AVRUPA’DA HIRİSTİYAN TÜRK SOYAĞAÇLARI

Avrupa’ya yayılan Hıristiyanlık tarihi sonrasında Hıristiyan olan Türklerin birçoğu soy adlarını Türk olarak devam ettirmişlerdir.
Avrupa’dan Amerika’ya yapılan yeni göçler sırasında Amerika’ya da geçmişler Amerika’da Avrupa kökenli Hıristiyan Türk soy adlı aileler oluşmuştur, hatta Amerika’da bunların dernekleri toplulukları da oluşmuştur.
.


.

Avrupa kıtasında Hıristiyan Türkler:
HUN-MACARLAR; Türklüklerini kaybetmemişlerdir.
GAGAVUZLAR-GÖK OĞUZLAR; Türklüklerini kaybetmemişlerdir.
BULGARLAR; Türklüklerini büyük oranda kaybetmişlerdir.
SEKEL HUNLARI; Türklüklerini kaybetmemişlerdir.
.
Avrupa kıtasında Musevi Türkler:
HAZARLAR; Dağılmış Türklerdir.
KARAYLAR; Dağılmış Türklerdir.
.
.

Türk aile armaları- Google.com Türk family crest
ttps://www.houseofnames.com/turk-family-crest/Scottish
https://coadb.com/surnames-rough/torok-coat-of-arms-family-crest

.

Anadolu Hıristiyan Türkleri

Kiliseden çıkıp İstiklal Harbine gittiler, İstiklal Madalyalı Anadolu Hıristiyanları; ORTODOKS KARAMANLILAR

Kiliseden çıkıp İstiklal Harbine gittiler, İstiklal Madalyalı Anadolu Hıristiyanları; ORTODOKS KARAMANLILAR

.

Asya Hıristiyan Türkleri

Bizans Patriği Nestorius ve Nasturi Hıristiyan Asya Türkleri 431

Bizans Patriği Nestorius ve Nasturi Hıristiyan Asya Türkleri 431

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi