Kuzey Amerika Arizona, Anadolu Hitit ve Umman bölgesi bağı.

.
Amerika ve Asya milletleri arasında antik dönem kültür bağları bulunmaktadır.
.
Bazı belgeler şaşırtıcı şekilde ayni milletin parçaları gibidir.
.
Bu belgelere bir örnek dağ keçisi kültürüdür.


.
Dağ keçisi Anadolu antik kültüründe üreme ve aile tamgası olarak dağ keçisi kullanılmıştır, ayni özellik Umman antik kültüründe de görülmektedir.
.


Anadolu dağ keçisi kültüründe Hititler çok önemlidir, birçok eserinde dağ keçisi tamgasını kullanmışlardır, Hititlerin Anadolu tarihi MÖ. 2000 dir.
.

Umman antik kubbe mezarları ve Hitit kültürü bağı

Umman antik kubbe mezarları ve Hitit kültürü bağı

.
.

Hakkında Türk Bilimi