Akdeniz’de Kabile ve Kibele kültürleri

KAP Türkçe bir tanımdır, KABE insanların biriktiği yerdir.
Kabile- Kabyle Türkçe’de kullanılan bir tanımdır, boy anlamında söylenmektedir.
İki kıtadaki KABİLE ve Anadolu’daki KİBELE tanımında üç kültür birleşmiştir, üç kültür Akdeniz’in iki yanında yer almaktadır.

Güney Avrupa Trakyen kabile
Kabile- Kabyle, Trakya’nın güneydoğu bölgesinin en önemli merkezlerinden biriydi. MÖ 2000 civarında Zaychi Vrah Tepeleri’nde kurulmuştur.
MÖ 341’de Kabyle, Makedonyalı II. Philip’in ordusu tarafından fethedildi ve daha sonra Makedonyalı İskender İmparatorluğu’na dahil edildi.
MÖ 3. yüzyılda yeniden Trakyalılar tarafından yönetildi.
.
Kuzey Afrika Tuareg kabile
Kabile- Kabyle etnik grup, antik Afro-Asya ailesi.
Romalılar, Bizanslılar, Vandallar, Kartacalılar ve Osmanlıların birbirini izleyen yönetimi sırasında Kabile halkı, Kuzey Afrika’da bağımsızlıklarını koruyan birkaç halk arasındaydı.
Kabile halkı, Kuzey Afrika’nın Arapların fethinden sonra bile dağlarının üzerinde hâkimiyete sahip oldukları ölçüde, şiddetle direndiler.
.
Ayrıca Anadolu’da Kibele kültürü vardır
Kibele- Kybele; Tanrıların anası, Anadolu kökenli bir ana tanrıçadır, yani kabilenin anası. Ana tanrıça inancı, birçok kültürde farklı isimlerle yer alır.
.
Bu belgeler Akdeniz’in etrafındaki birleşik kültürlerdir.
.
.
Afrika antik lineer yazıları ile Avrupa lineer yazıları arasında bir bağ olduğunu daha önceki yazılarımızda yazmış idik.
.

Çok önemli buluntular..Terranea-Trak-Trakyen antik kültürü yazıları.

Çok önemli buluntular..Terranea-Trak-Trakyen antik kültürü yazıları.

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi