HİTİT ANTİK TAMGASI ANADOLU-KAFKASYA KİLİMLERİNDE

Geç Hititler (Neo-Hitit) dönemine ait kaya kabartmaları ve kült anıtının bulunur. MÖ 8. yüzyıla ait kaya kabartmasında, Tuvana Kralı Warpalawas ve Fırtına Tanrısı Tarhunza betimlenmektedir.
.
Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda şu sözler yer almaktadır:
“Ben hâkim ve kahraman Tuvana Kralı Warpalawas.
Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim.
Tarhunza onlara bolluk ve bereket versin„
.
Anıtta Fırtına Tanrısı Tarhunza, krala göre daha büyük ölçüde, ellerinde üzüm salkımı ve buğday başaklarını tutmaktadır.
Kral ise, daha küçük ve dua eder durumda tasvir edilmiştir.
MÖ 727-742 yılları arasında, Kral Varpalavas tarafından yaptırıldığı tahmin edilen 4.20 x 4.20 metre boyutlarındaki bu anıt, tarihteki ilk yazılı tarım anıtıdır.
.

.
1-  Bu dokuma tamgası birçok kişi tarafından swastika olarak tanımlanabilir, bu tamga farklı bir tamgadır, bu tamga swastika simetrisi olmayan bir tamgadır.
2-  Tamga bir yere asılmamış, yani kutsamak için yapılmamıştır..

3-   İki tamga birbirine ters yapılmıştır, bu da iki farklı insan mantığıdır, yani evli iki kişi olabilir, evlilik-üreme tanımı olarak kullanılmış olması şeklindedir.


.
Tanrısal bir ifade kullanılmış olabilir..büyük ihtimal bu tamga bereket tamgasıdır..
Altındaki yazıların son sözleri “Tarhunza onlara bolluk ve bereket versin” olarak yazılmıştır…
.
Tamga Tarhunza’nın giydiği eteğin en altına bir bant olarak konmuştur, ve bir  dokumadır.
Anadolu ve Kafkasya antik kilimlerinde kullanımına devam edilmiştir, yine bir dokuma tamgasıdır
.

Anadolu kilimlerinde Hitit Trahunza üzerinde bulunan tamga, bu tamgalar birbirine ters yapılmamıştır, bunun sebebi Tarhunzanın kullandığı şeklin anlaşılamamış olması ya da zamanla unutulmuş olmasıdır.
.

Kafkasya-Azerbaycan-Kuba antik tamgası.. ayni Tarhunza tamgası gibi iki tamga birbirine bakar şekilde yapılmıştır, bu iki insanın yakınlığı, evlilik gibi tanımlanabilir, bunu yapan kişinin toplumunda tamganın unutulmadığı ve tam olarak yaşadığı düşünülebilir.
.

Not:

“Hitit-Tarhunza anıtının bulunduğu yer, İvriz, Konya ilinin Halkapınar ilçesinin İvriz mahallesine bağlı, Ereğli ilçesinin 12 km güneydoğusunda bulunan Demir Çağı arkeolojik sit alanıdır.”

.

Hakkında Türk Bilimi