BULL, PUL TARİHİ

Papal bull (Mühür baskısı), Katolik Kilisesi’nin bir papası tarafından yayınlanan bir tür kamu kararnamesi, mektup patenti veya tüzüktür.
Adını, kimliğini doğrulamak için geleneksel olarak sonuna eklenen kurşun mühürden almıştır.
Papalık bulları 6. yüzyıldan 13. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıştır, daha sonra yalnızca resmi olmayan idari amaçlar için de dahili olarak kullanılmıştır.

15. yüzyılda, Apostolik (Yüksek mahkeme) Kançılarya’nın ofislerinden birine “Boğa sicili” (Registrum bullarum) adı verildiğinde resmiyet kazandı.
Bu bilgiler Avrupa’da bir dönem boğanın kutsallığını belirtmektedir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_bull      https://en.wikipedia.org/wiki/Bull_Site

“Jewish people in the ancient world- Antik dünyadaki Yahudi halkı
Bir görüş, vatandaşlığın başlangıcının eski İsrailoğullarına kadar uzandığı yönündedir. Bu insanlar kendilerini, Mısırlılardan veya Babillilerden farklı, ayrı ve benzersiz bir halk olarak anladılar. Yazılı bir tarihleri , ortak bir dilleri ve bazen etik tektanrıcılık olarak tanımlanan tek tanrılı bir dinleri vardı. Çoğu insan, belirli bir coğrafi konuma bağlı gevşek bir kimlik geliştirirken, Yahudi halkı, eski Mısır veya Babil’de köle olarak tutsak tutuldukları zamanlar gibi, fiziksel olarak farklı diyarlara götürülmelerine rağmen ortak kimliklerini korudular. Yahudi Antlaşmasısadece birkaç kişi veya kabile lideri ile değil, erkekler, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm İsrail ulusu arasında Yahudi ilahı RAB ile bağlayıcı bir anlaşma olarak tanımlandı . Yahudiler, diğer kabile gruplarına benzer şekilde, kendilerini kendi başlarına vatandaş olarak görmediler, ancak kendi gruplarına güçlü bir bağlılık oluşturdular, öyle ki farklı etnik kökenlerden insanlar bir “dış grubun” parçası olarak kabul edildi. Bu, farklı ırk ve etnik kökenden insanları bir ulusun vatandaşı olma çatısı altında kabul etmenin bir yolu olarak modern vatandaşlık anlayışına zıttır.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_citizenship#Jewish_people_in_the_ancient_world ”

Posta pulları, ilk olarak Birleşik Krallık’ta, 6 Mayıs 1840 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1 Ocak 1863 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır.
Pul paralarda olduğu gibi dönemin sosyal etkisini gösterir, ayni madeni paralar gibi hatıra pullar da basılır.

Türk pulları ilk olarak Osmanlı döneminde basılmıştır.
Resimdeki pul Fransa’da basılmıştır…
Arap ve Latin İki ayrı yazı kullanılmıştır, ayni özellik Osmanlı Bankası kağıt paralarında da vardır, burada görülen en önemli olan Latin alfabesinin Osmanlı döneminde de kullanıldığıdır, yani günümüzde Türkiye Cumhuriyetinde kullanılan yazı Osmanlı devletinde uzun süre önce kullanılmaya başlamıştır, Osmanlıda yabancı okullar açıldıktan sonra Osmanlının elit insanlarının öğrencileri Latin alfabesi ile öğrenim görmüştür.
Ay-yıldız tamgası bulunmaktadır.

Atatürk döneminde basılan pullarda, paralarda olduğu gibi Türklerdeki bağımsızlığın simgesi “Bozkurt” resmi vardır, Türkiye Cumhuriyeti bu tamganın özelliğinde kurulmuştur, Bozkurt tamgası Atatürk döneminin her alanda en çok kullanılan tamgasıdır..

Türkülerde “Alla beni pulla beni” der.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pul_(posta)

Azerbaycan Türkleri paraya pul demektedir.

Pul ayrıca küçük yassı-yuvarlak şekillere verilen isimdir..
“Para pul oldu” Türk sözüdür.

Eski madeni paralar ortası delik pul şeklindedir..
Pul ayrıca sanayide “delik yuvarlak sac” demektir.
.
.

.

KURT, KURTOLUŞ, KURTARICI ve KURTULUŞ

KURT, KURTOLUŞ, KURTARICI ve KURTULUŞ

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi