AFRİKA TUAREG VE İRAN KAŞKAYI DÜĞÜN TAKILARI BAĞI

.

Afrika antik milleti Tuareglerin gelin merasimlerinde taktıkları takılar İran Kaşkayı Türklerinde taktıkları takılar ile ayni özelliktedir..


.
Bunun nedeni kültür birlikteliğidir..
Bu kültür birlikteliğinin tarih içerisindeki bağları henüz araştırılmış değildir.
.
Tuareglerin Asya Türkleri ile olan kültürel bağları sadece bu değildir..
Tuaregler Türk olduklarını söylemektedir…
.
Tuareglerin Afrika yerli halklarından olduğu bilinmektedir..
.
“Kayı” Türk boyunun ismidir, Türk ismidir..
Kaşkayı Türkleri’de İran’ın yerli halkıdır, fakat tarihleri hakkında yeterli bilgileri yoktur, ve bu konuda yeterli araştırma yapılmamıştır..
.

AFRO ASİYATİK COĞRAFYASI VE KÜLTÜR BAĞLARI


Her iki toplum antik toplumdur..
Her iki toplum tarihin derinliklerinde birliktelik oluşturmuştur..
Zaten iki coğrafyanın çok uzak mesafesi de yoktur… ve coğrafi olarak ta çok farklı değildir.
Afrika’daki bu toplumlara AFRO ASİYATİK TOPLUM denmektedir AFRO ASİYATİK Arfika’daki Asya kültür bağı demektir…
.

Yukardaki harita AFRO ASİYATİK kültürüne İrandaki Kaşkayı bölgesini dahil etmiştir.
.

.

TUAREG’LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture

TUAREG’LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture

.

.

.
.

Hakkında Türk Bilimi