TURANLAR VE AVRUPA’NIN “RUNİK YAZILI KUTSAL EMANET SANDIKLARI”

.
Avrupa’da Türk tarihi daima tartışılmış bir konudur.
Avrupa’nın antik yazıları da tartışılması gereken konudur.
Avrupa tarihini şöyle ikiye ayırarak inceler isek daha doğru bir bilgi sahibi oluruz.
– Roma öncesi Avrupa
Araştırılması gereken tarih budur…
Roma öncesinde Avrupa’da Runik-Orhun benzeri yazılar ile belgeler bulunmaktadır yine ayni dönemde dünyanın neredeyse tamamında ayni yazıları görmek mümkündür, bu yazıların en son ve en büyük yazılmış tarihi belgesi ORHUN YAZITLARI dır.

– Roma sonrası Avrupa
Roma devleti Avrupa’nın bütün sosyal yapısını değiştirmiş bir imparatorluktur, öyle ki Avrupa kültürleri bu değişimlerde yıllar süren kendi iç savaşlarını vermişlerdir.
Avrupa’da en son yerleşik kültür Latin yazı kültürüdür.
Latin yazısı İtalya’daki Anadolu kökenli Türk kavim eTrüsklerin yazıtlarının geliştirilmesi ile oluşmuş bir kültürdür, Avrupa bu değişimi yaşarken bu yazılar Asya Türklerindeki kültürlerde devam etmiştir.

KÜLTÜRLERİN KUTSAL EMANET SANDIKLARI


Birçok antik kültürün kutsal tarihinin saklandığı bu sandıklar kültürleri geleceğe taşıyan en büyük miras belgelerdir, bu sandıklar özellikle kültürlerin geleceğe taşınması için yapılmıştır, fakat birçok hakim güçler bu sandıkları ellerine geçirdiklerinde içerisini boşaltmış, bazı belgeler saklanmış iken bazıları bilerek yok edilmiştir.

Bu sandıklarda iki önemli dış belge
– Runik yazılar ile yazılmış olmaları.
Bunun göstergesi Roma öncesinde Avrupa’nın yazılarının runik yazı olması.
– Resimli bilgilerin olması.
Bu resimler kültürlerin olayları resim ile göstermesidir.
.


.
Birçok defalar Avrupa üniversite araştırmacıları Avrupa’nın geçmiş tarihinin Türk tarihi olduğunu çeşitli yazılarla bildirmelerine rağmen günümüz Avrupa halklarında bir Türk kültürü düşmanlığı görülmektedir, bu düşmanlığın olmasının asıl nedeni de din insanlarıdır, günümüz Avrupa’daki inançların geçmiş dönem inançları ile farklı olması Avrupa tarihinde Türk düşmanlığına bürünmüştür. özellikle din adamları ve siyasetçiler bunu böyle istemektedir, Avrupa halklarından tarihini saklamaktadırlar, istedikleri gibi yönetebilmek için onları köksüz hale getirmektedirler.

Roma öncesi Avrupa’daki runik alfabe
.
FRANSANIN 2 BİN YILLIK YAKIN TARİHİ
Romalılar bu topraklara Galya, buraya yerleşen Keltlere de Galyalı adını verdi.
Galyalılar MÖ I. yüzyılda siteler kurdular ve her site büyük mülk sahibi soylulardan oluşan senatonun denetiminde magistratus’ca yönetilmeye başlandı.
Birbirlerinden bağımsız yaşayan Galyalılar arasında birlik ancak dinsel inançlarında görüldü. Dinsel törenlerini druid(Truit-True-Truce-Tree ağaç https://tr.wikipedia.org/wiki/Druid) denen din adamları yönetirdi. Galyalılar hukuk işleriyle çocukların eğitimlerini de bunlara vermişlerdi. Puta tapmazlar ve tapınak kurmazlar, din törenlerini açık havada yaparlardı, kutsal varlık olarak tanıdıkları hayallere tapınırlardı. Galyalıların bu dönemine ilişkin birkaç yazılı tablet dışında heykeller, üzerine soyut biçimler çizilmiş paralar ve üstü yazılı olan çeşitli eşyalar bulundu.
Galya, on iki yıl süren savaşlar sonunda hemen hemen tümüyle Romalıların eline geçti.
Romalılar Latin kültürünü Galya’da yerleştirmek amacıyla okullar açtılar. Latince öğretmeye başladılar. Bunu yaparken Kelt geleneklerine de karşı çıkmıyorlardı. Sonuçta Galyalılar Latin kültürünü benimsediler; Galya – Roman adını verebileceğimiz bir uygarlık doğdu.
MS 69’da Batav Civilis’in önayak olduğu ayaklanma sonucunda Galyalılar Galya İmparatorluğu’nu kurdular. Ancak Cermen tehdidi karşısında Roma’ya boyun eğmek zorunda kaldılar.
III. yüzyılda Hristiyanlık bu bölgeye yayılmaya başladı ve V. yüzyılda Galya-Romalılar Hristiyanlığı tam olarak kabul ettiler.
406’dan başlayarak Galya başka kavimlerin istilasına uğradı. Son gelen Franklar burada yerleşip öteki kavimlere karıştılar.
Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkıldıktan sonra Galya – Romalılar, Frank adını benimsediler. Bugünkü Fransızların ataları oldular ve ülke de Fransa adını aldı.
.

Kuzey Fransa katedralinde antik yazılar.

 

 

 

 

.
.
.

Antik Avrupa’da Turanlar-Touranies-ve Turan ülkesi-Touraine MÖ-100

Antik Avrupa’da Turanlar-Touranies-ve Turan ülkesi-Touraine MÖ-100

.

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

.

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

.

Avrupalıların Türk ataları ve Avrupa’da Türkçe

Avrupalıların Türk ataları ve Avrupa’da Türkçe

.

Avrupa’da kullanılan Türkçe ünvan Ata, Atanan, Ataman, Kazak Hetmanlığı ve Hauptman

Avrupa’da kullanılan Türkçe ünvan Ata, Atanan, Ataman, Kazak Hetmanlığı ve Hauptmann

.

Hakkında Türk Bilimi