ANADOLU AFRİKA AFROASİYATİK BAĞLARIN T TAMGASI

Üç tamga Afrika’nın Anadolu antik bağlarını göstermektedir.
MÖ. 5000 yılına ait Aslantepe höyüğündeki duvar resmi bütün bu tarihin en eski olan belgesidir.
MÖ. 3500 yılına ait Mısır kuruluş tamgası daha sonraki tamgadır
Güncel Mason tamgaları ise günümüzde kullanılmaktadır.
Afrika’nın Turku sığır çobanları medeniyeti günümüzde Tuarek adıyla devam etmektedir..

.
.

Antik Mısır ve Aslantepe’de T tamgalı bağlar MÖ5000-MÖ.3500

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

T – TAU – TANRI VE TH MASONİK SEMBOLÜ


.
.
.

Hakkında Türk Bilimi