ev / DİL / T, TEA, TEACHER, THEATRE

T, TEA, TEACHER, THEATRE

Bu antik tanımları inceliyelim.


T Tau  Tanrı tamgası.

TEA Tanrısal tekil, tanrı adına (bu tanım tanrı adına ant – antlaşma içeceği olarak tanımlanmıştır.
CHER Güçlü yönetici.
TEA CHER Tanrısal güçlü yönetici, öğretmen, tanrı adına öğreten, ant içiren.

THE Kutsal korunan çoğul.
ATRE Cesaret etmek.
THE ATRE Kutsal cesaret gösteri alanı.
Tiyatro, izleyiciye bir vizyon, theama-gösteri aracılığıyla arınma ve şifa getirme anlamında kutsal gizemlere benziyordu.
Tiyatro, farklı toplumlarda mit ve ritüel, hikaye anlatımı, taklit ve fanteziden ortaya çıktı, çıkış döneminde inançlar sisteminin uygulama alanıydı, bir anlamda inanç merkezi..

Tiyatrolar zaman içersinde inanç gösterim yerine insanları eğlendirme ve algı yönlendirme  görevleri yapmışlardır, bu sayede insanlar inançlarından uzaklaştırılmıştır, Hıristiyanlık doğuşu ile tiyatrolar tekrar önemli hale gelmiştir ve coğrafya ve kültürlerin etkisi ile önemli değişime uğramıştır, günümüzde yine insanları yönlendirme planlı tiyatro uygulamaları yapılmaktadır, tiyatro sinemanın kültür etkisinden sonra etkisini kaybetmiştir, günümüzde ise sosyal ağlar bu görevi üstlenmiştir.
.

TÜRK KİTABINDAN YARARLANILMIŞTIR..

YENİ BİR DOĞUŞ; KİTAPLARIMIZI BASMAYA BAŞLADIK

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi