, Türkler ve Afrikalılar da vardı.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Human_zoo

.
Savages; Batılılar tarafından Barbar olarak tanımlanan insanlar.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Savages
.
Moors; Orta Çağ’da öncelikle Mağrip, İber Yarımadası, Sicilya ve Malta’daki Müslüman sakinleri ifade eder. Moors başlangıçta yerli Maghrebine Berbers idi, isim daha sonra Araplara da uygulandı””
https://en.wikipedi0.org/wiki/Moors.
.
Tartary; Avrupa coğrafyası tarafından bilinmeyen Orta Asya, Kuzey Asya ve Doğu Asya bölgeleri için kullanılan bir terimdi.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Tartary
.

.
Batılılar Avrupa dışından getirdikleri insanları hayvanat bahçesinde bir bölüm oluşturarak kafeslerin içine ayni maymunlar gibi sergiliyerek halka göstermişlerdir.
.
Günümüzde insan hakları mahkemeleri kuran batılılar yakın geçmişte “Human zoo- İnsan hayvanat bahçeleri” yaparak kendinden olmayan insanları insan sınıfına dahil etmemişlerdir.
.
Günümüzde ise dünyada yapılan birçok soykırım ve insan hakları ihlallerine hiç müdahale etmeyen batı güçlerinin neden insan hakları koruma kanun ve dernekleri oluşturduğu düşündürücüdür..
.
Batının insan hakları derneklerini batı devletleri desteklemiş ve gerçekten insan hakları dernekleri çalıştırılmış olsa idi dünyada huzur olurdu.
.
Menfaatleri gereği insan hakları çağrıları yapan batılılar günümüzde birçok insan öldürme vahşetinin sahibidirler.
.
Günümüzde en büyük vahşeti büyük ve güçlü ülkeler yapmaktadır…
Batı ve güçlü ülkelerdeki insan hakları sadece gücü olanlar için geçerlidir…
.

https://www.youtube.com/watch?v=i8Fp5SAf7aE
.


.
.
.

Hakkında Türk Bilimi