Hint ve Koptik yazı tarihinde T ve TT tamga bağı

Koptik Mısır ve Telugu Hint alfabeleri T tabanlı alfabelerdir, her ikisi de ayni döneme ait farklı coğrafyaların eşit inanç geçmişi kültürleridir.
T ve TT tanrısal tamgaları kullanmışlardır, bu tamgalar 12000 yıllık Göbeklitepe kültürünün devamıdır.

Buradaki örnekte en önemli iki fark:
1. Telugu yazılarlında kelimelerin harfleri T tamgasının üst çizgisi uzatılarak kelimeyi bağlamıştır.., Kıpti alfabesi her bir harf bağımsız olarak kelimeyi oluşturmuştur..
2. Kıpti alfabesi ile Telugu alfabesı farklı yöne doğru, biri sağa diğeri sola doğru yazılmıştır..

Yazıların birinci önemi bölgesel antik dönem kültürünün devamıdır.
İkinci önemi Hıristiyanlığın başlangıcı, yani yeni bir inanç sisteminin başlangıcıdır…
.

MÖ.350 Yılındaki İskender hareketi Helenistik dönemi, Helenistik dönem Hıristiyanlığı oluşturmuştur, Hıristiyan Mısır Kıptileri T tabanlı alfabeyi oluşturmuştur, Ayni dönemin Hint Devangari ve Sanskrit yazıları da  T tabanlı olarak oluşturulmuştur.
.

YENİ BİR DOĞUŞ; KİTAPLARIMIZI BASMAYA BAŞLADIK


.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi